Історія розвитку кафедри


Коротка історія кафедри

Кафедра “Комп’ютерна інженерія та програмування” (КІП) була організована в 1961 році як кафедра “Математичні та лічильно-вирішальні прилади та пристрої” (МЛВПП), потім вона носила назву “Електронні обчислювальні машини” (ЕОМ), потім “Обчислювальна техніка та програмування” (ОТП) і тільки після цього знайшла своє ім’я – КІП.

Кафедра МСРПУ була організована на основі кафедри “Електричні апарати”. Велику роль у створенні нової кафедри зіграв прекрасний вчений і педагог колишній завідувач кафедрою “Електричні апарати” професор Вашура Борис Федорович, про якого відзивалися його співробітники як про дуже добру і благородну людину.

Перший випуск – 24 інженера, підготовлених кафедрою, відбувся в 1964 році. З тих пір кафедрою підготовлено близько 5 тисяч фахівців, в тому числі і понад 400 для 55 країн світу.

Першим завідувачем кафедри МЛВПП був професор Віктор Георгійович Васильєв (1961 – 1962 рр. і 1965 – 1974 рр.).  Другим з 1962 по 1964 рр. був Віталій Аркадійович Звєрєв, третім з 1974 по 2014 рр. був Фелікс Аркадійович Домнин, четвертим з 2014 по 2021 рр. – Сергій Геннадійович Семенов.


 

Завідуючі кафедри (Васильєв Г.В., Зверєв В.А, Домнин Ф.А., Семенов С.Г.)

 

У лабораторіях і аудиторіях кафедри виросли:

– академік НАНУ, д.т.н. директор Інституту передачі інформації НАНУ Петров В.В.;
– член-кореспондент НАНУ, д.т.н., директор Інституту проблем моделювання в енергетиці НАНУ Євдокимов В.Ф.;
– заслужений діяч науки і техніки України д.т.н., проф. Корсунов Н.І .;
– завідувач відділом Інституту кібернетики д.т.н., проф. Жук К.Г.;
– декан і завідувач кафедрою Харківського національного університету радіоелектроніки д.т.н., проф. Кривуля Г.Ф.;
– проректор НТУ “ХПІ”, завідувач кафедри, проф. Кравець В.А.;
– вченний секретар НТУ «ХПІ», д.т.н. Заковоротний О.Ю.;
– завідувачі кафедрами Самсонов В.П., Гридчин С.І., Кравець О.Г.;
– проректор ХНУРЕ, завідувач кафедри Путятін Е.П.;
– декани факультету комп’ютерних та інформаційних технологій Заполовський Н.І., Главчев М.І. та інші відомі фахівці.

 

У 2021 році кафедра “Обчислювальна техніка та програмування” була перейменована на “Комп’ютерна інженерія та програмування” КІП. З 2021 року і до теперішнього часу завідувач кафедри КІП – професор, доктор технічних наук Олександр Юрійович Заковоротний.