“Підприємництва, торгівлі та експертизи товарів”

здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за освітньою програмою (спеціальністю) 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» по наступним конкурсним пропозиціям: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Міжнародна торгівля та біржова діяльність» і “Логістика та митна справа”.

Очолює кафедру доктор технічних наук, професор Шапран Євген Миколайович.

Освіта наших випускників дає їм глибокі систематизовані знання і практичні навички, необхідні для здійснення трудової діяльності, пов’язаної з організацією та функціонуванням підприємницьких, торгівельних і біржових структур (як на вітчизняному, так і на міжнародному рівні), що дозволяє досягати їм високих економічних і соціальних результатів.