122 Комп’ютерні науки

Основними компетентностями що будуть отримані здобувачами є наступні:

  • Здатність до організації та проведення наукових досліджень та виконання інноваційних розробок в галузі комп’ютерних наук і інформаційних технологій;
  • Здатність розробляти математичні моделі та алгоритми для вирішення наукових та практичних задач прийняття оптимальних рішень і проектування систем, керування системами, процесами та проектами, аналізу та обробки даних, інтелектуального пошуку та видобування знань;
  • Готовність до розробки та впровадження нових інформаційних технологій і програмного забезпечення для управління, проектування, прийняття рішень, пошуку, аналізу і обробки даних;
  • Здатність розробляти, проектувати, та впроваджувати заходи і засоби забезпечення кібербезпеки та захисту інформації, захисту навколишнього середовища;
  • Готовність до викладацької діяльності в межах спеціальності «Комп’ютерні науки» та споріднених до неї.