Студентський науковий гурток «Особливості впровадження та практичного використання корпоративних інформаційних систем та систем електронного документообігу»

Студентський науковий гурток «Особливості впровадження та практичного використання корпоративних інформаційних систем та систем електронного документообігу»

Науковий керівник

к.т.н., професор Малько Максим Миколайович

Члени гуртка:

Мета гуртка

Вивчення і поглиблення знань студентів у сфері корпоративних інформаційних систем та систем електронного документообігу. Наукові дослідження для вивчення особливостей впровадження та практичного використання зазначених систем. Розробка конкретних проектів або практичних застосувань знань в області корпоративних інформаційних систем. Створення платформи для обміну досвідом та ідеями між студентами щодо впровадження та використання інформаційних технологій у бізнесі.”.

Тематика наукових досліджень

  1. Аналіз ефективності впровадження корпоративних інформаційних систем (КІС) у підприємствах.
  2. Інтеграція систем електронного документообігу у бізнес-процеси організацій.
  3. Проблеми та виклики впровадження систем електронного документообігу в управлінські структури.
  4. Вплив корпоративних інформаційних систем на підвищення продуктивності праці та ефективності бізнес-процесів.
  5. Аспекти безпеки і конфіденційності використання корпоративних інформаційних систем.
  6. Розробка та впровадження стратегій для оптимізації корпоративних інформаційних систем.
  7. Вплив корпоративних інформаційних систем на взаємодію між різними підрозділами підприємства.

Досягнення

2023 рік

  • Виконання дипломної роботи на тему “Розробка розділу вебсайту закладу вищої освіти для відображення структурі та змісту освітніх програм, навчальних планів та силабусів”. Виконав Студент групи КН-619 Левченко Данило Олександрович. Презентація результатів.

2024 рік

  • Робота студенів групи КН-321а по оновленню інформаційної системи “Електронний кабінет студента”.