Контакти

Кафедра «Вища математика»

Головний аудиторний копус (ГАК)

Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут», вул. Кирпичова 2, м. Харкiв 61002, Україна,

Кафедра вищої математики, Головний аудиторний копус (ГАК), ауд. 315