Химия и технология органических веществ Специальность пищевые добавки Специальность косметические средства Органическая химия и технология органических веществ Специальность технология органических веществ Специальность органическая химия Химические выпускающие специальности кафедры Специальность кафедры Специальность технология пищевых добавок и косметических средств

Освітня програма (конкурсна пропозиція)
Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів:

Для Вступу на нашу кафедру Вам необхідно подати заяву* на конкурсну пропозицію (освітню програму): «Технології органічних речовин, харчових добавок і косметичних засобів».

*Саме на конкурсні пропозиції (освітні програми) Ви будете подавати заяви для Вступу в цьому році в своїх електронних кабінетах.

osvitnya-programa-tekhnologii-organichnykh-rechovyn-kharchovykh-dobavok-ta-kosmetychnykh-zasobiv-buklet-khpi-fdnc-2021

Завантажити .pdf

Для вступу в 2022 році необхідні показники:

 • НМТ, що складається в 2022 році (українська мова; математика; історія України).
 • Або ЗНО 2019-2021 років відповідно до переліків ЗНО зазначених в правилах прийому (станом на рік складання ЗНО).
 • Або вступ за результатами індивідуальної усної співбесіди для абітурієнтів з особливо небезпечних територій. Детальніше про Вступ >

Профільна спеціалізована підготовка реалізується блоками вибіркових дисциплін та дисциплінами вільного вибору, що дає можливість реалізувати індивідуальну траєкторію навчання за профілізаціями.

Таким чином освітня програма “Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів” під час навчання поділяється на два блоки виборних дисциплін (профілізація):

 1. Хімічні технології органічних речовин.
 2. Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобі.

У широкому сенсі профілізація – це Ваша майбутня професія.

 

ВАЖЛИВО!!! Для вступу Вам необхідно в електронному кабінеті обрати освітню програму (конкурсну пропозицію): “Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів” (для збільшення шансів на вступ вкажіть “перший” пріоритет).

 

Блок виборних дисциплін (профілізація): Хімічні технологія органічних речовин

Спеціальність є базовою для промисловості органічного і нафтохімічного синтезу – основи виробничої діяльності хімічної промисловості України.  Серйозні перспективи відкриваються у сфері наукових досліджень за темами кафедри.

Деталі профілізації:

 • Тонкий органічний синтез.
 • Технологія духмяних і лікарських речовин.
 • Технологія органічних барвників і люмінофорів.
 • Технологія спиртового виробництва.

Докладніше

Блок виборних дисциплін (профілізація): Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

Фахівці цієї спеціальності проходять підготовку з технологій виробництва харчових добавок та їх застосування, технологіям виробництва косметичних препаратів різного призначення, вмінню орієнтуватися в широкому спектрі косметичних інгредієнтів, володінню методами аналізу харчових добавок і компонентів косметичних препаратів, організації промислового виробництва даних продуктів.  Серйозні перспективи відкриваються у сфері наукових досліджень за темами кафедри.

Деталі профілізації:

 • Хімічна технологія харчових добавок і компонентів косметичних засобів.
 • Застосування добавок у харчових і косметичних виробництвах.
 • Експертиза і контроль якості харчових і косметичних виробництв.

Докладніше

30 бюджетних місць на першому курсі. Ось чому:

ВАЖЛИВО ПОСТАВИТИ ПРІОРИТЕТ #1

освітня програма / конкурсна пропозиція:

“Технології органічних речовин, харчових добавок і косметичних засобів”

Все про вступ на Технології органічних речовин, харчових добавок і косметичних засобів:

Вступ
на 1 курс


Все найважливіше
для абітурієнта
дивіться тут

Продовження навчання


Вступ на 2-3 курс, в магістратуру та аспірантуру.
Всі форми навчання!

Наші
галереї


Краще 1 раз побачити
Ніж 100 разів почути!
Дивіться наші фотографії

Поділитися: