Колбасін В’ячеслав Олександрович

Колбасін В’ячеслав Олександрович


Посада: Доцент

Cтупінь: к.т.н.

Звання: Доцент

Контакти: Viacheslav.Kolbasin@khpi.edu.ua, Навчальний корпус №2, к. 511Керівник студентського наукового гуртка “Практичні аспекти використання технологій розпізнавання образів

Професійний та академічний досвід

 • 2010 р. – теперішній час – доцент кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 • 2008 – 2010 р.р. – старший викладач кафедри системного аналізу та управління Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 • 1999 – 2008 р.р. – асистент кафедри системного аналізу та управління Національного технічного інституту “Харківський політехнічний інститут”

Навчання

 • Бакалавр інженер-математик – 1997 р. Харківський державний політехнічний університет
 • Магістр інженер математик дослідник за спеціальністю прикладна математика – 1999 р. Харківський державний політехнічний університет
 • Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – Автоматизовані системи переробки інформації і управління – 2009 р. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Викладання навчальних дисциплін

Наукові інтереси

 • Обробка великих обсягів даних
 • Цифрова обробка сигналів
 • Машинне навчання

Професійні досягнення та членство

 • Опублікував біля 40наукових та навчально-методичних праць
 • Член Громадської організації «Українське науково-освітнє ІТ товариство», Україна
 • Має наступні професійні сертифікації:
  • 2021. AWS Certified Machine Learning Engineer – Speciality
  • 2021. AWS Certified Solutions Architect – Associate
  • 2019. Google Cloud Professional Cloud Architect
  • 2014. Oracle Certified Professional, Java SE7 Programmer
  • 2013. Oracle Certified Associate, Java SE7 Programmer

Опубліковані праці

 • Куценко А.С., Колбасин В.А., Калинин Д.В. Сжатие данных кардиограмм в режиме реального времени // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. – № 30. – C. 3–6.
 • Колбасин В.А. Параллельная обработка данных искусственными нейронными сетями на платформе CUDA. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харьков, 2011. – № 3/3 (51). – С. 54-57.