Викладацький склад

Дорофєєв Юрій Іванович, завідувач кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій, доктор технічних наук, професор.

Закінчив Харківський політехнічний інститут у 1989 році за спеціальністю “Робототехнічні системи та комплекси”. У 1995 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю “Автоматизація технологічних процесів”. У 2015 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю “Автоматизація процесів керування”. З 2016 року – професор кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій.  З 2020 року – завідувач кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій.

Наукометричні дані: SCOPUS / Publons –  Web of Science ResearcherID: AAH-6103-2019 / ORCID / Google Scholar


Куценко Олександр Сергійович, доктор технічних наук, академік АН Вищої школи України, професор кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій, член Національного комітету з автоматичного управління, голова спеціалізованої вченої ради з присудження вчених ступенів.

Закінчив у 1970 році  Харківський політехнічний інститут, інженерно-фізичний факультет за спеціальністю “Динаміка польоту і керування”, а в 1974 році – аспірантуру за спеціальністю “Автоматичне управліня і регулювання”. У 1996 році, працюючи в Національній академії наук, захистив докторську дисертацію за спеціальністю “Теоретична теплотехніка”.

 

Наукометричні дані: SCOPUS / Publons – Web of Science ResearcherID:  / ORCID / Google Scholar


Александрова Тетяна Євгенівна, професор, доктор технічних наук

Закінчила Харківський державний політехнічний університет у 2000 році за спеціальністю “Інформаційні системи в менеджменті”. Кандидатську дисертацію захистила у 2003 році за спеціальністю “Автоматизація технологічних процесів”. З 2004 року – доцент кафедри системного аналізу і управління. У 2015 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю “Автоматизація процесів керування”. З 2016 року – професор кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій.

Наукометричні дані: SCOPUS / Publons – Web of Science ResearcherID:  T-1919-2018 / ORCID / Google Scholar


Северин Валерій Петрович, професор, доктор технічних наук

У 1976 році закінчив Харківський політехнічний інститут, інженерно-фізичний факультет, спеціальність “Автоматичне управління рухом”. У 2007 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю “Автоматизація технологічних процесів”. Має вчене звання професор.

Наукометричні дані: SCOPUS / Publons – Web of Science ResearcherID:  J-5097-2018 / ORCID / Google Scholar


Безменов Микола Іванович, професор, кандидат технічних наук

У 1977 році закінчив Харківський політехнічний інститут, інженерно-фізичний факультет, спеціальність “Автоматизовані системи управління”. У 1988 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю “Автоматизація технологічних процесів”. У 2010 році отримав вчене звання професора НТУ “ХПІ”.

Автор чотирьох навчальних посібників з грифом МОН України для студентів вищої школи. Автор одного навчального посібника, який вийшов за кордоном.

Наукометричні дані: SCOPUS / Publons – Web of Science ResearcherID:  C-1561-2019 / ORCID / Google Scholar


Азаренков Володимир Ілліч, доцент, кандидат технічних наук

У 2015 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю “Математичне моделювання та обчислювальні методи”. З 2016 року – доцент кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій.

Наукометричні дані: SCOPUS / Publons – Web of Science ResearcherID: AAH-8643-2019 / ORCID / Google Scholar


Коваленко Сергій Володимирович, доцент, кандидат технічних наук

У 1996 році закінчив Харківський державний політехнічний університет, інженерно-фізичний факультет, спеціальність “Прикладна математика”. У 2015 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю “Автоматизація процесів керування”. З 2016 року – доцент кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій.

Наукометричні дані: SCOPUS / Publons – Web of Science ResearcherID: AAG-7031-2019 / ORCID / Google Scholar


Колбасін В’ячеслав Олександрович, доцент, кандидат технічних наук

У 1999 році закінчив НТУ “ХПІ”, факультет інформатики та управління, кафедра системного аналізу і управління, спеціальність “Прикладна математика”. У 2009 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю “Інформаційні технології”. У 2013 році отримав вчене звання доцента кафедри доцент кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій.

Наукометричні дані: SCOPUS / Publons – Web of Science ResearcherID: / ORCID / Google Scholar


Малько Максим Миколайович, доцент, кандидат технічних наук, декан факультету комп’ютерних наук і програмної інженерії

Закінчив Харківський державний політехнічний університет, інженерно-фізичний факультет, спеціальність “Прикладна математика” в 1995 році. У 2004-му захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю “Автоматизація технологічних процесів”. У 2009 році отримав вчене звання доцента кафедри системного аналізу і управління. З 2018 року – декан факультету комп’ютерних наук і програмної інженерії.
Викладає дисципліни:

Наукометричні дані: SCOPUS / Publons – Web of Science ResearcherID: / ORCID / Google Scholar


Марченко Ігор Іванович, доцент, кандидат технічних наук

У 2006 році закінчив НТУ “ХПІ”, факультет інформатики та управління, кафедра системного аналізу і управління, спеціальність “Системний аналіз і управління”. У 2015 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю “Математичне моделювання та обчислювальні методи”. З 2016 року – доцент доцент кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій.

Наукометричні дані: SCOPUS / Publons – Web of Science ResearcherID:  C-9105-2016  / ORCID / Google Scholar


Марченко Наталя Андріївна, доцент, кандидат технічних наук

Закінчила Харківський державний політехнічний університет, інженерно-фізичний факультет, спеціальність “Комп’ютеризовані системи обробки інформації та управління” у 1996 році. У 2004-му захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю “Турбомашинах і турбоустановки”. З 2004 року доцент кафедри системного аналізу і управління.

Наукометричні дані: SCOPUS / Publons – Web of Science ResearcherID: / ORCID / Google Scholar


Сидоренко Ганна Юріївна, доцент, кандидат технічних наук

У 2002 році закінчила НТУ “ХПІ”, факультет інформатики та управління, кафедра системного аналізу і управління. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю “Автоматизація технологічних процесів”. У 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри системного аналізу і управління.

Наукометричні дані: SCOPUS / Publons – Web of Science ResearcherID: AAH-7456-2019 / ORCID / Google Scholar


Шахновський Юрій Сергійович, доцент, кандидат технічних наук

Закінчив Харківський політехнічний інститут, інженерно-фізичний факультет, спеціальність “Робототехнічні системи” у 1989 році. У 1994 році отримав вчений ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю “Системне програмування”. Доцент кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій.

Наукометричні дані: SCOPUS / Publons – Web of Science ResearcherID: / ORCID / Google Scholar


Кожин Юрій Миколайович, старший викладач

У 1972 році закінчив Харківський інститут радіоелектроніки, факультет автоматизованих систем управління, спеціальність “Автоматизовані системи управління”.

Наукометричні дані: SCOPUS / Publons – Web of Science ResearcherID: AAH-6875-2019/ ORCID / Google Scholar


Прокопенков Володимир Пилипович, старший викладач

У 1989 році закінчив Харківський політехнічний інститут, інженерно-фізичний факультет, спеціальність “Робототехнічні системи”.

Наукометричні дані: SCOPUS / Publons – Web of Science ResearcherID: AAH-5255-2019 / ORCID / Google Scholar