Кадровий склад

На кафедрі маркетингу НТУ “ХПІ” працюють висококваліфіковані фахівці, які викладють дисципліни на високому рівні, є авторами багатьох наукових публікацій та мають власні методичні розробки. Станом на січень 2022 р. серед науково-педагогічного персоналу налічується 5 докторів наук, професорів та 16 кандидатів наук, доцентів.

Всі викладачі регуляно підвищують рівень своїх знпнь, розвивають компетентності та проходять підвищення кваліфікації.

ГАРАНТИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

РАЙКО
Діана Валеріївна

д.е.н., проф.,
завідувачка кафедри,
гарант ОНП “Маркетинг” третього рівня

КОСЕНКО
Олександра Петрівна

д.е.н., проф.,
професор кафедри,
гарант ОПП “Маркетинг” другого рівня

ШИПУЛІНА
Юлія Сергіївна

д.е.н., проф.,
заст. зав. кафедри,
гарант ОПП “Маркетинг” першого рівня

професорсько-викладацький склад кафедри маркетингу
                   

ЗАРУБА
Віктор Яковлевич

д.е.н., проф.,
професор кафедри

ФЕДОРЕНКО
Ірина Анатоліївна

д.е.н., проф.,
професор кафедри

ВАСИЛЬЦОВА
Світлана Олександрівна

к.е.н., доц.,
доцент кафедри

ГЛУХОВА
Світлана В’ячеславівна

к.е.н., доц.,
доцент кафедри

                   

ГРІНБЕРГ
Галина Леонідівна

к.т.н., доц.,
доцент кафедри

КІТЧЕНКО
Олена Миколаївна

к.е.н., доц.,
доцент кафедри

КОБЄЛЄВ
Валерій Миколайович

к.е.н., доц.,
доцент кафедри

КОНОХОВА
Зоя Петрівна

к.е.н., доц.,
доцент кафедри

                   

ЛАРКА
Людмила Сергіївна

к.е.н., доц.,
доцент кафедри

ЛІТВИНЕНКО
Марія Владиславна

к.т.н., доц.,
доцент кафедри

МІРОШНИК
Марія Володимирівна

к.е.н., доц.,
доцент кафедри

РОМАНЧИК
Тетяна Володимирівна

к.е.н., доц.,
доцент кафедри

                   

СОКОЛ
Катерина Михайлівна

к.е.н., доц.,
доцент кафедри

ТКАЧОВА
Надія Петрівна

к.е.н., доц.,
доцент кафедри

ЧЕРНОБРОВКІНА
Світлана Віталіївна

к.е.н., доц.,
доцент кафедри

ШАПРАН
Олена Євгенівна

к.е.н., доц.,
доцент кафедри

                   

ПАРФЕНТЕНКО
Ірина Анатоліївна

старший викладач кафедри

НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

БОРИСЕНКО
Олена Михайлівна
Інженер І категорії

ДОБАРСЬКА
Наталія Миколаївна
Інженер І категорії

КОЛОСОВА
Ірина Яківна
Інженер І категорії

МОІСЕЄВ
Андрій Павлович
Інженер І категорії

ПОДРЕЗ
Ольга Іванівна
Інженер І категорії


ТАРАННІК
Валерій Васильович
Інженер І категорії