Кафедра сьогодні

Кафедра сьогодні

На даний момент у вищій школі формується нова концепція вищої освіти, покликана розширити доступ до якісної інформації на будь-якому етапі освіти. Застосування комп’ютерних технологій в навчальному процесі відкриває принципово нові можливості для активізації навчання, в тому числі самостійної роботи студентів. Крім того, подібні системи реалізують навчання в індивідуальному темпі в зручний для студента час відповідно до рівня його підготовки. Нові інформаційні технології істотно змінюють форми взаємодії студентів і викладачів в процесі навчання, але при цьому не ставиться на меті зруйнувати старі традиції в освіті.

З 2008 р кафедра проводить Олімпіаду з вищої математики для студентів 1-2 курсів НТУ «ХПІ». З кожним роком зростає популярність цієї олімпіади. Уже в 2013 р в ній взяли участь 112 студентів 8-ми факультетів.

Співробітники кафедри активно займаються науково-дослідницькою діяльністю, беруть участь в роботі міжнародних наукових конференцій, в обміні досвідом наукових досліджень.

Основні напрямки наукових досліджень співробітників кафедри:

  • теорія груп,
  • теорія міри,
  • теорія прийняття рішень,
  • автоматизація процесів управління,
  • багатокритеріальні задачі оптимізації,
  • фундаментальні проблеми механіки і гідродинаміки,
  • механіка деформованого твердого тіла,
  • математична логіка і формальні алгоритмічні мови,
  • математичні моделі в економіці, медицині та екології,
  • моделювання технологічних процесів в машинобудуванні, суднобудуванні, залізничного та міського транспорту та ін.

За останні 20 років співробітниками кафедри отримано 24 авторських свідоцтва і патентів на винаходи, 18 актів про впровадження наукових розробок.

Високопрофесійний колектив кафедри багато сил і енергії віддає поліпшення математичної підготовки студентів НТУ «ХПІ», підвищенню якості та ефективності навчального процесу. Щорічно викладачі кафедри навчають вищої математики понад 2 тисячі студентів. За останні роки на кафедрі підготовлено і видано понад 70 методичних розробок, 15 навчальних посібників, 7 підручників і 4 монографії.