Атестація здобувачів

Атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у 2021-22 н.р. здійснюється у формі випускного кваліфікаційного іспиту.