Персоналії

Високопрофесійний колектив кафедри багато сил і енергії віддає поліпшення математичної підготовки студентів НТУ «ХПІ», підвищенню якості та ефективності навчального процесу. Щорічно викладачі кафедри навчають вищої математики понад 2 тисячі студентів. За останні роки на кафедрі підготовлено і видано понад 70 методичних розробок, 15 навчальних посібників, 7 підручників і 4 монографії.

Першина Юлія Ігорівна

Першина Юлія Ігорівна

Посада – завідувач кафедри
Кваліфікація – математик, викладач математики та інформатики (ХНУ, 2000 р.)
Науковий ступінь – доктор фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи
Вчене звання – професор кафедри вищої математики (2023 р.)
Викладає курс «Вища математика»
Продовження

Заведующий кафедрой Геворкян Юрий Леванович

Геворкян Юрій Левонович

Посада – професор кафедри
Кваліфікація – математик, викладач математики (ХДУ ім. Горького, 1968 р.)
Науковий ступінь – кандидат фізико-математичних наук (1975 р.)
Вчене звання – професор кафедри вищої математики (2005 р.)
Викладає курс «Вища математика»
Продовження

Чікіна Наталiя Олександрівна

Чікіна Наталія Олександрівна

Посада – професор кафедри
Кваліфікація – математик, викладач математики (ХДУ ім. Горького, 1978 р.)
Науковий ступінь – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.03 – Системи та процеси керування (1996 р.)
Вчене звання – доцент кафедри вищої математики
Викладає курс «Вища математика»
Продовження

Антонова Ірина Володимирівна

Антонова Ірина Володимирівна

Посада – доцент кафедри
Кваліфікація – математик, викладач математики (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2016 р.), інженер системний аналітик за спеціальністю «Технологія проблемного та системного програмування» (Харківський державний політехнічний університет, 1998 р.)
Науковий ступінь – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – Біологічні та медичні прилади та системи (2011 р.)
Вчене звання – доцент кафедри вищої математики (2014 р.)
Викладає курс «Вища математика»
Продовження

Ванін Віктор Антонович

Ванін Віктор Антонович

Посада – професор кафедри
Кваліфікація – математик, викладач математики (ХДУ, 1978 р.)
Науковий ступінь – доктор технічних за спеціальністю 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи
Вчене звання – професор кафедри вищої математики (2010 р.)
Викладає курс «Вища математика»
Продовження

Гайдаш Аліна Михайлівна

Гайдаш Аліна Михайлівна

Посада – асистент
Кваліфікація – математик, викладач математики (фізико-математичний факультет ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 1993 р.)
Викладає курс «Вища математика»
Продовження

Гиря Наталія Петрівна

Гиря Наталія Петрівна

Посада – доцент кафедри
Кваліфікація – математик, викладач математики та інформатики (ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2004р.)
Науковий ступінь – кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.01 – Математичний аналіз
Вчене звання – доцент (2015р.)
Викладає курс «Вища математика»
Продовження

Дімітрова Світлана Дімова

Дімітрова Світлана Дімова

Посада – доцент кафедри
Кваліфікація – математик, викладач математики (ХДУ, 1993 р.)
Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04. «Теорія і методика професійної освіти» (2019 р.).
Вчене звання – доцент кафедри вищої математики (2021 р.)
Викладає курс «Вища математика»
Продовження

Католик Ірина Мирославівна

Католик Ірина Мирославівна

Посада – асистент кафедри
Кваліфікація – інженер-механік-дослідник за спеціальністю «Динаміка та міцність машин» (ХПІ, 1993 р.)
Викладає курс «Вища математика»
Продовження

Немченко Тетяна Адальбертівна

Немченко Тетяна Адальбертівна

Посада – асистент кафедри
Кваліфікація – математик, викладач математики та інформатики (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2006 р.)
Викладає курс «Вища математика»
Продовження

Олексенко В'ячеслав Михайлович

Олексенко В’ячеслав Михайлович

Посада – професор кафедри
Кваліфікація – математик, викладач математики (ХДУ)
Науковий ступінь – доктор педагогічних наук, спеціальність 13.01. 04 теорія та методика підготовки спеціалістів К. Ф.-м. н., спеціальність 01.01.01 матаналіз
Вчене звання – професор кафедри вищої математики (2012 р.)
Викладає курс «Вища математика»
Продовження

Потаніна Тетяна Володимирівна

Потаніна Тетяна Володимирівна

Посада – доцент кафедри
Кваліфікація – математик, викладач математики (ХДУ, 1990 р.)
Науковий ступінь – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація процесів керування
Вчене звання – доцент кафедри вищої математики (2012 р.)
Викладає курс «Вища математика»
Продовження

Пріщенко Ольга Петрівна

Пріщенко Ольга Петрівна

Посада – старший викладач кафедри
Кваліфікація – математик, викладач математики (фізико-математичний факультет ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 1992 р.)
Викладає курс «Вища математика»
Продовження

Софронова Марина Сергіївна

Софронова Марина Сергіївна

Посада – доцент кафедри
Кваліфікація – математик, викладач математики та інформатики (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2002 р.)
Науковий ступінь – кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи
Вчене звання – доцент кафедри вищої математики (2015 р.)
Викладає курси «Вища математика», «Системний та математичний аналіз»
Продовження

Тулученко Галина Яківна

Тулученко Галина Яківна

Посада
Кваліфікація
Науковий ступінь
Вчене звання
Викладає курс «Вища математика»
Продовження

Черемська Надія Валентинівна

Черемська Надія Валентинівна

Посада – доцент кафедри
Кваліфікація – математик, викладач математики (ХДУ, 1989 р.)
Науковий ступінь – кандидат технічних наук 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи
Вчене звання – доцент кафедри вищої математики (2016 р.)
Викладає курс «Вища математика»
Продовження

Черногор Тетяна Тимофіївна

Черногор Тетяна Тимофіївна

Посада – старший викладач кафедри
Кваліфікація – математик, викладач математики (ХГУ, 1976 р.)
Викладає курс «Вища математика»
Продовження

Шматко Тетяна Валентинівна

Шматко Тетяна Валентинівна

Посада – доцент кафедри
Кваліфікація – математик, викладач математики (ХАІ, 1997 р.)
Науковий ступінь – кандидат технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи (2003р.)
Вчене звання – доцент кафедри вищої математики (2008 р.)
Викладає курс «Вища математика»
Продовження