History of Science and Technology

History of Science and Technology : tutorial / Tkachenko S., Gutnyk M., Sadkovska V. – Kharkiv : NTU “KhPI”, 2020. – 114 p.

History of Science and Technology Tests

If you use Russian as a medium of instruction you may use the folowing handbooks:

Ларин А. А. История науки и техники: учебное пособие. Харьков: НТУ "ХПИ", 2017.

If you use Ukrainian as a medium of instruction the following handbooks may be useful for you as well:

Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни «Історія науки і техніки» для студентів усіх спеціальностей денної форми  навчання / укл. В. М. Скляр, М. В. Гутник, О. Є. Тверитникова. Х. : НТУ «ХПІ», 2013. 40 с.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Історія науки і техніки» для студентів заочної форми навчання, бакалаврів усіх напрямів підготовки / уклад. М.В. Гутник, С.С. Ткаченко. – Харків: НТУ «ХПІ», 2018. 46 с.

Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи  з навчальної дисципліни «Історія науки і техніки». Харків: НТУ "ХПІ", 2017. 39 с.