Questions and answers

Запитання та відповіді FAQ – Frequently Asked Question(s)

Запитання та відповіді

FAQ – Frequently Asked Question(s)

Які основні переваги навчання в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»?

НТУ «ХПІ» був створений у 1885 році і називався тоді Харківським практичним технологічним інститутом. Перший прийом студентів склав 125 осіб: 85 – на механічне та 40 – на хімічне відділення. Дивитись більше за посиланням.

Сьогодні НТУ «ХПІ» є одним з провідних технічних університетів України та впевнено утримує провідні позиції у світовому рейтингу університетів Times Higher Education World University Rankings 2024. Важливою подією в 2023 році стало підписання ректором університету оновленої Великої Хартії Університетів (Magna Charta Universitatum), що підтверджує прагнення НТУ «ХПІ» інтегруватися до європейської освітньої та наукової спільноти.

В 2023 році до багатотисячної родини харківських політехніків приєдналися майже 5 тисяч студентів, серед яких понад 670 іноземних громадян.

Пріоритетним для університету є розвиток міжнародних зав’язків, формування та реалізація нових освітніх, дослідницьких та інноваційних проєктів за програмами Erasmus, «Горизонт Європа», УНТЦ тощо, а також відновлення та відбудова інфраструктури.

Які переваги навчання на кафедрі системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій (САІТ) НТУ «ХПІ»?

Кафедра САІТ була створена в 1982 році у складі інженерно-фізичного факультету НТУ «ХПІ» і спочатку мала назву «Кафедра технічної кібернетики». Дивитись більше за посиланням.

Викладацький склад кафедри налічує 22 викладача, серед яких 8 професорів та 11 кандидатів наук. Дивитись більше за посиланням.

Освітня концепція кафедри САІТ базується на відході від вузькопрофільної підготовки фахівців для певної галузі або професії. Навпаки, вона орієнтована на широку інтегровану підготовку, яка забезпечує випускникам можливість ефективної роботи в різноманітних галузях виробництва, бізнесу та науки. Студенти навчаються використовувати та самостійно розробляти інформаційні технології та програмні засоби для вирішення задач аналізу даних в складних системах будь-якої природи. Основною конкурентною перевагою випускників кафедри САІТ є вміння аналізувати інформацію та робити висновки.

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за такими спеціальностями:

 1. 122 – Комп’ютерні науки;
 2. 124 – Системний аналіз;
 3. 186 – Видавництво та поліграфія.
Де ознайомитись з освітніми програмами кафедри САІТ?

На кафедрі САІТ НТУ «ХПІ» здійснюється денне навчання за 3-ма освітніми програмами бакалаврату та 2-ма магістерськими програмами. Усе навчання україномовне.

Детальна інформація про освітні програми:

Де ознайомитись з науковими здобутками викладачів, аспірантів і студентів кафедри САІТ?

Наукові дослідження на кафедрі САІТ проводяться в рамках трьох наукових напрямів:

При цих наукових школах кафедри функціонує ряд студентських наукових гуртків. Найкращі роботи студентів неодноразово були призерами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

З публікаціями співробітників кафедри можна ознайомитися на персональних сторінках кожного викладача, а також у репозиторії науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ».

Кожного року студенти, які навчаються в магістратурі, та аспіранти беруть активну участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції магістрантів та аспірантів “Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених” (Секція 1. Комп’ютерні та інформаційні технології, автоматика і керування).

Ким працюють студенти після закінчення навчання на кафедрі САІТ?

Більшість студентів під час навчання на 3-4 курсах починають співпрацювати з ІТ-компаніями: приймають участь у безкоштовних програмах стажування, проходять співбесіди. Це надає їм можливість отримати запрошення на такі посади:

 • розробник програмного забезпечення (Software Developer);
 • тестувальник програмного забезпечення (QA Engineer);
 • бізнес-аналітик та системний аналітик (Business Analyst, «Аналітик вимог»);
 • адміністратор баз даних (DataBase Administrator, DBA);
 • розробник web-додатків та мобільних додатків (backend-, frontend- або fullstack-developer).

Випускники спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» працюють на посадах графічного дизайнера, дизайнера мультимедійних об’єктів та технолога електронних мультимедійних видань, де займаються створенням усіх різновидів поліграфічної продукції (візитки, бігборди, вивіски, каталоги, банери, брошури, листівки, флаєри), розробкою брендбуків компаній та офісів, а також цифрових носіїв фірмового стилю.

З історіями успіху деяких випускників кафедри САІТ можна ознайомитись на сайті кафедри за посиланням.

Які переваги навчання в Навчально-науковому інституті комп’ютерних наук та інформаційних технологій НТУ «ХПІ»?

Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій (ННІ КНІТ) є провідним інститутом НТУ «ХПІ», що об’єднує 8 кафедр, на яких здійснюється підготовка за всіма існуючими ІТ-спеціальностями та деякими спорідненими спеціальностями. Стисла історія інституту викладена на сайті за посиланням.

Зараз в інституті навчається близько 2500 студентів.

Конкурентними перевагами навчання в ННІ КНІТ є:

 • висококваліфікований викладацький склад, який включає 17 докторів наук та більш ніж 60 кандидатів наук. Студенти мають можливість отримувати знання від визнаних експертів, які активно займаються науковою роботою. Багато викладачів суміщують викладацьку діяльність з роботою в провідних ІТ-компаніях України, що надає їм можливість знайомити студентів з найсучасними та найзатребуваними технологіями;
 • сучасні освітні програми: технології в сфері ІТ змінюються дуже швидко, тому освітні програми щорічно оновлюються, враховуючи нові технологічні та індустріальні тенденції. Студентам пропонуються актуальні та практичні курси, що дозволяє їм отримувати навички, необхідні для успішної кар’єри в галузі ІТ.
 • поглиблене вивчення англійської мови впродовж всього періоду навчання та можливість навчання англійською;
 • партнерські зв’язки з індустрією: кафедри інституту співпрацюють з провідними компаніями та організаціями галузі ІТ, що дозволяє студентам залучатися до реальних проєктів та стажувань, а також отримувати практичний досвід роботи в індустрії ще під час навчання;
 • міжнародні програми академічної мобільності, завдяки яким студенти мають можливість впродовж одного семестру навчатись та отримувати стипендію в провідних європейських вишах, з якими підписані відповідні угоди, а також брати участь у стажуваннях та інших міжнародних програмах;
 • проєктне навчання в лабораторії «Innovation Campus», яке є альтернативою традиційній освіті та передбачає самостійне виконання студентами окремих проєктів.
Яку кваліфікацію я отримаю за спеціальностями бакалаврату кафедри САІТ?
 • Спеціальність 122: бакалавр з комп’ютерних наук.
 • Спеціальність 124: бакалавр з системного аналізу.
 • Спеціальність 186: бакалавр з видавництва та поліграфії.
Де ознайомитись з тематикою дисциплін кафедри САІТ?

Студенти кафедри САІТ вивчають всі дисципліни комп’ютерного циклу, який можна розділити на 3 групи – системно-математична, програмна та апаратна. До системно-математичної підготовки належать математичний аналіз та вища математика, дискретна математика та теорія ймовірностей, чисельні методи, алгоритми та структури даних, теорія автоматичного управління, штучний інтелект, методи оптимізації та дослідження операцій, системний аналіз тощо. Програмна підготовка передбачає вивчення сучасних мов та технологій програмування (C++, Java, JS, C#/.NET, PHP, Python), методів проєктування, розробки та тестування програмних засобів, зокрема в галузі WEB, мобільних додатків та корпоративних систем. Третя група дисциплін включає теорію інформації та кодування, комп’ютерні мережі, організацію баз даних, проєктування інформаційних систем, захист інформації.

Докладніше ознайомитись з силабусами дисциплін (силабус – це стисла навчальна програма дисципліни, яка включає мету та завдання дисципліни, змістовні модулі та найменування тем занять, завдання до самостійної роботи, критерії оцінювання, список рекомендованої літератури) кожної зі спеціальностей можна на сайті кафедри за посиланням.

Чи надається гуртожиток іногороднім студентам?

Так, всі іногородні студенти забезпечуються гуртожитком. Студентів Навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій переважно селять до гуртожитку № 1 «Гігант», розташованому на вул. Пушкінській, 79, до якого від території НТУ «ХПІ» можна дістатись пішки за 15 хвилин. Вартість проживання в гуртожитку складає 800 гривень на місяць. Для поселення потрібно мати медичну довідку встановленого зразка та військово-обліковий документ (для чоловіків).

Яку зарплатню можуть отримувати випускники кафедри САІТ?

Заробітна плата випускників, які працюють в ІТ-галузі, є однією з найбільших в Україні, докладно можна подивитися в огляді за посиланням.

Студенти кафедри, починаючи з 3-4 курсу, можуть приймати участь у безкоштовних програмах стажування в провідних ІТ-компаніях міста Харкова, з якими кафедра САІТ підтримує тісні зв’язки. Це надає можливість студентам набути цінний досвід професійної роботи та отримати запрошення на вакантні посади. Проте дуже важливо розуміти необхідність безперервного професійного росту майбутнього фахівця, який природно проходить стадії джуніора, розробника/спеціаліста, керівника групи розробників, менеджера високого рівня з відповідним суттєвим зростанням зарплатні.

Задати питання

Якщо Ви не знайшли відповіді на своє питання, задайте його у формі. Відповідь надішлемо на особисту пошту, а цікаві питання та відповіді на них згодом з’являться на цій сторінці.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.