Северин Валерій Петрович

Северин Валерій Петрович


Посада: Професор

Cтупінь: д.т.н.

Звання: Професор

Контакти: valerii.severyn@khpi.edu.ua, Навчальний корпус №2, к. 511

Гарант освітньо-професійної програми “Системний аналіз і управління

Керівник наукового напрямку “Моделювання та оптимізація процесів управління складними динамічними системами

Професійний та академічний досвід

 • 2008 – теперішній час – професор кафедри системного аналізу і управління (пізніше – кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій) Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
 • 1997 – 2008 р.р. – доцент кафедри системного аналізу і управління Харківського державного політехнічного університету (пізніше – Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»)
 • 1992 – 1994 р.р. – доцент кафедри автоматичного управління рухом Харківського політехнічного інституту (пізніше – Харківського державного політехнічного університету)
 • 1985 – 1992 р.р. – старший викладач кафедри автоматичного управління рухом Харківського політехнічного інституту
 • 1980 – 1985 р.р. – асистент кафедри прикладної математики (пізніше – кафедри автоматичного управління рухом) Харківського політехнічного інституту

Навчання

 • Доктор технічних наук зі спеціальності 05.13.07 – автоматизація технологічних процесів – 2008 р. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 • Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.13.07 – автоматизація технологічних процесів – 1983 р. Харківський політехнічний інститут
 • Інженер-дослідник зі спеціальності динаміка польоту та управління – 1976 р. Харківський політехнічний інститут

Викладання навчальних дисциплін

Наукові інтереси

 • Системний аналіз складних динамічних систем
 • Математичне моделювання та ідентифікація складних динамічних систем
 • Методи оптимізації
 • Оптимізація управління складними динамічними системами
 • Моделювання та оптимізація інформаційних управляючих систем енергоблоків атомних електричних станцій
 • Інформаційні технології оптимізації управління

Професійні досягнення та членство

 • Опублікував понад 230 наукових та навчально-методичних праць
 • Наукове керівництво трьох захищених дисертаційних робіт на здобуття ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.07 – автоматизація процесів керування
 • Наукове консультування захищеної у 2020 р. дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології
 • Виконував обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 64.050.07 в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»
 • Член редакційних колегій двох наукових журналів, включених до переліку наукових фахових видань України категорії Б

Опубліковані праці

Підручники, навчальні посібники, монографії

 • Александров Е. Е., Александрова Т. Е. Северин В. П. Основы современной теории управления: учебное пособие. Харьков: ХНАДУ, 2019. 324 с.
 • Домнин И. Ф., Северин В. П., Никулина Е. Н. Численные методы анализа и синтеза в радиоэлектронике: учеб. пособие по курсу «Основы радиоэлектроники». Харьков: НТУ «ХПИ», 2014. 164 с.
 • Северин В. П., Никулина Е. Н. Методы одномерного поиска: лабораторный практикум по курсу «Методы оптимизации». Харьков: НТУ «ХПИ», 2013. 124 с.
 • Северин В. П. Методы многомерной безусловной минимизации : учеб. пособие по курсу «Методы оптимизации». Харьков: НТУ «ХПИ», 2013. 160 с.
 • Северин В. П. Методы одномерного поиска : учебно-метод. пособ. по курсу «Методы оптимизации». Харьков : НТУ «ХПИ», 2012. 112 с.

Статті

 • Нікуліна О. М., Северин В. П., Надуєва М. О., А. І. Бубнов А. І. Моделювання розвитку епідемії на основі інформаційної технології оптимізації. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Сер.: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. 2021. № 2 (6). С. 47-52.
 • Северин В. П., Никулина Е. Н. Применение информационной технологии управления для моделирования динамики управления ядерным реактором с разбиением на зоны по вертикальной оси. Проблемы управления и информатики. 2021. № 5. С. 45–56.
 • Северин В. П., Никулина Е. Н. Модели ядерного реактора ВВЭР-1000 с разбиением на зоны по вертикальной оси для информационной технологии управления. Проблемы управления и информатики. 2021. № 4. С. 105–116.
 • Нікуліна О. М., Северин В. П., Коцюба Н. В., А. І. Бубнов А. І. Моделювання теплових процесів парогенератора АЕС для інформаційної технології оптимізації управління. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Сер.: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. 2021. № 1 (5). С. 56-61.
 • Нікуліна О. М., Северин В. П., Коцюба Н. В. Розробка інформаційної технології оптимізації управління складними динамічними системами. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Сер.: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. 2020. № 2 (4). С. 63-69.
 • Nikulina E. N., Severyn V. P., Kotsiuba N. V. Optimization of direct quality indexes of automatic control systems of steam generator productivity. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Сер.: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. 2018. № 21 (1297). С. 8-13.
 • Nikulina, E., Severin, V., Lukinova, D. Mathematical models for investigation of WWER-1000/320 transients. Nuclear and Radiation Safety. 2018, Vol. 1, Issue 77, P. 18-23.
 • Северин В. П., Никулина Е. Н., Лукинова Д. А. Математические модели для исследования переходных режимов ядерного реактора ВВЭР-1000 серии В-320. Ядерна та радіаційна безпека. 2018. Вип. 1(77). C. 18–23.
 • Северин В. П., Никулина Е. Н., Лукинова Д. А. Имитационное моделирование процессов в реакторе ВВЭР-1000 при регулировании мощности поглощающими стержнями. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Сер.: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. 2017. № 55 (1276). С. 3-7.
 • Никулина Е. Н., Северин В. П., Лукинова Д. А. Моделирование переходных режимов ядерного реактора ВВЭР-1000 с учетом борного регулирования. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Сер.: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. 2017. № 51 (1272). С. 8-13.
 • Северин В. П., Никулина Е. Н., Шевцов А. С. Модель паровой турбины К-1000-60/1500-2 для исследования процессов управления. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Сер.: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. 2017. № 8 (1230). С. 57-62.