Завідувач кафедри

Солощук Михайло Миколайович
кандидат технічних наук
професор

Завідувач кафедри «Інформатика та інтелектуальна власність» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», патентний повірений України, президент інформаційно-технологічної компанії ТОВ «Інститут перспективних досліджень та технологій «ІНСАРТ» (INSART Ltd.), академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, член редакційної колегії науково-практичного журналу «Теорія і практика інтелектуальної власності», автор понад 70 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі 4 винаходів, 3 навчальних посібників з грифом МОН України та підручника «Інтелектуальна власність» для студентів і слухачів закладів вищої та післядипломної освіти. Сфера наукових та професійних інтересів – теорія та проектування спеціалізованих процесорів цифрової обробки псевдовипадкових послідовностей та сигналів, управління інтелектуальною власністю, комерціалізація науково – технічних розробок та трансфер технологій, підготовка та підвищення кваліфікації фахівців з інформаційних технологій, консолідованої інформації та інтелектуальної власності.

Дисципліни, що викладає:

  • Комп’ютерна схемотехніка. Архітектура комп’ютерів
  • Теорія алгоритмів
  • Введення в спеціальність «Консолідована інформація»
  • Інтелектуальна власність

LinkedIn Profile