Навчальний посібник з цифрової інтелектуальної власності

Вийшов із друку черговий навчальний посібник «Цифрова інтелектуальна власність в інноваційній діяльності (тлумачний словник)» авторського колективу кафедри у складі:

  • професора кафедри Н.О. Артамонова,
  • доцент М.М.Капінос,
  • доцент І.В.Шуби

Рекомендовано до друку Вченою радою НТУ «ХПІ», протокол № 7 від 02.07.2021 року