Про кафедру

Про кафедру

Кафедра міжкультурної комунікації та іноземної мови, що була заснована у 2004 році, наразі забезпечує підготовку бакалаврів, магістрів та аспірантів з англійської, німецької, французької мов за професійним спрямуванням і за фахом на факультетах:

 • “Бізнес та фінанси”;
 •  Економічний
 • “Комп’ютерних та інформаційних технологій”;
 • Механіко-технологічний;
 • Інженерно-фізичний;
 • “Комп’ютерних наук та програмної інженерії”.

У 2015 році кафедра стала випускаючою і тепер здійснює підготовку магістрів зі спеціальності 061 Журналістика — Спеціалізація 061-01 «Медіакомунікації»

(Денна форма навчання, термін навчання – 1 р. 4 м.). Кафедру очолює доктор соціологічних наук, доктор філологічних наук (РФ), професор Олена Ігорівна Горошко.

Кадровий склад

Кафедра міжкультурної комунікації та іноземної мови діє у складі 18 викладачів англійської, німецької та французької мов. Кафедра налічує 1 доктора та 7 кандидатів філологічних наук.

У штаті кафедри:  професор, д.соц.н.  Горошко О.І.; доцент, к.ф.н. Ларченко В.В.; доцент, к.ф.н. Саєнко О.М.(д/в); професор, к.ф.н. Томілін О.М.; доцент, к.ф.н. Землякова О.О.; доцент, к.ф.н. Павлова Л.В.; доцент, к.ф.н. Саліонович Л.М.; доцент,  к.ф.н. Хижняк К.В., доц. Гребінник Г.Ю., доц. Комова Г.В., доц. Нетецька Т.М., доц. Рубцова В.В., доц. Мужецький П.П., ст. викл. Шахматова О.В., ст. викл. Тарасова Г.С., викл. Волкова Н.Г., викл. Коляда В.В., викл. Неустроєва Г.О. Викладачі кафедри є випускниками філологічного факультету та факультетів іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та Національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.

Викладацький склад кафедри – це професіонали високого рівня, творчі особистості та досвідчені педагоги.

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на проведення наукових досліджень, участь викладачів кафедри в наукових проектах, конференціях та семінарах, залучення студентів до участі в олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах та конференціях студентів, магістрів та аспірантів університету.

Наукова работа

Наукова діяльність кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови здійснюється за напрямами:

а) науково-професійна та міжкультурна комунікація;

б) сучасні методи викладання професійно-орієнтованої іноземної мови;

в) PR (зв’язки з громадськістю);

г) дистанційне навчання;

д) Інтернет-комунікації;

є) медіакомунікації.

В межах комплексної наукової теми кафедри «Сучасні соціальні комунікації» у 2016-2017 н.р. була спрямована на проведення наукових досліджень, участь викладачів кафедри в наукових проектах, конференціях та семінарах, залучення до участі в олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах та конференціях студентів, магістрів та аспірантів університету.

Особлива увага на кафедрі приділяється вивченню інтернет-комунікацій, соціальних медіа, а також проблеми дистанційного навчання через мережу Інтернет. За минулий навчальний рік питання використання інноваційних педагогічних технологій та поширення передового досвіду та методичної роботи розглядались на робочих зустрічах творчих груп та методичних семінарах кафедри..

Викладачі кафедри у 2016-2017 рр. взяли участь у науково-практичних конференціях, форумах та семінарах, в т.ч. у  4 міжнародних. Видано: навчальних посібників – 1, монографій – 1, наукових статей – 8 (5 у друці); тез доповідей 15, у т.ч.: у фахових виданнях 4, у закордонних – 5.  Магістри кафедри взяли участь у 3 конференціях, видано 5 статей та 6 тез конференцій.

Міжнародне співробітництво

Кафедрою МКІМ було укладено договори про міжнародну співпрацю з Полоцьким державним університетом (Білорусь) та з видавництвом Pearson, а також поновлено договір про співпрацю з університетом м. Аріель, Ізраїль .

Доцент кафедри Хижняк К.В. пройшла довгострокове наукове стажування в університеті м. Аріель, Ізраїль (26 липня – 23 листопада 2016 року та 24 січня – 24 травня 2017 року) і відвідала курс «Індивідуальні дослідно-наукові роботи».

Навчально-методична робота

Кафедра щорічно проводить:

 • Перший тур студентської олімпіади з іноземних мов, переможці якого беруть участь у Другому турі Всеукраїнської олімпіади з іноземних  мов;
 • підготовку команд студентів до участі у професійних конкурсах. Так, у 2013 році команда НТУ «ХПІ» посіла Перше місце у Всеукраїнському конкурсі PR- проектів «Золотий компас» (керівник команди проф. Горошко О.І.);
 • цикл семінарів  «Інтернет-технології в освітньому процесі вищої школи» у рамках міжвузівської школи-семінару «Сучасні педагогічні технології в освіті» (лектор – проф. Горошко О.І.),
 • наукові семінари за участю професора університету Дж. Мейсона, США П. Землянського – керівника програми «Creating a Curricular Structure for Professional Writing»,
 • наукові студентські конференції у царині крос-культурної комунікації та новою суттєвісті глобального світу (доц. Ларченко В.В.),
 • «круглі столи» англійською мовою за професійною тематикою» із залученням студентів та аспірантів НТУ ХПІ.

Навчально-методична робота кафедри здійснюється з орієнтацією на:

 • використання в процесі навчання методичних матеріалів, що їх було одержано під час методичних семінарів, науково-методичних конференцій та стажування;
 • комунікативні стратегії;
 • розробку та впровадження у навчальний процес новітніх педагогічних технологій (активне та проблемне навчання: метод кейсів; метод проектів; проблемне введення нового матеріалу, тематичні дискусії; колективне та взаємонавчання;
 • ігрові технології: ігрові етюди та рольові ігри) на основі організації роботи творчих груп, що згадувались вище.

Питання використання інноваційних педагогічних технологій та поширення передового досвіду та методичної роботи постійно розглядаються на робочих зустрічах творчих груп та методичних семінарах кафедри.

У своїй викладацькій діяльності через специфіку курсів «Розвиток теорій інформаційного суспільства», «Соціологія масових комунікацій», «Електронний ПР» зав. кафедрою Горошко О.І. використовує віртуальні робочі середовища для онлайнового навчання, а саме Мудл, де розташовано електронні матеріали курсів, необхідні додаткові матеріали, а також лінки на необхідні веб-джерела з курсу.

Ця ж система забезпечує й онлайн-тестування із зазначених курсів.

Для викладання магістерських і кандидатських курсів із дисциплін «Іноземна мова за фахом» та «Іноземна мова для комунікації у науково-професійному середовищі» використовується як допоміжний засіб мережа Фейсбук, розміщено посилання на цікаві і потрібні матеріали і фільми для магістрів.

Також у навчанні застосовано скайп-технології (запрошення відомих спікерів для читання семінарів або лекцій через мережу Інтернет), методики мозкового штурму і мета-планування для розв’язання проблемних ситуацій.

Упродовж останніх п’яти років зав. кафедрою Горошко О.І. бере участь у роботі методичної школи-семінару «Нові технології в навчанні», а також щорічно проводить семінар для викладачів ВНЗ України «Використання інтерактивних методів навчання у викладацькій діяльності у ВНЗ». Цього навчального року було проведено Міжвузівську школу із медіа-комунікацій «Communication and Media Academy» (проф. Горошко О.І.), організовано передачу на ОТБ «Розмова про професію» (проф. Горошко О.І.), цикл науково-практичних семінарів з медіакомунікацій,  щорічну наукову аспірантську конференцію ім. Берловської «Актуальні проблеми сучасної науки» (проф. Томілін О.М.), мастер-клас «Сама собі PR-менеджер» з Ліліаною Семенютою в межах лекційного курсу «PR-комунікації» (доц. Ларченко В.В.).

Організовано столи у царині сучасних медіа та журналістики (проф. Горошко О.І.):

 1. «Робота у прес-пулі президента країни»;
 2. «Сучасне телебачення»;
 3. «Довіра до сучасних медіа у світі»;
 4. «Англійська для спілкування у академічному середовищі».

Здійснено координацію співпраці над проектом по онлайновому тестуванню та навчанню студентів НТУ «ХПІ» за програмою Британської Ради (ст. викл. Тарасова Г.С.).

Проведено семінар видавництва Pearson «Інноваційні методи, принципи та підходи до тестування професійних знань з англійської мови», також семінар «Overview of Current Methods in US Communicate Research» з лектором професором Землянським П.. Організовано та проведено 1 тур студентської олімпіади з іноземних мов (відповідальні: доц. Павлова Л.В. (англійська мова), ст. викл. Шахматова О.В. (німецька мова)).

Кафедра викладає наступні дисципліни на спеціальностях:

 «Іноземна мова»

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

 

«Друга іноземна мова»

073 Менеджмент

 

«Паблік рилейшнз»

075 Маркетинг

 

«Теорія комунікації»

075 Маркетинг

 

«Розвиток теорій інформаційного суспільства»

054 Соціологія

«Електронні комунікації PR»

075Маркетинг

 

«Соціологія масових комунікацій»

054 Соціологія

 

«Іноземна мова за фахом» (магістерські програми)

061 Журналістика

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

 

«Іноземна мова для комунікації у науково-професійному середовищі»

Пошукувачі ступеня доктора філософії

Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації викладачів кафедри відбувається згідно графіку за такими напрямами:

 1. Участь у внутрішньо-вузівських семінарах НТУ «ХПІ».
 2. Участь у роботі науково-методичних та практичних семінарах вищих навчальних закладів м. Харкова, України та зарубіжних країн.
 3. Навчання на дистанційних методичних курсах з іноземних мов для спеціальних цілей з покращення практики викладання та розробки курсів та матеріалів з отриманням сертифікатів учасників.