Бреславський Дмитро Васильович

Бреславський Дмитро Васильович

Breslavskiy
 • Завідувач кафедри
 • Доктор технічних наук
 • Професор по кафедрі систем і процесів управління

Профіль в Scholar.

Профіль в Scopus.

Нагороджений Знаком Міністерства освіти та науки України “За наукові досягнення” (2010). Переможець XIII обласного конкурсу “Вища школа Харківщини – найкращі імена” в номінації “Декан факультету” (2010).

Член Європейського товариства механіків (EuroMech, з 1998 р.) Національного комітету України з  теоретичної та прикладної механіки (з 2001 р.).

Член Редколегії “Journal of Mechanical Engineering Science”, Великобританія, українських журналів та збірників.

Інженер-механік-дослідник за спеціальністю “Динаміка та міцність машин”, інженерно-фізичний факультет ХПІ (1984).

Інженер (1984-1986), аспірант (1986-1989), науковий, старший науковий співробітник (1989-1995) кафедри динаміки та міцності машин ХПІ, старший науковий співробітник кафедри теоретичної механіки (1995-1996), докторант кафедри динаміки та міцності машин ХПІ (1996-1999).

Доцент кафедри автоматичного управління рухом (1999-2000)

Професор кафедри  систем і процесів управління ((2000-2005)

Декан інженерно-фізичного факультету НТУ “ХПІ” (2001-2015)

Завідувач кафедри комп’ютерного моделювання процесів та систем (до 2017 – систем і процесів управління) (з 2005 р.)

Кандидат технічних наук за спеціальністю ” Динаміка та міцність машин” (1990).  Доктор технічних наук за спеціальністю ” Динаміка та міцність машин” (2000). Науковий керівник та консультант – професор О.К. Морачковський.

Старший науковий співробітник (1994), професор по кафедрі систем і процесів управління (2005).

Дисципліни:

Автор  200 наукових публікацій, співавтор чотирьох монографій, двох навчальних посібників.

Профіль у Researchgate  

Наукові інтереси: фізично нелінійні задачі механіки деформованого твердого тіла (повзучість, руйнування при циклічних і ударних навантаженнях), метод скінченних елементів, комп’ютерне моделювання технічних процесів, IT-технології в задачах механіки.

Підготував шість кандидатів наук:

 • О.О.Чупринін (2000) Моделювання нелінійної повзучості неосесиметричних оболонок обертання при статичній, динамічній і радіаційній дії.
 • О.А.Татарінова (2009) . Розробка розрахункового методу оцінювання довговічності циклічно навантажених неосесиметричних тонкостінних елементів конструкцій
 • Ю.М.Коритко (2011). Розробка методу розрахунку довговічності елементів конструкцій при періодичній зміні температур і навантажень
 • Н.В.Ширяєва (2013). Розробка методів розрахунку нелінійних коливань та довговічності лопатей та лопаток парових і вітрових турбін.
 • І.В.Наумов (2013). Експериментальне та розрахункове оцінювання динамічних процесів в конструктивних елементах апаратури при ударі та пробиванні.
 • В.О.Мєтєльов (2018). Короткочасна ортотропна повзучість при плоскому напруженому стані.

Основні наукові результати професора Д.В. Бреславського отримані в області теорії повзучості. Створена ним спільно з професором О.К. Морачковським теорія повзучості й руйнування твердих тіл при їх циклічному навантаженні і нагріванні знайшла застосування у розрахунках різних конструктивних елементів в авіаційному, енергетичному та хімічному машинобудуванні, отримала міжнародне визнання: опублікована ними в 2000 році в журналі “Journal of Strain Analysis” (Лондон, Великобританія) наукова стаття, яка містить основи розробленої теорії, визнана кращою публікацією і нагороджена престижною премією CEGB.

