Навчальний простір

Кафедрою обладнано три комп’ютерних лабораторії і дві лекційні мультимедійні аудиторії, в яких викладачі діляться зі студентами актуальними і затребуваними знаннями.

Всі комп’ютерні лабораторії оснащені сучасною обчислювальною технікою, необхідною для глибокого та професійного оволодіння сучасними інформаційними технологіями. Кафедрою організований процес постійного оновлення та модернізації обчислювальної техніки з метою відповідності сучасним світовим вимогам.

Для комфорту співробітників і студентів на кафедрі реалізована сучасна система безпеки.

506 507
508 510
517