Вийшов з друку навчально-методичний посібник

Вийшов з друку навчально-методичний посібник «Основи програмування на С / С ++ в прикладах» авторського колективу кафедри в складі:

  • завідувач кафедри Паржин Ю.В.,
  • доцент Любченко Н.Ю.,
  • доцент Пугачов Р.В.,
  • старший викладач Соболь М.О.

Рекомендовано до друку Вченою радою НТУ “ХПІ”, протокол № 2 від 26.02.2021 року