Бреславський Дмитро Васильович

Бреславський Дмитро Васильович

Breslavskiy
  • Завідувач кафедри
  • Доктор технічних наук
  • Професор по кафедрі систем і процесів управління

Академік Академії наук Вищої школи України по відділенню механіки та машинобудування (2006).

Нагороджений Знаком Міністерства освіти та науки України “За наукові досягнення” (2010). Переможець XIII обласного конкурсу “Вища школа Харківщини – найкращі імена” в номінації “Декан факультету” (2010).

Член Європейського товариства механіків (EuroMech, 1998) Національного комітету України по теоретичній та прикладній механіці (2001).

Член Редколегії “Journal of Mechanical Engineering Science”, Великобританія, деяких українських журналів та збірників.

Інженер-механік-дослідник за спеціальністю “Динаміка та міцність машин”, інженерно-фізичний факультет ХПІ (1984).

Інженер (1984-1986), аспірант (1986-1989), науковий, старший науковий співробітник (1989-1995) динаміки та міцності машин ХПІ, старший науковий співробітник кафедри теоретичної механіки (1995-1996), докторант кафедри динаміки та міцності машин ХПІ (1996-1999).

Кандидат технічних наук за спеціальністю ” Динаміка та міцність машин” (1990). Науковий керівник та консультант – професорО.К. Морачковський. Доктор технічних наук за спеціальністю ” Динаміка та міцність машин” (2000). Доцент (1999-2000), професор по кафедрі систем і процесів управління (автоматичного управління рухом) (з 2000).

Автор 140 наукових статей, співавтор трьох монографій, учбового посібника. Підготував п’ять кандидатів наук.

Курси, які веде викладач: “Рівняння математичної фізики”, “Чисельні методи математичної фізики”, “Програмування”.

Наукові інтереси: фізично нелінійні задачі механіки деформованого твердого тіла (повзучість, руйнування при циклічних і ударних навантаженнях), метод скінченних елементів, IT-технології в задачах механіки.

Основні наукові результати професора Д.В. Бреславськогоотримані в області теорії повзучості. Створена ним спільно з професором О.К. Морачковським теорія повзучості й руйнування твердих тіл при їх циклічному навантаженні і нагріванні знайшла застосування у розрахунках різних конструктивних елементів в авіаційному, енергетичному та хімічному машинобудуванні, отримала міжнародне визнання: опублікована ними в 2000 році в журналі “Journal of Strain Analysis” (Лондон, Великобританія) наукова стаття, яка містить основи розробленої теорії, визнана кращою публікацією і нагороджена престижною премією CEGB.

Дисципліни


 

Comments are closed