122 Комп’ютерні науки

Освітня програма

Комп’ютерні науки

Спеціалізація

Інформаційно-аналітичні системи та технології

Навчальний план

Опис

Спеціальність забезпечує підготовку висококваліфікованих математиків-програмістів для вирішення широкого класу задач, спрямованих на підвищення ефективності і надійності обробки інформації різного призначення. Актуальність таких завдань пов’язана з інтенсивним зростанням інформаційних потоків, що передаються по кабельних та супутникових каналах зв’язку, а також підвищенням вимог до забезпечення їх достовірності та конфіденційності. Спеціальність передбачає вивчення таких дисциплін, як теорія інформації та кодування, основи криптології, захист інформації в обчислювальних системах, автоматизоване проектування обчислювальних систем і програмного забезпечення, математичні методи графічного відображення інформації.

Спеціальність розглядає питання отримання, перетворення, вивчення, моделювання і використання інформаційних потоків в соціальних системах, їх моделях і є наукомісткою спеціальністю. За час навчання студенти отримують поглиблені знання з математичних, комп’ютерним, гуманітарних дисциплін, а також навички по їх органічному поєднанню і доповненню в задачах, пов’язаних з соціально-економічним проблемами.

Магістр даної спеціальності повинен:

  • мати навички усвідомлення і постановки завдань в глобальних і локальних соціально-економічних системах;
  • мати вміння вирішувати зазначені завдання з залученням методів системного аналізу, математики, кібернетики, штучного інтелекту, оптимального управління, аналізу даних;
  • вільно володіти сучасними програмними засобами обробки, зберігання та передачі даних, а також навичками використання і модифікації комп’ютерних мереж типу INTERNET;
  • розбиратися і вміти застосовувати методики дослідження в дисциплінах гуманітарного профілю: соціології, психології, економіці, політології, культурології, теорії навчання, правових знаннях, і інших;
  • володіти навичками в застосуванні і створенні геоінформаційних систем.

Випускників спеціальності передбачається залучати до наступних напрямків діяльності:

  1. побудова глобальних і локальних математичних моделей соціально-інформаційних, соціально-економічних процесів, а також до розвитку математичних методів їх дослідження та оптимальному управлінню на їх основі;
  2. участі в розробці та використанні систем підтримки прийняття рішень у великих соціальних системах таких як системи державного управління, міжнародних організаціях, великих концернах і банках;
  3. адаптація до умов України існуючих міжнародних соціально-інформаційних систем і освітніх, інвестиційних, дослідницьких проектів і геоінформаційних систем в рамках ООН, ЮНЕСКО, ЄС, НАТО, TASIS-TEMRUS, і інших з використанням мереж типу INTERNET;
  4. робота на конкретних робочих місцях в фірмах, банках, міністерствах, установах як фахівців зі збору, зберігання, обробки, використання соціальної і будь-якої інформації.

Кваліфікація

Магістр комп’ютерних наук

Можливості працевлаштування

Випускники можуть працювати в IT-компаніях як програмістів, тестувальників, проектувальників баз даних, а також системними і бізнес-аналітиками на підприємствах будь-якого рівня (державних, приватних, малого і середнього бізнесу). Випускники можуть розробляти, впроваджувати та координувати корпоративні інформаційні системи, розробляти математичні і комп’ютерні моделі бізнес-процесів, проектувати бази даних інформаційно-аналітичні системи підтримки прийняття рішень в умовах економічної невизначеності.