Перший захист докторів філософії серед іноземних студентів, які навчались англійською мовою

06 липня 2023 року вперше у НТУ “ХПІ” відбулись одразу два захисти дисертаційних робіт студентів з Китайської Народної Республіки у галузі знань 12 – Інформаційні технології, які навчались англійською мовою за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія».

 

Аспіранти нашої кафедри комп’ютерної інженерії та програмування Цао Вейлінь та Чжан Ліцзян представили на захист дуже актуальні наукові розробки на тему «Метод підвищення безпеки програмного забезпечення на основі технологій тестування на проникнення» та «Метод підтримки прийняття рішень щодо безпеки програмного забезпечення». Результати їх досліджень були впроваджені не тільки на підприємствах Китайської Народної Республіки, а використані і у діяльності таких вітчизняних компаній, як «Line Up» і ННЦ «Інститут судових експертиз». Крім того практичні підходи досліджені у дисертації були використані при підготовці навчального процесу кафедри комп’ютерної інженерії та програмування по новій траєкторії навчання «Інженерія захищених систем та мереж» у ОПП «Прикладка комп’ютерна інженерія».

 

Головою двох спеціалізованих вчених рад по захисту PhD був завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та програмування доктор технічних наук, професор Заковоротний Олександр Юрійович.

До складу разових рад також увійшли провідні вчені НТУ «ХПІ», Харківського національного університету радіоелектроніки та Українського державного університету залізничного транспорту.

Науковий керівник обох аспіранті – Черних Олена Петрівна, канд. фіз.-мат. наук, доцент, професор кафедри комп’ютерної інженерії та програмування НТУ «ХПІ».

Ренцезенти:
Гавриленко Світлана Юріівна, доктор технічних наук., професор кафедри комп’ютерної інженерії та програмування
Кучук Ніна Георгіївна, доктор технічних наук,  професор кафедри комп’ютерної інженерії та програмування.

 

Детальніше:

 

На сайті НТУ “ХПІ”: https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/2023/07/07/aspiranty-kytaj/