Студентські наукові гуртки

Student scientific circles at the System Analysis and Information and Analytical Technologies Department

Student scientific circles at the Department of System Analysis and Information and Analytical Technologies! The Department of System Analysis and Information and Analytical Technologies operates student scientific circles aimed at developing the scientific potential of students. The teachers of the Read more

Захист магістрів 13.12.2023

Master’s theses defense 12/13/2023

Захист дипломних робіт магістрів 13.12.2023 13.12.2023 на кафедрі САІТ відбувся останній день захисту магістерських дипломних робіт студентів спеціальності 122 – Комп’ютерні науки. Усі представлені роботи мають цілісне та повноцінне виконання, а студенти продемонстрували гарні знання та ерудицію. Вітаємо студентів з Read more