Дипломне проектування

Бакалавр

Інформація для керівників та студентів ДР бакалаврів 2021

Графік захисту бакалаврських робіт 2021 – захисти розпочнуться з 07 червня 2021 р.

Теми бакалаврських робіт 2021 українською мовою

Теми бакалаврських робіт 2021 англійською мовою

Шаблони оформлення бакалаврських дипломних робіт

Титульний лист дипломної роботи бакалавра

Відомість документів дипломної роботи бакалавра

Лист завдання на дипломну роботу бакалавра (двостороння печать)

Титульний лист пояснювальної записки дипломної роботи бакалавра

Приклад оформлення пояснювальної записки дипломної роботи бакалавра

Економічне обґрунтування:

Економічне обгрунтування до дипломної роботи бакалавра

гр.КН–617, гр., КН–817 –проф. Александрова Т.Є. (tetiana.aleksandrova@khpi.edu.ua)

гр.КН–317 б – доц. Марченко Н.А. (natalia.marchenko@khpi.edu.ua)

Консультації з розділу «Охорона праці» для груп проводять

КН–617,  КН–817 – к. т. н., доц. Панчева Г.М.

КН–317б– ст. викл. Ільїнська О.І.

Нормоконтроль – гр. КН–617, КН–317б, КН–817 – Літвінцева Н.І. (e-mail: Nataliia.Litvintseva@khpi.edu.ua)

Назва та номера спеціальностей кафедри

Магістр

Теми магістерських робіт 2020 українською мовою

Теми магістерських робіт 2020 англійською мовою

Шаблони оформлення магістерських дипломних робіт

Титульний лист дипломної роботи

Відомість документів

Лист завдання (друк двостороній)

Титульний лист пояснювальної записки до дипломної роботи магістра

Шаблон оформлення пояснювальної записки до дипломної роботи магістра

Економічне обгрунтування до дипломної роботи магістра

Консультації з розділу «Охорона праці» для груп КН-М319б, КН-М619 проводить доцент кафедри «Безпека праці та навколишнього середовища» КУЗЬМЕНКО Олена Олексіївна, тел. 050-066-51-41, e-mail: vileta@list.ru.

Нормоконтроль – групи КН-М319б, КН-М619 – Літвінцева Н.І. (e-mail: Nataliia.Litvintseva@khpi.edu.ua)