Методичне забезпечення

Назва: Навчальний посібник “Менеджмент якості в аспекті конкурентоспроможності об’єктів” Автор: Грінченко М. П., Лобач О.В., Гринченко М. А.

Рік видання: 2017

Рекомендовано вченою радою НТУ «ХПІ» як навчальний посібник для студентів спеціальностей «Менеджмент» і «Компютерні науки та інформаційні технології»,  протокол № 8  від 04 листопада 2016 р.


Назва:   Методичні вказівки по виконанню курсової роботи з дисципліни “Управління програмами і портфелями організацій” для студентів денної та заочної форми
Автор: Кононенко І.В., Лобач О.В.
Рік видання: 2015

Назва:   Методичні вказівки щодо виконання контрольної та самостійної роботи з дисципліни “Теорія інвестування” для студентів денної та заочної форми
Автор: Єфременко Т.М., Грінченко М.П.
Рік видання: 2014

Назва:   Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Розробка проектів, планів і програм розвитку соціально-економічних об’єктів” для студентів денної та заочної форми навчання
Автор: Кононенко І.В., Лобач О.В.
Рік видання: 2014

Назва:   Методичні вказівки до самостійної роботи до курсу “Основи інформаційно-керуючих систем управління проектами” для студентів денної та заочної форм навчання
Автор: Чередніченко О.Ю., Гринченко М.А., Яковлева О.В.
Рік видання: 2013

Назва:   Методичні вказівки до розділу “Фінансове планування та аналізу ефективності інвестиційного проекту” з дисципліни “Економіка управління проектами” для студентів денної та заочної форм навчання
Автор: Єфременко Т.М.
Рік видання: 2012

Назва:   Методичні вказівки до розділу “Фінансове планування та аналізу ефективності інвестиційного проекту” з дисципліни “Економіка управління проектами” для студентів денної та заочної форм навчання
Автор: Єфременко Т.М.
Рік видання: 2012

Назва:   Управління проектами з використанням Microsoft Project науково-методичний посібник
Автор: Гринченко М.А.
Рік видання: 2012

Назва:  Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Основи Мікро- та макро економіки” для студентів заочної форми навчання
Автор: Єфременко Т.М., Роговий А.І., Ємелянова О.В.
Рік видання: 2011

Назва:  Методичні вказівки до лабораторних робіт по курсу “Математичні методи дослідження операцій”
Автор: Шатохіна Н.В.
Рік видання: 2010

Назва:   Методичні вказівки до лабораторних робіт і самостійної за курсом “Управління інформаційними проектами” і “Управління проектами розробки комп’ютерних технологій”
Автор: Шатохіна Н.В.
Рік видання: 2010

Назва:   Методичні вказівки по курсу “Організація виробництва та маркетинга”
Автор: Роговий А.І.
Рік видання: 2010

Назва:   Методичні вказівки до лабораторних робіт і самостійної роботи з курсу “Управління інформаційними проектами” і “Управління проектами розробки інфомаційно комп’ютерних технологій”
Автор: Шатохіна Н.В.
Рік видання: 2010

Назва:  
ТЕКСТОВІ ДОКУМЕНТИ У СФЕРІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Загальні вимоги до виконання СТЗВО-ХПІ-3.01-2018
Рік видання: 2018