Студентський науковий гурток «Мікропроцесорне забезпечення цифрових обчислювачів»

Студентський науковий гурток «Мікропроцесорне забезпечення цифрових обчислювачів»

Науковий керівник

ст. викладач Кожин Юрій Миколайович

Члени гуртка

к.т.н., доцент Шахновский Юрій Сергійович

Мета гуртка

Засвоєння фундаментальних основ обчислювальної та мікропроцесорної техніки, основ побудови мікропроцесорних систем (МПС); здобуття знань з питань проектування пристроїв, які реалізують цифрові методи керування; вивчення і поглиблення знань студентів у розробленні систем автоматизації проектування програмного забезпечення мікропроцесорних систем; залучення студентів до наукової роботи; написання та публікація наукових робіт; підготовка до виконання дипломних робіт

Тематика наукових досліджень:

  1. Аналіз архітектури та основні характеристики мікропроцесорів.
  2. Вивчення особливостей апаратного та мікро-програмного керування обчислювальним процесом.
  3. Інтеграція мікропроцесорів у єдину обчислювальну систему. Вивчення сучасних систем проектування мікропроцесорів.
  4. Розробка методів аналізу програмного забезпечення мікропроцесорів.
  5. Побудова програмних моделей мікропроцесора, мікропрограм та мікрооперацій.
  6. Розробка та впровадження стратегій оптимізації проектування мікро-програмного забезпечення мікропроцесорних систем.