Навчання під час карантину

Кафедра міжкультурної комунікації активно продовжує навчання під час карантину.

У всіх групах ведуться заняття. Усі викладачі залишаються на зв’язку зі своїми студентами.

Ми прохаємо усіх студентів, які з будь-яких причин не зв’язалися зі своїми викладачами, зробити це якомога скоріше. Електронні адреси усіх викладачів кафедри надано у розділі Наші викладачі.

Переважна більшість студентів займається у дистанційних курсах, що їх було створено викладачами кафедри у Moodle. Зареєструватись на курси.

 

Про кафедру

Кафедру Міжкультурної комунікації та іноземної мови було створено у 2004 р. У 2009 р. вона увійшла до складу факультету Економічної інформатики та менеджменту як загальна кафедра з навчання студентів іноземним мовам. Колектив кафедри здійснює успішну підготовку студентів до участі в олімпіадах, конкурсах, науково-практичних конференціях.

З 2015 р. на кафедрі розпочато підготовку магістрів за спеціальністю «Медіакомунікації». Медіакомунікації – один з найперспективніших напрямів знання сучасного інформаційного суспільства. Фахівці кафедри роблять акцент на підготовці спеціалістів у цій медіакомунікацій, що відрізняються фундаментальними теоретичними знаннями, володінням інформаційними та PR технологіями, посиленою лінгвістичною складовою та знанням іноземних мов. Кафедру очолює доктор соціологічних наук, доктор філологічних наук (РФ), професор Горошко Олена Ігорівна.

Біографічна довідка

Сфера наукових интересів – інтернет- та гендерні студії, мова мережі Інтернет, соціальні медіа, нові медіа.

Має понад 290 публікацій, зокрема 5 одноосібних монографій та 6 навчальних посібників.

Під її керівництвом захищено 6 дисертацій (5 в області філологічних наук та одна з соціології).

Особисті наукові досягнення Горошко О. І.

Олена Ігорівна Горошко брала у 1999-2013 рр. участь в організації та підтримці діяльності кафедри ЮНЕСКО з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (Нікосія, Кіпр), а також працювала у низці проектів націлених на вивчення становища та відношення до жінок у засобах масової інформації Фонду Міжнародних жіночих медій (США), у спільному проекті Жіночого відділу досліджень Університету штату Айова (США) та Центрі гендерних досліджень Національного університету імені В. Н. Каразіна (Україна), проекті “Розвиток гендерних досліджень у межах Університетської програми партнерства для просування навчальних трансформацій у вищій школі України», у спільному проекті Університету штату Айова (США) та Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (Україна) “Зміцнення партнерства університету для сприяння економічного розвитку в Харкові”, у спільному проекті Університету штату Айова (США) та Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (Україна) “Перепідготовка жінок-вчених для нової економіки України”, працювала на громадських засадах у Центрі гендерних досліджень (Харків, Україна) у 1999-2005 рр.

У 2010 р. отримала подяку від Міністра освіти та науки України за значний внесок у розвиток вітчизняної освіти, а у 2015 році цінний подарунок від Верховної Ради України за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти та плідну науково-педагогічну діяльність.

Науково-педагогічний колектив кафедри

На кафедрі міжкультурної комунікації та іноземної мови на постійній основі працює 21 викладач, з них один професор, доктор наук, (Горошко О.І.), один професор кандидат філологічних наук (Томілін О. М.) та 7 доцентів кандидатів філологічних та філософських наук (Ларченко В. В, Пахнін М. Л., Саліонович Л. М., Землякова О. О., Павлова Л. В., Хижняк К. В., Компанієць І. В.).

Особливі досягнення кафедри

Комплексною науковою темою кафедри є тема «Сучасні соціальні комунікації». В рамках цієї теми здійснюється наукова розвідка за такими напрямами:

а) науково-професійна і міжкультурна комунікація;

б) сучасні методи викладання професійно-орієнтованої іноземної мови;

в) особливості викладання дисциплін комунікативного циклу;

г) дистанційне навчання;

д) інтернет-комунікації;

е) медіакомунікації.

Особлива увага на кафедрі приділяється вивченню проблем електронного професійного спілкування (зокрема в мережі Інтернет), а також особливостей дистанційного та змішаного навчання через соціальні медіа.

У період за 2004-2020 рр. на кафедрі було захищено 7 кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних та соціологічних наук. Також у 2013-2019 рр. було видано 2 колективні монографії, 7 навчально-методичних посібника, 60 наукових статтей у фахових українських та зарубіжних виданнях.

Міжнародна співпраця

У рамках міжнародного співробітництва кафедра має партнерські угоди із закордонними як університетами, так і з фондам.

Постійно проводяться зустрічі викладачів і студентів з носіями іноземних мов (у 2012 р. – зустріч зі студентами університету м. Йорк (Великобританія). На кафедрі протягом трьох років працювали лектори фонду Р. Боша (Німеччина) В. Кіппхан і Ф. Штабен, а також лектори Австрійської академічної служби обміну Б. Кос і Ф. Занд (діючий лектор).

Наразі кафедра бере активну участь у роботі з покращення викладання англійської мови у вищих навчальних закладах та активно співпрацює з Британською Радою у цій сфері. Результатом співпраці з видавництвом Pearson є мобільний додаток «My English Lab».

З питань покращення медіаосвіти кафедра співпрацює з школою журналістики Києво-Могилянської Академії, Полоцьким державним університетом (Білорусь), університетом м. Аріель (Ізраїль) та магістерською програмою з медіа-комунікацій Українського Католицького Університету, а також Туреччини, Гелішім Університету (м. Стамбул).

Дисципліни, що викладає кафедра для спеціальностей:

 «Іноземна мова»

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

«Друга іноземна мова»

073 Менеджмент

«Іноземна мова за фахом» (магістерські програми)

061 Журналістика

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

«Іноземна мова для комунікації у науково-професійному середовищі»

Пошукувачі ступеня доктора філософії