Освітня програма (конкурсна пропозиція)
Фармація, промислова фармація:

Для Вступу на нашу кафедру Вам необхідно подати заяву* на конкурсну пропозицію (освітню програму): «Фармація, промислова фармація».
*Саме на конкурсні пропозиції (освітні програми) Ви будете подавати заяви в цьому році в своїх електронних кабінетах.

pharm_chem_2023
Завантажити .pdf

Для вступу в 2023 році необхідні показники:

  • НМТ, що складається в 2022-2024 році.
  • Або ЗНО 2021 року.
  • Або вступ за результатами індивідуальної усної співбесіди для абітурієнтів за квотою-1, квотою-2 та за співбесідою. Детальніше про Вступ >
Ступінь вищої освіти та
назва кваліфікації мовою оригіналу
Спеціалізація 226.02:
Ступінь вищої освіти − Магістр
Спеціальність – 226 Фармація, промислова фармація
Спеціалізація – 226.02 Промислова фармація
Цикл/рівень НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень 

Мета освітньої програми за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація»

Ця програма спрямована на формування здатності особи розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання шляхом набуття загальних та спеціальних компетентностей для здійснення професійної діяльності на відповідній посаді, включаючи виробництво лікарських препаратів, активних фармацевтичних інгредієнтів, парфумернокосметичної та біотехнологічної продукції, дієтичних добавок, їх зберігання, контроль якості, доставку; розробку нових або удосконалення існуючих технологічних процесів, вибір оптимальних умов здійснення цих процесів і керування ними; користування сучасними методами контролю технологічних операцій і готової продукції; проектування промислових підприємств з урахуванням вимог техніки безпеки, охорони праці і навколишнього середовища; використання в практичній діяльності програмного забезпечення, мікропроцесорної і комп’ютерної техніки; здійснення маркетингових досліджень на основі наукового планування виробництва і прогнозування його розвитку; розроблення заходів з охорони праці на виробництві і охорони навколишнього середовища.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації. Спеціальна освіта в галузі Охорона здоров’я, зокрема в фармації, промисловій фармації. Ключові слова: технологія лікарських засобів, виробництво та розробка лікарських засобів, контроль якості лікарських засобів, валідація, стандартизація, активні фармацевтичні інгредієнти, допоміжні речовини, лікарські форми, біофармація.

Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою магістр може вступати на програму для здобуття ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за програмами 8 рівня НРК України, третього циклу FQ-EHEA.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання:  повна загальна середня освіта; освітньо-професійний ступінь молодший спеціаліст / молодший бакалавр; ступінь бакалавра, спеціаліста, магістра. 

 


Вступ на бюджет!

Ви можете вступити на бюджет на спеціальність 226 “Фармація, промислова фармація” в НТУ “ХПІ”.

В цьому році ми отримали 5 бюджетних місць (максимальний обсяг державного замовлення) для вступу на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО).

Для підвищення своїх шансів на вступ на бюджет на конкурсну пропозицію “Фармація, промислова фармація” Вам необхідно подати заяву із пріоритетом №1.

Ну дуже приваблива ціна на контракт

та бюджетні місця

на освітню програму / конкурсну пропозицію:

“Фармація, промислову фармація”

Все про вступ на Фармацію, промислову фармацію:

Вступ
на 1 курс


Все найважливіше
для абітурієнта
дивіться тут

Продовження навчання


Вступ на 2-3 курс, в магістратуру та аспірантуру.
Всі форми навчання!

Наші
галереї


Краще 1 раз побачити
Ніж 100 разів почути!
Дивіться наші фотографії

Поділитися: