Специальность технология органических веществ Специальность косметические средства Специальность пищевые добавки Специальность кафедры Химия и технология органических веществ Химические выпускающие специальности кафедры

Освітня програма (конкурсна пропозиція) Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів:

Для Вступу на нашу кафедру Вам необхідно подати заяву* на конкурсну пропозицію (освітню програму): «Технології органічних речовин, харчових добавок і косметичних засобів».
*Саме на конкурсні пропозиції (освітні програми) Ви будете подавати заяви для Вступу в цьому році в своїх електронних кабінетах вступників.

chem_pharm_2023
Завантажити .pdf

Для вступу в 2023 році необхідні показники:

  • НМТ, що складається в 2022-2023 році (українська мова; математика; історія України);
  • або ЗНО 2020-2021 років відповідно до переліків ЗНО зазначених в правилах прийому;
  • або вступ за результатами індивідуальної усної співбесіди для абітурієнтів за квотою-1, квотою-2 та за співбесідою;
  • детальніше про вступ дивіться за посиланням або зв’яжіться з нами.

Інформація про освітню програму

Офіційна назва освітньої програми Освітньо-професійна програма «Технології органічних речовин, харчових добавок і
косметичних засобів»
Код та найменування спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія»
Ступінь вищої освіти
та назва кваліфікації мовою оригіналу
Бакалавр
Бакалавр з хімічних технологій та інженерії
Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом бакалавра, одиничний,
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Наявність акредитації Акредитаційна комісія МОН України. Сертифікат про
акредитацію, серія НД № 2192184, виданий МОНУ
06.09.2017 р.
Цикл / рівень програми FQ-EHEA – перший цикл, QF LLL –6 рівень, HPK України – 6 рівень
Передумови ПЗСО, НРК5
Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділу Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
Кафедра органічного синтезу та фармацевтичних технологій

Докладніше про освітню програму читайте за посиланням.

Мета освітньої діяльності за освітньою програмою Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів (спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»)

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми хімічних технологій та інженерії, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців у сфері хімічних технологій та інженерії органічних речовин (синтезу, каталізу, аналізу), галузях хіміко-фармацевтичних виробництв, технологіях духмяних речовин, барвників та люмінофорів, хімічної інженерії харчових добавок та компонентів косметичних засобів (технологічні процеси, устаткування, методи аналізу).

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання – 240 кредитів / 3 роки та 10 місяців.

Працевлаштування на підприємствах, компаніях, науково-дослідних установах хімічної, фармацевтичної, парфумерно-косметичної та харчової галузей.

Після закінчення навчання за освітньою програмою першого бакалаврського рівня вищої освіти фахівець також може вступати на освітню програму навчання за освітнім ступенем «магістр» для здобуття кваліфікації магістра з хімічних технологій та інженерії.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: повна загальна середня освіта, освітньо-професійний ступінь молодший спеціаліст / молодший бакалавр / фаховий молодший бакалавр.

Докладніше про освітню програму читайте за посиланням.

Вступ на бюджет на освітню програму Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів

Ви можете вступити на бюджет на спеціальність в НТУ “ХПІ” за результатми конкурсу вступної кампанії.

В 2023 році ми отримали 30 місць максимального обсягу державного замовлення для вступу на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО).

Для підвищення своїх шансів на вступ на бюджет на конкурсну пропозицію** “Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів” Вам необхідно подати заяву із пріоритетом №1.

**Важливо! Для вступу Вам необхідно в електронному кабінеті вступника обрати освітню програму та конкурсну пропозицію: “Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів”, що відноситься до спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”.

30 місць максимального обсягу державного замовлення на першому курсі. Ось чому:

ВАЖЛИВО ПОСТАВИТИ ПРІОРИТЕТ #1

освітня програма / конкурсна пропозиція:

“Технології органічних речовин, харчових добавок і косметичних засобів”

Все про вступ на Технології органічних речовин, харчових добавок і косметичних засобів:

Вступ
на 1 курс


Все найважливіше
для абітурієнта
дивіться тут

Продовження навчання


Вступ на 2-3 курс, в магістратуру та аспірантуру.
Всі форми навчання!

Наші
галереї


Краще 1 раз побачити
Ніж 100 разів почути!
Дивіться наші фотографії

Поширити: