124 Системний аналіз

Освітня програма

Системний аналіз і управління

Навчальний план

Опис

Спеціальність забезпечує підготовку висококваліфікованих математиків – системних аналітиків для вирішення різноманітних завдань управління інтелектуальними комп’ютеризованими виробництвами і автоматизованими комплексами високих технологій, віртуальними фабриками і мережами постачання, що функціонують в умовах глобалізації та міжнародної кооперації, а також завдань інтелектуальної підтримки прийняття рішень в бізнесі та підприємництві.

Спеціальність передбачає вивчення таких дисциплін, як математичні методи та інформаційні технології системного аналізу, аналізу економічних ризиків, нечіткі моделі і методи управління, системне адміністрування і програмування в мережах ЕОМ, інтелектуальні методи і системи управління.

Кваліфікація

Магістр системного аналізу

Можливості працевлаштування

Випускники за фахом можуть працювати програмістами і бізнес-системними-аналітиками на IT підприємствах будь-якого рівня, фінансових установах, високотехнологічних виробничих комплексах, аналітичних відділах установ, екологічних об’єктах, енергетичних і житлово-комунальних підприємствах.