Малько Максим Миколайович

Малько Максим Миколайович

.
Посада Професор
Cтупінь к.т.н.
Звання Професор
Контакти maxim.malko@khpi.edu.ua

Навчальний корпус №2, к. 513

Професійний та академічний досвід

 • 2022 р. – теперішній час – професор кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 • 2018 – 2021 р.р. – декан факультету комп’ютерних наук і програмної інженерії Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 • 2004 – 2018 р.р. – доцент кафедри системного аналізу та управління Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 • 2004 р. – старший викладач кафедри системного аналізу та управління Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 • 1998 – 2004 р.р. – асистент кафедри системного аналізу та управління Національного технічного інституту “Харківський політехнічний інститут”
 • 1998 р. – начальник обчислювального центру кафедри системного аналізу та управління Харківського державного політехнічного університету

Навчання

 • Інженер математик за спеціальністю “Прикладна математика” – 1995 р. Харківського державного політехнічного університету.
 • Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація технологічних процесів – 1998 р. Харківський державний політехнічний університет

Викладання навчальних дисциплін

Наукові інтереси

 • Математичне моделювання складних систем
 • Теорія автоматизації та керування
 • Комп’ютерні науки
 • Бази даних та інформаційні системи
 • Нечіткі системи
 • Програмне забезпечення
 • Системне адміністрування та хмарні технології

Професійні досягнення та членство

 • Опублікував біля 40 наукових та навчально-методичних праць
 • Член робочої групи проекту Харківського ІТ Кластеру «Система сертифікації IT-дисциплін у ЗВО й коледжах «IT subjects content validation — ITsCV»
 • Член робочої групи проекту Харківського ІТ Кластеру «Tech Edu Up»
 • Член організаційного комітету на I етапі Міжнародної студентської олімпіади з командного програмування ACM ICPC

Опубліковані праці

 • Малько М.М., Марченко А.П. Розробка інформаційно-аналітичної системи медичного дослідного центру // Материалы 21-го международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке» Сб. материалов форума. Т.9. Международная конференция «Конкурентная разведка и управление знаниями» – Харьков: ХНУРЭ. 2017– C. 122-123.
 • Сидоренко Г.Ю., Ляшенко М.А., Малько М.М. Використання serverless підходу для створення веб-додатку моніторінгу товарів // Вісник НТУ “ХПІ”. – Харків: НТУ “ХПИ”, 2018. – № 21 (1297). – С. 54-58.
 • Марченко І.І., Марченко І.Г., Малько М.М. Комп’ютерне моделювання процесів дифузії у похилих просторово-періодичних потенціалах // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Сер.: Системний аналіз, управління та інформаційні технології: зб. наук. пр. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. – № 1 (1297). – С. 43-47.
 • Коваленко С.М., Коваленко С.В., Малько М.М. Використання методів машинного навчання для прогнозування показників економічної ефективності сільськогосподарського виробництва // Екологічні інновації у підвищенні економічної та продовольчої безпеки України : колективна монографія; Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2020. (216 с.), – C. 32-44.
 • Коваленко С.М., Коваленко С.В., Малько М.М. Методи штучного інтелекту як інструменти інноваційного менеджменту // Матеріали ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Перспективи еко-інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва” – Полтава: РВВ ПДАУ, 2020 – С. 126-129.
 • Y. Megel, A. Kutsenko, I. Blagov, S. Kovalenko, S. Kovalenko, M. Malko, A. Rybalka Information System for Automating Processes of Biological Objects Detection, Recognition, and Measurement, XXXI International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance (MMA), 2021, 1-6.

Наукометричні дані

SCOPUS / Publons – Web of Science ResearcherID: ABC-7389-2021 / ORCID / Google Scholar