Конференція «Актуальні проблеми автоматики та приладобудування»

7 – 8 грудня 2017 року в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» на факультеті «Автоматика та приладобудування» відбудеться I Міжнародна науково-технічна конференція
«Актуальні проблеми автоматики та приладобудування».

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція 1. Автоматика та управління в технічних системах.

Секція 2. Медичні та біологічні прилади і системи.

Секція 3. Прилади і методи контроля та визначення складу речовин.

Секція 4. Інформаційно-вимірювальні технології і системи.

Секція 5. Проблеми та перспективи розвитку сфер технічного регулювання, стандартизації, сертифікації та менеджменту якості.

Секція 6. Електромагнітні процеси у електричних та електронних приладах.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Запрошуємо до співпраці колег та студентів!