ІСТОРІЯ КАФЕДРИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

11 вересня 2000 року наказом ректора проф. Л.Л. Товажнянського в Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” була створена перша в Україні кафедра стратегічного управління. Завідувачем її став д.т.н. Ігор Володимирович Кононенко – заступник директора з наукової роботи і перспективного розвитку – директор Аналітичного центру Інституту машин і систем Мінпромполітики і НАН України, Національний експерт United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) (1995-1996 рр.), експерт Міжвідомчої аналітично-консультативної ради з питань розвитку продуктивних сил і виробничих відносин при Кабінеті Міністрів України (1996-1997рр.), експерт Голови Фонду державного майна України (1998р.).

У перший колектив кафедри ввійшли: к.т.н. Борисов Володимир Георгійович; к.т.н., доцент Грінченко Микола Петрович; к.т.н. Роговий Антон Іванович; старший викладач Гринченко Марина Анатоліївна.

Перший склад кафедри стратегічного управління, 2000 рік.

Кафедра спочатку була відкрита як загальна. На неї покладалося викладання дисципліни «Управління розвитком соціально-економічних систем» для студентів п’ятого курсу багатьох спеціальностей університету. З 2001 року кафедра вперше у Харківській області почала готувати спеціалістів за фахом 7.000003 – проєктний менеджмент із ліцензійним обсягом 30 чоловік. У вересні 2001 року на спеціальність “проєктний менеджмент” прийнята перша група ІФ-27.

У лютому 2003 року на кафедрі стратегічного управління відбувся перший випуск спеціалістів. Першим головою ДЕК за спеціальністю “управління проєктами” був призначений президент СП “НОК Інтернешнл”, к.т.н. Г. Г. Кузнєцов.

Засідання першої державної екзаменаційної комісії зі спеціальності «Управління проєктами», 2003 рік.

У 2003 році НТУ”ХПІ” пройшов акредитацію підготовки спеціалістів і ліцензування підготовки магістрів за фахом 8.000003 – управління проєктами. У 2004 році в НТУ “ХПІ” відкрита заочна форма навчання за фахом 7.000003 – управління проєктами. У 2005 році НТУ”ХПІ” пройшов акредитацію підготовки магістрів за фахом 8.000003 – управління проєктами.

З 2016 р. кафедра здійснює підготовку бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 122-«Комп’ютерні науки» на освітній програмі «Комп’ютерні науки» за спеціалізацією: «Управління проєктами у сфері інформаційних технологій»

З 2016 року кафедра готувала магістрів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 122-«Комп’ютерні науки», спеціалізація «Управління проєктами у сфері інформаційних технологій».

З 2019 р. кафедра здійснює підготовку магістрів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 122-«Комп’ютерні науки» на освітній програмі: «Управління проєктами у сфері інформаційних технологій».

З 2003 по 2020 роки кафедрою випущено 173 бакалаври, 219 спеціалістів, 304 магістри.

У 2020 році на кафедрі працюють:
Кононенко Ігор Володимирович, завідувач кафедри стратегічного управління, д.т.н., професор, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, дійсний член (академік) Міжнародної академії наук і інноваційних технологій, Почесний член Української асоціації управління проєктами (UPMA), національного відділення Міжнародної асоціації управління проєктами (IPMA), експерт МОН України з ліцензійної та акредитаційної експертизи (2006-2015 рр.), член експертної ради з інформатики, кібернетики та приладобудування МОН України з 2014 р., член спеціалізованих вчених рад Д64.050.07, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Д64.062.01 Національний аерокосмічний університет ім. М.Е.Жуковського «ХАІ».
Букрєєва Каріна Сергіївна, доцент, к.т.н.,
Гринченко Марина Анатоліївна, професор, к.т.н.,
Лобач Олена Володимирівна, доцент, к.т.н.,
Роговий Антон Іванович, доцент, к.т.н.,
Щербакова Тетяна Геннадіївна, асистент, к.т.н.,
Мошко Євгенія Олександрівна, інженер I категорії,
Луценко Світлана Юріївна, асистент, аспірант,
Харазій Анна Володимирівна, провідний інженер, к.т.н.,
Шумаков Федір Терентійович, провідний інженер,
Корчакова Ангеліна Станіславівна, аспірант,
Сушко Гліб Володимирович, аспірант,
Кподжедо Максімільєн Франсис Коффі, аспірант.

Кафедра стратегічного управління в 2019 році.

У різні роки на кафедрі працювали і внесли великий внесок у її розбудову: Канівець Георгій Євдокимович, професор, д.т.н.; Борисов Володимир Георгійович, доцент, к.т.н.; Грінченко Микола Петрович, к.т.н., доцент; Єфременко Тетяна Миколаївна, доцент, к.т.н.; Протасова Любов Олександрівна, доцент, к.т.н.; Сухоруков Сергій Володимирович, доцент, к.т.н.; Шатохіна Наталія Володимирівна, доцент, к.т.н.; Бабич Ігор Ігорович, старший викладач, Рєпін Антон Миколайович, асистент; Сухорукова Анастасія Сергіївна, асистент; Ємельяненко Ігор Віталійович, аспірант, Єфремова Галина Володимирівна, інженер; Логвінова Олена Олександрівна, інженер; Підкопаєва Ірина Юріївна, інженер; Протасов Ігор Володимирович, аспірант.

Кафедра стратегічного управління в 2010 році.

Під науковим керівництвом проф. І.В.Кононенка 10 аспірантів захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. З 2000 р. на кафедрі стратегічного управління захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук А.І.Роговий, Б.І.Дерев`янченко, Н.В. Шатохіна, О.В. Ємельянова, М.А. Гринченко, І.В. Протасов, К.С. Букрєєва, М.Е. Колісник, А.В. Харазій, Т.Г. Щербакова, громадянин Республіки Іран Агаі Ахмад Аболхассан.

Захист дисертації Агаі Ахмадом Аболхассаном в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» в 2017 р.

Основні пріоритетні наукові напрями роботи кафедри: «Розробка методології та високоефективних методів інтегрованого стратегічного управління, управління портфелями, програмами, проєктами розвитку виро-бничо-економічних систем».

З 2014 р. кафедра видає двічі на рік Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія «Стратегічне управління, управління портфелями, програмами, проєктами». І.В.Кононенко є його головним редактором, О.В. Лобач – відповідальним секретарем. З 2010 р. кафедра організовувала і проводила Міжнародну науково-практичну конференцію «Інтегроване стратегічне управління, управління портфелями, програмами, проєктами» (“Integrated Management”), Славське, (2010, 2011, 2012, 2016, 2018, 2019, 2020), Яремче (2013), Буковель (2015, 2017) Україна, Банско (2014) Болгарія. У 2020 р. у межах цієї конференції пройшов «International Workshop IT Project Management 2020». Матеріали цього заходу проіндексовані у Scopus.

Виступ Президента асоціації управління проєктами Японії, проф. Х. Танаки (Яремче, 2013 рік).

Учасники конференції на прийомі у мера м. Банско, 2014 рік.

Учасники конференції “Integrated Management”, Славське, 2016 рік.

У 2005 р. проф. І.В.Кононенко і аспірант А.М.Рєпін виявили нову закономірність в світовій економіці, яку назвали «Закономірність впливу змін приросту ВВП країни на обсяги капітальних інвестицій в її економіку».

У 2006 р. між НТУ «ХПІ» і компанією «Imprimatur Capital LTD» (Велика Британія) було підписано договір ”Technologies, Created in NTU «KhPI» Database Development”. Керівником роботи було призначено начальника НДЧ університету проф. Г.В. Лісачука, відповідальним виконавцем – проф. І.В. Кононенка. Співробітники кафедри стратегічного управління А.М. Рєпін, Г.В. Єфремова, І.Ю. Підкопаєва, Т.М. Єфременко прийняли активну участь у виконанні цього договору. В результаті замовнику було передано веб-орієнтовану корпоративну базу даних, в яку була занесена інформація про 48 розробок вчених НТУ «ХПІ». Інформація призначалась для просування серед потенційних інвесторів у всьому світі.

Проф. І.В.Кононенко в офісі компанії «Imprimatur Capital LTD» (Велика Британія), 2006 рік.

У 2008 р. колектив авторів під керівництвом проф. І.В. Кононенка став переможцем конкурсу на виконання заходів Державної програми прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008-2012 роки. У рамках цієї програми кафедрою за замовленням МОН України виконувалася науково-дослідна робота «Проведення прогнозно-аналітичних досліджень науково-технологічного розвитку країни на математико-статистичних моделях ” (№ ДР 0108U006118). Керівник роботи – І.В.Кононенко, відповідальний виконавець -А.М.Рєпін, виконавці: Л.Л.Товажнянський, А.П.Марченко, Г.В.Лісачук, Т.М.Єфременко, О.І.Чайкова, О.В.Ємельянова, А.В.Харазій, Д.Лакіна.

У 2012-2013 роках за кошти державного бюджету виконувалася робота «Розробка комп’ютерної технології оцінювання впливу на економіку проєктів національного рівня і формування оптимальних портфелів проєктів» (№ ДР 0112U000417).

У 2014 році проф. І.В.Кононенко увійшов до складу редакційного комітету створення «Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року». Він керував розробкою розділу «Галузева ефективність». У підготовці матеріалів розділу приймали активну участь вчені НТУ «ХПІ»: ректор, проф. Л.Л. Товажнянський, професори С.І. Архієреєв, О.М. Гаврісь, Н.С. Краснокутська, В.А. Міщенко, П.Г. Перерва, А.І. Яковлев, доцент Н.Ю. Єршова.

У 2015-2016 роках на замовлення МОН України виконувалася робота «Розробка інформаційної технології формування портфелів проєктів національного рівня на основі імітаційної моделі науково-технологічного розвитку України» № ДР 0115U000543.

У 2017-2018 роках на кафедрі було виконано роботу «Розробка інформаційної технології синтезу методології управління для проєктів національного рівня». № ДР 0116U000894.

Плідна співпраця відбувалася з підприємствами м. Харкова. Ряд робіт було виконано на замовлення Державного підприємства “Харківський машинобудівний завод” ФЕД ” та провідного підприємства Харківської області у будівельній галузі – АТ «Житлобуд-2».

Науковою школою за роки існування кафедри стратегічного управління було виконано 19 науково-дослідних робіт на замовлення МОН України і окремих підприємств.

Вченими кафедри опубліковані 3 монографії та 3 розділи монографій, які опубліковані за кордоном.

Викладачі кафедри проводили тренінги для представників органів місцевої влади, підприємців, керівників державних підприємств.

Тренінги для підприємців міста Харків проводить проф. І.В.Кононенко, 2002 рік.

У січні 2009 р. проф. І.В.Кононенко, ст. викладач М.А.Гринченко, асис-тент А.М.Рєпін провели тренінги «Створення ефективної системи управління розвитком і функціонуванням підприємства» для керівників ДП «Машинобудівний завод «ФЕД».

Тренінг для керівництва ДП «Машинобудівний завод «ФЕД», ст. викладач М.А. Гринченко, 2009 рік.

Тренінг для керівництва ДП «Машинобудівний завод «ФЕД» проводить асистент А.М.Рєпін, 2009 рік.

Вчені кафедри виступали з доповідями на великих міжнародних наукових форумах в Австралії, Азербайджані, Болгарії, Великій Британії, Греції, Італії, Німеччині, Польщі, Росії, Туреччині, Фінляндії, Франції.

Проф. І.В. Кононенко на конференції в Австралії з Президентом Asia Pacific International College професором Алі Джафарі, вересень, 2006 рік.

Проф. І.В. Кононенко на 28-му Міжнародному Симпозіумі з прогнозування, Ніцца, Франція, червень, 2008 р.

Проф. І.В. Кононенко на Всесвітньому конгресі з управління проєктами в м. Рим з президентом Української асоціації управління проєктами проф. С.Д. Бушуєвим, листопад, 2008.

Проф. І.В.Кононенко у президії Міжнародного саміту «Проблеми урбанізації: економіка, соціум, управління», Лондон, квітень 2014 р.

У 2019-2020 роках кафедра стратегічного управління є виконавцем грантів за програмою Erasmus + «Мобільність студентів і персоналу» з університетом WSB (Польща), з Лодзьким технічним університетом (Польща), Західним університетом Тімішоари (Румунія). У відповідності до гранту І.В. Кононенко читав лекції в університетах WSB, Lodz University of Technology (Польща). Доцент К.С. Букрєєва читала лекції та проводила ділові ігри зі студентами в університеті WSB (Польща).

Доцент К.С. Букрєєва читає лекцію студентам університету WSB, 2019 рік.

Проф. І.В.Кононенко з керівником підрозділу з IT освіти Лодзького технічного університету пані А. Понішевською-Марандою, 2019 рік.

У 2009 р. колектив авторів, до якого увійшов проф. І.В. Кононенко, був нагороджений Державною премією України в галузі науки і техніки за роботу «Наукові засади прогнозованого активного управління проєктами та програмами соціально-економічного розвитку в сферах освіти, науки та виробництв». Це була перша Державна премія України за роботу в галузі управління проєктами та програмами.

Президент України В.А. Ющенко нагороджує проф. І.В.Кононенка Державною премією України в галузі науки і техніки, 2009 рік.

І.В.Кононенко нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2015), Почесними грамотами Міністра України у справах молоді та спорту, Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної ради, Харківської міської ради, University of Hartford (USA), Barney School of Business (USA).

Голова Харківської обласної державної адміністрації Є.П. Кушнарьов нагороджує І.В. Кононенка Почесною грамотою.

Голова Харківської обласної державної адміністрації І.Л. Райнін нагороджує від імені Президента України проф. І.В.Кононенка орденом «За заслуги» III ступеня, 2015 рік.

За роки існування кафедри працівниками опубліковано понад 260 наукових праць, 7 навчальних посібників.

Протягом багатьох років Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту проводило Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді. Студенти кафедри приймали в ньому активну участь.

З 2003 по 2014 рік НТУ «ХПІ» був одним з організаторів обласного туру Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді. Співорганізаторами цього заходу виступали Управління у справах сім’ї та молоді Харківської обласної державної адміністрації та Харківський обласний центр молоді. Активну участь у організації конкурсу завжди приймала Спілка підприємців Харківської області. Студенти кафедри стратегічного управління 13 разів ставали переможцями та призерами Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді.

Яковенко Олександр виступає на Всеукраїнському конкурсі бізнес-планів, 2004 рік.

Карпенко Ірина з керівником роботи асистентом О.В. Ємельяновою, 2007 рік.

Обласний тур X Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді. Виступає переможниця туру – Кондращенко Ксенія, 2008 рік.

Аністарова Олена Миколаївна – виконавчий директор Спілки підприємців Харківської області нагороджує Томілову Наталію за перемогу в обласному турі Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді, 2009 рік.

У 2012 році в фінальному етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Управління проєктами» студентка групи ІФ-26 Тетяна Євланова посіла третє місце, а у 2015 році студентка групи ІФ-29м Ярослава Крамаренко (Чирва) посіла на ньому друге місце.

У травні 2010 р. Барні школою бізнесу (Barney School of Business) і Університетом Хартфорда (University of Hartford) з США був організований Перший міжнародний конкурс бізнес-планів. У конкурсі брали участь команди з США, Ірландії, України. Перше місце в конкурсі зайняла команда студентів НТУ «ХПІ», які навчалися на спеціальності «Управління проєктами» в складі Томілова Н., Алтуніна А., Анюхіна Е., Сайко Т. і Бердиєв Р. Координатором команди була аспірант кафедри «Стратегічного управління» К.С. Букрєєва.

Наталія Томілова і координатор команди, аспірант К.С. Букрєєва з сертифікатом за перше місце у Першому міжнародному конкурсі бізнес-планів, 2010 рік.

У квітні-травні 2011 року відбувся Другий міжнародний конкурс бізнес-планів, в якому брали участь 21 команда з Гонконгу, Греції, Індії, Ірландії, США, України та Чилі. У фіналі конкурсу третє місце зайняли студенти, які навчалися на спеціальності «управління проєктами» в НТУ «ХПІ», Агєєва Тетяна, Каланчук Катерина, Кахновська Анна (гр. ІФ-26). Координатор проєкту – доцент кафедри стратегічного управління Шатохіна Н.В.

Агєєва Тетяна, Каланчук Катерина, Кахновська Анна з координатором проєкту – Шатохіной Н.В.

25 квітня 2013р. пройшов фінал Четвертого міжнародного конкурсу бізнес-планів. У фінал змагань вийшли команди з США, Тайваню, України та Фінляндії. За результатами конкурсу кращим бізнес-планом в номінації «соціально-корисна інновація» стала робота студентів, які навчаються на спеціальності «управління проєктами» в НТУ «ХПІ», Анни Кішкінової, Дар’ї Тонкопєєвої, Світлани Козяр і студента спеціальності «переклад» Богдана Чуйко. Координатори проєкту: завідувач кафедри стратегічного управління проф., д.т.н. І.В.Кононенко, асистент, к.т.н. К.С.Букрєєва.

Фото Четвертий міжнародний конкурс бізнес-планів. Виступ команди НТУ «ХПІ».

Студенти кафедри приймали активну участь у культурних подіях в університеті і на кафедрі.

Дуже яскраво пройшов перший ювілей кафедри – п’ять років з дня створення. Студенти спеціальності «управління проєктами» підготували справжнє шоу.

Студенти і викладачі кафедри на святкуванні п’ятирічного ювілею.

Студенти кафедри приймали активну участь у конкурсах Miss та Mister ХПІ. Звання «Mister ХПІ – 2012» виборов Тарас Кібіткін, а звання «Mister ХПІ 2013» отримав Олександр Мороз. Цікаво відмітити, що Тарас Кібіткін ще під час навчання в університеті створив підприємство в IT-галузі «LineUp», яке зараз налічує 50 працівників і є одним із успішних у цій галузі. А Олександра Мороза бачила вся країна, коли він виступав у проєкті «Голос країни-9».

На конкурсі «Miss ХПИ – 2011» звання «Miss глядацьких симпатій» отримала студентка кафедри Анна Колесниченко.

Mister ХПІ – 2012 Тарас Кібіткін.

Mister ХПІ – 2013 Олександр Мороз.

Серед випускників кафедри:
Антон Рєпін, комерційний директор компанії Vladi, Харків, випускник 2005 року,
Vahid Barzegar, MSc, PMP, Turnaround Planner/ Scheduler, Suncor, Canada, випускник 2006 року,
Сергій Ніколаєв, Senior Software Engineer, Bridgewater Associates (USA) – випускник 2007 року,
Галина Єфремова, Senior Operations Manager, Genesis Tech, Київ, випускниця 2007 року,
Данило Мариніч, співзасновник і технічний директор A-Level Ukraine, випускник 2007 року,
Чжао Сінь (Zhao Xin) – заступник менеджера проєктів у великій державній структурі Китаю – групі компаній, яка займається металургійним будівництвом, випускник 2009 року,
Вікторія Мироненко (Савельєва), Project Manager, Sigma Sofware, Київ, випускниця 2011 року,
Олег Воронченко, Senior Automation Engineer, Group Leader, GlobalLogic, випускник 2011 року,
Світлана Лисицька, Senior Exec / Operations, Robotics & Automation, випускниця 2013 року,
Ангеліна Корчакова, Project Manager, Sigma Sofware, Харків, випускниця 2019 року,

Випускники магістратури кафедри, 2007 рік.