Плаксій Юрій Андрійович

Plakciy
  • Професор кафедри
  • Кандидат технічних наук
  • Професор НТУ «ХПІ»

Інженер-механік-дослідник за спеціальністю “Динаміка польоту та управління”, інженерно-фізичний факультет ХПІ (1981).

Аспірант (1980-1983). Інженер, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, доцент (1983-2013) кафедри автоматичного управління рухом (систем і процесів управління). Виконуючий обов’язки завідувача кафедри систем і процесів управління, професор кафедри.

Кандидат технічних наук за спеціальністю “Управління в технічних системах” (1993). Науковий керівник – професор Є.Г. Голоскоков.Доцент по кафедрі автоматичного управлення рухом (2000).

Автор більш ніж 60 наукових статей та матеріалів доповідей, учбового посібника, патенту України, співавтор монографії.

Курси, які веде викладач: “Методи обчислень”, “Методи оптимізації”, “Методи багатокритеріальної та мінімаксної оптимізації”, “Механіка космічного польоту”, “Методи обчислювального експерименту”.

Наукові інтереси: задача визначення орієнтації в безплатформених інерційних навігаційних системах, еталонні моделі обертання твердого тіла, побудова моделей динамічних систем на основі теорії апроксимації квазімногочленами, методи ідентифікації динамічних систем.

Дисципліни


Comments are closed