Academic groups curators

Куратори академічних груп

На кафедрі системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій призначено таких кураторів академічних груп:

Освітній рівень “Бакалавр”

1-й курс

2-й курс

3-й курс

4-й курс

Освітній рівень “Магістр”

1-й курс

2-й курс