Матеріали та завдання для дистанційного навчання на період карантину

Матеріали та завдання для дистанційного навчання на період карантину по дисциплінам кафедри САІТ

1 курс

122-КН

 1. Дискретна математика
 2. Архітектура обчислювальних систем

124-СА

 1. Математична логіка
 2. Архітектура обчислювальних систем
 3. Програмування та алгоритмічні мови

186-ВП

 1. Архітектура обчислювальних систем
 2. Інформатика та програмування

2 курс

122-КН

 1. Обчислювальні методи
 2. Проектування БД
 3. Кросплатформене програмування

124-СА

 1. Чисельні методи
 2.  Кросплатформене програмування
 3. Математична статистика
 4. Алгоритми і структури даних

186-ВП

 1. Организація БД
 2. Основи візуального програмування
 3. Сучасні технології у видавничій справі та медіаіндустрії
 4. Математична статистика

3 курс

122-КН

 1. Обробка зображень та мультимедіа
 2. Програмування та підтримка веб-застосувань
 3. Методи оптимізації та дослідження операцій
 4. Теорія обчислень
 5. Теорія інформації і кодування

124-СА

 1. Розподілені інформаційно-аналітичні системи
 2. Тестування програмних систем
 3. Методи оптимізації та дослідження операцій

186-ВП

 1. Осннови Internet-технології
 2. Математичні основи КГ
 3. Тестування програмних систем
 4.  Технологія растрування

4 курс

122-КН

 1. Системи Штучного Інтелекту
 2. Аналiз часових рядiв
 3.  Технології розробки мобільних систем
 4. Економіка та організація виробництва програмних продуктів
 5. Інформаційна безпека

124-СА

 1. Системи Штучного Інтелекту
 2. Математичні методи оптимального управління
 3. Комп’ютерна графiка
 4. Програмування в комп’ютерних мережах

186-ВП

 1. Сучасні методи стиснення інформації
 2. Програмне забезпечення ВС
 3. Стандартизація та управління якістю
 4. Захист інформації у видавничих системах

5 курс

122-КН

 1. Штучні нейронні мережі
 2. Обробка великих обсягів даних у КС
 3. Геоінформаційні системи

124-СА

 1. Штучні нейронні мережі
 2. Обробка великих обсягів даних у КС
 3. Сучасні методи розробки 3D
 4. Статистична обробка соціально-економічної інформації