Микола Дмитрович Сахненко

Н.Д. Сахненко-N1

Доктор технічних наук, професор

 • Закінчив ХПІ з відзнакою в 1972 р.
 • 1972-1983 – асистент кафедри технології  електрохімічних виробництв
 • 1981 – захистів кандидатську дисертацію
 • 1983-2000 – доцент кафедри
 • 2000 – доктор технічних наук
 • 2001 – професор кафедри технічної електрохімії
 • 2011 – завідувач кафедри фізичної хімії

 

Автор понад 500 наукових праць, 60 патентів та авторських свідоцтв. Підготував 8 кандидатів наук

 sakhnenko@kpi.kharkov.ua

телефон: 057-7076-327

Організаційно-наукова діяльність

 • Член Української асоціації корозіоністів;
 • Член спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 в НТУ “ХПІ”;
 • Член експертної ради технологій легкої, харчової та з хімічної  промисловості Міністерстві освіти та науки України;
 • Член наукової ради з проблеми “Електрохімія” Національної академії наук України;
 • Член Академії наук Вищої освіти України;
 • Член Міжвідомчої науково-технічної ради з проблем корозії і протикорозійного захисту при Президії НАН України;
 • Член Програмного та Організаційного комітету національних електрохімічних з’їздів, 2005, 2008, 2011;
 • Член Програмного та Організаційного комітету Міжнародної конференції “Nanotechfest” (Харків, Україна), 2010;
 • Член Організаційного комітету міжнародних конференцій “Корозія” (Львів, Україна), 2008, 2010, 2012;
 • Член Організаційного комітету міжнародної конференції “Неорганічна хімія” (Харків, Україна), 2011.

Нагороди

Відзнака МОН “За наукові досягнення”, золоті медалі Міжнародного Cалону винаходів та нових технологій “Новий Час”, Диплом і відзнака “Укрпатенту”, грамоти ХОК профспілки, почесна грамота  Української асоціації корозіоністів.

Викладацька діяльність

 • Теоретична електрохімія
 • Теоретичні основи хімії рідкісних і розсіяних елементів
 • Хімічний опір матеріалів і захист від корозії
 • Сучасні технології ЕХВ та ХДС
 • Високі технології електрохімічних виробництв
 • Корозія та захист матеріалів
 • Фізична хімія
 • Нормативні  документи та вимоги до дисертаційних робіт і атестаційних справ здобувачів наукового ступеня 

Напрямки наукових досліджень

 • Функціональні покриття металами і сплавами
 • Синтез оксидних і модифікованих електродних матеріалів
 • Мікроплазмове оксидування сплавів алюмінію і титану
 • Електрохімічний дизайн та діагностика каталітично активних матеріалів
 • Системи знешкодження газоподібних викидів
 • Електрохімічний синтез надпровідних органічних матеріалів
 • Воднепроникність і деградація конструкційних матеріалів
 • Корозійний моніторинг та інгібіторний захист
 • Прогнозування ресурсу захисних покриттів в умовах експлуатації
 • Моделювання складних електрохімічних систем і процесів
 • Застосування засобів штучного інтелекту для  оптимізації режимів синтезу та властивостей функціональних покриттів 

Монографії

 • Ведь М.В., Сахненко М.Д. Каталітичні та захисні покриття сплавами і складними оксидами: електрохімічний синтез, прогнозування властивостей: Монографія. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2010. – 272 с.
 • Сахненко Н.Д. Ведь М.В. Мониторинг и прогнозирование защитных свойств органических покрытий: Монография. –  Харьков : Новое слово, 2012. – 288 с.
 • Байрачная  Т., Ведь М.,Сахненко Н. Электролитические сплавы вольфрама. Получение и свойства. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. – 164 с. 

Підручники,науково-методичні посібники

 • Сахненко М.Д., Ведь М.В., Ярошок Т.П. Основи теорії корозії та захисту металів. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2005. – 240 с.
 • Ведь М.В., Ярошок Т.П., Сахненко М.Д.,  Булавін В.І., Орехова Т.Ю.Практикум з основ біохімії та біофізики: Навчально-методичний посібник. – Харків: НТУ “ХПІ”.– 2005. – 112 с.
 • Сахненко М.Д., Ведь М.В., Штефан В.В., Волобуєв М.М.  Теоретичні основи хімії рідкісних і розсіяних елементів: Підручник. –  Харків : НТУ “ХПІ”, 2011. – 424 с.

Вибрані публікації

 • Sakhnenko N., Ved M., Nikiforov K. Simulation of metal – polymer coating system for service life prediction // Simulation practice and theory. – 1998. –V.6, № 7. – С.647-656
 • Pospelov A., Ved M., Sakhnenko N. High-conductivity organic metals as electrode materials // Material science. – 2002. – V.20, № 3. – P.65-72
 • Ved M., Sakhnenko N., Shtefan V. Simulation of the Chromate free treatment for aluminum alloys using artificial neuron networks // Advances in Materials Science. – Gdansk: GTU, 2007. – V.7, №2 (12). – P.284-289
 • E.Lunarska, O.Chernyayeva, M.Ved, N.Sakhnenko. Oxide film formed on Ti by the microark anodic method // Ochrona przed Korozja. – 2007. – № 11A. – P.265 – 269.
 • Ведь М.В., Сахненко Н.Д. Формирование покрытий оксидами марганца и кобальта на сплавах алюминия // Коррозия: материалы, защита. – 2007, №10. – С.36-40
 • Сахненко М.Д., Капустенко П.О., Перевертайленко О.Ю., Демирський С.В. Корозійна стійкість матеріалів у системах гарячого водопостачання// Вісник НТУ «ХПІ».- 2007.- №32.- С.12-15.
 • Ведь М.В., Сахненко М.Д., Ведь М.М.  Моделювання каталітичної активності гальванічних сплавів із застосуванням штучних нейронних мереж // Вопросы химии и химической технологии.– Днепропетровск: УДХТУ, 2008.– № 2.–  С.169 – 173
 • E.Lunarska, N.Sakhnenko, M.Ved Modyfikacja powierzchni tytanu metoda elektrochemiczno  plazmowa // Inzinieria Materialowa, 2009. – № 5. –  P.298-301
 • Сахненко Н.Д., Ведь М.В., Зинь И.Н., Корний С.А. Принципы повышения коррозионной стойкости сплавов алюминия: гомогенизация поверхности // Украинский химический журнал.– К: ІЗНХ, 2010.– Т.76, № 9. – С. 50–55
 • Буняк Б .Т., Сахненко М.Д., Шевченко Р.О. Вплив електро-кінетичних процесів на ймовірність виникнення аварій під час буріння свердловин на нафту та газ // Нафтова і газова промисловість.- 2011. – № 1.- С. 22-24.
 • Ведь М.В., Сахненко Н.Д., Богоявленская Е.В. Моделирование процесса формирования покрытий смешанными оксидами на алюминии // Коррозия: материалы, защита.- 2011, №8.- С.42-47
 • Ведь М.В., Сахненко Н.Д., Глушкова М.А. Каталитическая активность покрытий на основе переходных металлов // Энерготехнологии и ресурсосбережение.– Киев: Институт газа НАНУ. – 2012. – № 3. – С. 38– 43.
 • M.Ved, M.Glushkova, N.Sakhnenko Catalitic properties of binary and ternary alloys based on silver // Functional Materials, 2013. – Vol. 20, №1. – P.87- 91.