Основні наукові публікації

Монографії:

 1. Обработка металлов методами пластического деформирования, серия “Физико-математическая теория процессов обработки материалов и технологии машиностроения”, том 5. Одеса: ОНПУ, 2004.- 522 с. Бреславский Д.В., Морачковский О.К. Высокотемпературная ползучесть при формообразовании деталей. – с. 425-517 .
 2. Академик Александр Михайлович Ляпунов: К 150-летию со дня рождения// Под ред. Л.Л.Товажнянского. – Харьков, НТУ «ХПИ». 2007. – 288 с. Д.В.Бреславский, А.А.Ларин. Глава 3. А.М.Ляпунов и развитие механики в Харькове. – С. 38-56; Д.В.Бреславский, О.К.Морачковский. Глава 10. Воздействие быстро осциллирующего поля на деформируемые тела при нелинейной ползучести . – С. 247- 266.
 3. Динамика полета и управление: 50 лет в ХПИ /Д.В.Бреславский, В.Б.Успенский, А.А.Ларин и др. Под общ. ред. Д.В.Бреславского.- Харьков, НТУ «ХПИ», 2014.- 488 с.
 4. Д.В.Бреславський, Ю.М.Коритко, О.А.Татарінова. Проектування та розробка скінченноелементного програмного забезпечення Харьков, «Підручник НТУ «ХПИ».- 2017. – 232 с.

Статті та праці наукових конференцій:

 1. Altenbach, H.,Breslavsky, D., Naumenko, K., Tatarinova, O. Two-time-scales and time-averaging approaches for the analysis of cyclic creep based on Armstrong–Frederick type constitutive model/ Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science? 233(5), 2019 . P. 1690-1700.
 2. D.Breslavsky, A.Kozlyuk, O.Tatarinova. Numerical simulation of two-dimensional problems of creep crack growth with material damage consideration. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Applied mechanics. Vol , No 7 (92) (2018). P.27-33.
 3. Breslavsky D. Deformation and fracture of square plates under repetitive impact loading / D.Breslavsky, O.Morachkovsky, I.Naumov, O.Ganilova// International Journal of Non-Linear Mechanics. – 2017. -Р .180-188.
 4. D. Breslavsky, V. Uspensky, A. Kozlyuk, S. Paschenko, O. Tatarinova, Yu. Kuznyetsov. Estimation of heat field and temperature models of errors in fiber-optic gyroscopes used in aerospace systems// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Information and controlling systems. Vol 1, No 9 (85) (2017). P.44-53
 5. Breslavsky D.V. Consideration the influence of residual stresses and creep strains on rolling the steel sheets / D.V. Breslavsky, V.O. Mietielov // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Динаміка і міцність машин. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – № 46 (1218). – С. 77-80.
 6. Breslavsky D. Asymptotic solution of anisotropic cyclic creep problem / D. Breslavsky, V. Mietielov, O. Morachkovsky, O. Tatarinova, S. Pashchenko // Nonlinear dynamics – 2016: Proceedings of 5th International Conference, Kharkov, 2730 September 2016. – Kharkov, 2016. – P. 276.
 7. Altenbach H. Modelling of creep and oscillations in material described by Armstrong-Frederick equations / H.Altenbach, D.Breslavsky, K.Naumenko, O.Tatarinova // Nonlinear dynamics – 2016: Proceedings of 5th International Conference, Kharkov, 2730 September 2016. – Kharkov, 2016. – P. 274.
 8. Breslavskii D.V. Anisotropic creep and damage in structural elements under cyclic loading / D.V. Breslavskii, V.A. Metelev, O.K. Morachkovskii // Strength of Materials. – 2015.  Vol. 47, № 2. – P. 235241.
 9. D.V.Breslavsky, O.Morachkovsky, O.Tatarinova. Creep and damage in shells of revolution under cyclic loading and heating// International Journal of Nonlinear Mechanics. # 66, 2014. – P.87-95.
 10. Д.В.Бреславский, С.Ю.Погорелов, К.Ю.Счастливец, Батырев Б.И.,Кузнецов Ю.А., Олейник С.В. Разработка методики определения температурных градиентов волоконно-оптического гироскопа ОИУС501// Механіка та машинобудування, №1 , 2012. – С. 90-101.
 11. D. Breslavsky,O.Galas. Analysis of beam flexural oscillations considering high temperature creep of its material // Nonlinear dynamics – 2013: proceedings of the Foutrh International Conference, Sevastopol, June 19-22, 2013. – Kharkov: ”Tochka”, 2013. – P. 375-378.
 12. D.Breslavsky,Yu.Korytko, V.Mietielov, O.Morachkovsky, O.Tatarinova. Numerical calculations of creep damage at cyclic loading by use of tensor damage parameter model// Nonlinear dynamics – 2013: proceedings of the Foutrh International Conference, Sevastopol, June 19-22, 2013. – Kharkov: ”Tochka”, 2013. – P. 379-384.
 13. D.Breslavsky, I.Naumov, V.Konkin, G.Lysachuk. Impact failure properties of circular glass and composite plates and numerical simulation of their dynamical behavior// Nonlinear dynamics – 2013: proceedings of the Foutrh International Conference, Sevastopol, June 19-22, 2013. – Kharkov: ”Tochka”, 2013. – P. 375-378.
 14. D.Breslavsky, O.Morachkovsky, O.Tatarinova. Creep and damage in shells of revolution under cyclic loading and heating//Book of Abstracts of 4th Canadian Conference on Nonlinear Solid Mechanics, Montreal, Canada, July 23-26, 2013. – McGill University, 2013. – P.22-23.
 15. D. Breslavsky, O. Morachkovsky. Creep damage processes in cyclically loaded structural members/ Proc. of First Int. Conf. on Damage Mechanics ICDM1, Belgrade, June 25-27, 2012. – Belgrade: Serbian Chamber of Engineers : Faculty of Civil Engineering, 2012. – P.69-72.
 16. D.V.Breslavs’kyi, Yu.M.Korutko, O.K.Morachkovs’kyi. Cyclic Thermal Creep Model for the Bodies of Revolution//Strength of Materials, (Springer). Vol. 43, No. 2, March 2011, p.p.134-143.
 17. E.A.Breslavskaya, D.V.Breslavsky. Іnternet-portal «Database of Steels and Alloys» as an efficient tool in engineering// CIS Iron & Steel Review 2011, #1, pages 12-15.
 18. Д.В. Бреславский, Ю.Н. Корытко, О.К. Морачковский, О.А. Татаринова. Ползучесть и повреждаемость при циклическом изменении температур и напряжений// Прочность материалов и элементов конструкций: Труды Международной научно-технической конференции «Прочность материалов и элементов конструкций» (Киев, 28-30 сентября 2010г.)/-Киев: Ин-т проблем прочности им. Г.С.Писаренко НАН Украины, 2011. – с. 185-192.
 19. Наумов И.В., Болюх В.Ф., Бреславский Д.В. Деформирование и разрушение пластин при нагружении цилиндрическим ударником// Механіка та машинобудування, №1 , 2010. – С. 207-216.
 20. Breslavsky D. Impact cyclic damage and fracture in thin plates. / D. Breslavsky, I. Naumov, A. Onyshchenko // 7th International Symposium on Impact Engineering, – Poland, 2010. – Р. 28.
 21. D.Breslavsky, I. Naumov, A.Onyshchenko Numerical and experimental investigations of fracture in thin-walled structures at impact loading. // Nonlinear dynamics – 2010: proceedings of the Third International Conference, September 21-24, 2010. – Kharkov: NTU ”KhPI”. – 2010. – P. 278-283.
 22. D. Breslavsky, Yu. Korytko, O. Morachkovsky. High temperature creep and damage accumulation in cyclically loaded axisymmetrical bodies of revolution / // Nonlinear dynamics – 2010: proceedings of the Third International Conference, September 21-24, 2010. – Kharkov: NTU ”KhPI”. – 2010. – P. 467-472.
 23. D. Breslavsky, O. Morachkovsky, N. Shyriaieva. Nonlinear vibrations and long-term strength of turbine blades // Nonlinear dynamics – 2010: proceedings of the Third International Conference, September 22-24, 2010. – Kharkov: NTU ”KhPI”, 2010. – P. 272-277.
 24. D. Breslavsky, A. Chuprynin, O. Tatarinova. Creep damage behavior of thin shells subjected to cyclic loading // Nonlinear dynamics – 2010: proceedings of the Third International Conference, September 22-24, 2010. – Kharkov: NTU ”KhPI”, 2010. – P. 461-466.
 25. К.В.Аврамов, Д.В.Бреславский, О.К.Морачковский, Н.В.Ширяева. Оценка долговечности лопаток турбомашин с учетом повреждений при нелинейных колебаниях //Проблемы машиностроения. Том 12, №2, 2009. – С.56-62.
 26. D.V.Breslavsky, Morachkovs’kyi O.K., Tatarinova O.A. High-temperature creep and long-term strength of structural elements under cyclic loading// Strength of Materials. – Vol. 40, №5 – 2008. – P. 531-537.
 27. D. Breslavsky, A. Chuprynin, Yu. Korytko, O. Tatarinova. Software and numerical simulation of cyclic 2D creep-damage problems// Nonlinear dynamics – 2007: proceedings of the Second International Conference,  Kharkov: NTU ”KhPI” 2007. – P. 45-48.
 28. D.V.Breslavsky, O.K.Morachkovsky. High cycle creep-fatigue processes in solids // Proceedings of the International Conference “Nonlinear dynamics”, Sept. 14-16 2004, Kharkov, Ukraine.- P. 44-47.
 29. D.V.Breslavsky, A.V.Onyshchenko, N.V.Shiryeva. Impact and nonlinear vibrations of beams and plates// Proceedings of the International Conference “Nonlinear dynamics”, Sept. 14-16 2004, Kharkov, Ukraine.- P. 44-47.
 30. O.Morachkovsky, D.Breslavsky, V. Burlayenko. FE-analysis of dynamic creep-damage in thin-walled structures// Proceedings of the International Symposium ‘Anisotropic Behaviour of Damaged Materils’, Krakow-Przegorzaly, September 9-11, 2002. 18р.
 31. И.М.Неклюдов, В.П.Ашихмин, О.В.Бирюков, В.П.Канцедал, В.Г.Сердюк, Д.В.Бреславский, О.К.Морачковский, А.А.Чупрынин. Влияние циклической повреждаемости на долговечность металлокерамических цилиндров с радиоактивным наполнителем пр ползучести// Вибрации в технике и технологиях, 5(21), 2001. – С. 106-108.
 32. H.Altenbach, D.Breslavsky, O.Morachkovsky, K.Naumenko. Cyclic Creep-Damage in Thin-Walled Structures// Journal of Strain Analysis for Engineering Design. – London (Great Britain), 2000. – Vol.35, No 1.- P. 1-11.
 33. Бреславский Д.В., Морачковский О.К. Нелинейная ползучесть и разрушение плоских тел при высокочастотном циклическом нагружении // Прикладная механика .- 1998. – Т. 34, №3. – С.97-103.
 34. Анищенко Г.О., Бреславский Д.В., Морачковский О.К. Влияние циклического нагружения на ползучесть и длительную прочность пластин с отверстиями// Доповіді НАН України. – 1998.- №8. – С. 59-64.
 35. Анищенко Г.О., Бреславский Д.В., Морачковский О.К. Ползучесть и длительная прочность елочного замкового соединения ГТД при совместном действии статических и циклических нагрузок// Проблемы прочности. -1998. -№1. -С. 34-40.
 36. Breslavsky D. Simulation of Creep and Damage Effects in Structural Members under Fast Cyclic Load// ZAMM (Zeitshrift fuer Angew. Math. und Mech.).-Berlin (FRG), 1998. – Vol. 78 (S1). S. 301-302.
 37. D. Breslavsky. Cyclic Creep Damage Kinetic Equation for the Case of Fast Oscillating Loading// Proceedings of 6th International Symposium of Creep &Coupled Processes-Bialowieza’98 (23-25.09.1998) Publishers Bialystok Technical University. – P. 91-99.
 38. Breslavsky D., Morachkovsky O. A new model of nonlinear dynamic creep// IUTAM Symposium on Anisotropy, Inhomogenity and Nonlinearity in Solid Mechanics.- Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. – 1995. – P. 161-166.
 39. Breslavsky D., Morachkovsky O. Cyclic creep constitutive equations with consideration of creep – fatigue interaction// Proc. of 1st International Conference on Mechanics of Time Dependent Materials. -Bethel: SEM. – 1995. – P.61-66.
 40. D.Breslavsky, O.Morachkovsky. Dynamic creep modelling with coupled creep and fatigue damage: computational and experimental results for structures// Creep and Coupled Processes. Selected and rev. papers of 5th International Symposium on Creep and Coupled Processes, Bialowieza,1995.- Bialystok: Bialystok Techn. Univ. Publ. – 1996. – P. 141-146.
 41. Breslavsky D.V., Morachkovsky O.K., Shipulin S.A. Creep and rupture of notсhed plates under fast cyclic load// Proc. 17th Symp. on Experimental Mechanics of Solids. – Warsaw: Warsaw Techn. Univ. – 1996. – P. 118-123.
 42. Breslavsky D., Morachkovsky O. Dynamic creep continuum damage mechanics: FEM-based design analysis// Computational Plasticity: Fundamentals and Applications. Proc. of the Fifth International Conference on Computational Plasticity held in Barselona, Spain, 17-20 March 1997. – Barselona :IMNE. – 1997. – Part 1. – P.1071-1076.
 43. Breslavsky D., Konkin V., Morachkovsky O. Dynamic creep of rectangular plates// Proc. 16th Symp. on Experimental Mechanics of Solids. – Warsaw: Warsaw Techn. Univ. – 1994. – P. 35 – 38.
 44. Breslavsky D., Morachkovsky O. New experiments in dynamic creep// Proc. 15th Symp. on Experimental Mechanics of Solids. – Warsaw: Warsaw Techn. Univ. – 1992. – P.29-31.
 45. Breslavsky D.V., Morachkovsky O.K., Zolochevsky A.A. Dynamic creep behaviour of structures// Proc. of Second European Conference on Structural Dynamics, Eurodyn’93.- Rotterdam: Balkema press. – 1993. – P.795-801.

Науково-публіцистичні та історичні роботи:

 1. Д.В.Бреславський, О.К.Морачковський. Модель освіти інженерно-фізичного факультету та Болонський процес. – Політехнік, №19-20, 2004.
 2. Д.В.Бреславський. Майбутні наукові дослідження. Проблеми та перспективи. Вступ до збірки тез доповідей студентської наукової конференції інженерно-фізичного факультету, присвяченої 120-річчю НТУ «ХПІ» та 45-річчю першого пілотованого космічного польоту.
 3.  Д.В.Бреславський, А.О.Ларін. Зародження і розвиток фізико-механічної освіти в Україні// Наука та наукознавство, № 2, 2007. – С. 76-83.
 4.  Д.В.Бреславский, С.А.Горелова, А.А.Ларин. Зарождение и развитие Харьковской школы теории управления// Вісник НТУ «ХПІ». – Харків, НТУ «ХПІ». 2006, № 32. – С. 38-44.
 5. Д.В.Бреславский, Л.В.Курпа, А.А.Ларин, О.К.Морачковский, А.В. Чистилина. Инженерно-физический факультет. Ученые механики и математики. Научные школы и направления. Харьков, НТУ «ХПИ». 2007. – 32 с.
 6. Д.В.Бреславський. Дослідження з історії науки і техніки як вагомий чинник розвитку науки// Вісник НТУ «ХПІ». Історія науки і техніки . – Харків, НТУ «ХПІ». 2013, № 68 (1041). – С. 189-193.
 7. Д.В.Бреславский, Е.И.Завистовская. «Система физмеха» в Харькове: этапы развития (К 80-летию инженерно-физического факультета)// Вісник НТУ «ХПІ». – Харків, НТУ «ХПІ». 2011, № 20. – С. 19-27.
 8. D.V.Breslavsky, A.A.Larin, V.B.Konovalova. The scientific and social activity of professor N.N.Saltykov in Russia in 1894-1919//Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Serbian Society of Mechanics, Belgrade. v. 41(S1), 2014. – P. 179-188.
 9. Бреславський Д.В. Олег Костянтинович Морачковський – видатний вчений – механік (до 70-річчя з дня народження) // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Динаміка і міцність машин. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – № 55 (1164). – С. 312.

ПРЕЗЕНТАЦІЇ:

Розробка програмного забезпечення для моделювання конструкцій та систем аерокосмічної техніки. Доповідь на пленарному засіданні міжнародної науково-практичної конференції  «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я – MicroCAD 2016», 18-20 травня 2016 р. – Харків, НТУ «ХПІ» 

Вчені –механіки В.Л.Кирпичов та  І.М.Бабаков – засновники інституту та факультету. Доповідь на урочистому засіданні Вченої ради інженерно-фізичного факультету, присвяченому 130й річниці створення університету , 27 жовтня 2015р.

 


 

Comments are closed