Безменов Микола Іванович

Безменов Микола Іванович


Посада: Професор

Cтупінь: к.т.н.

Звання: Професор

Контакти: mykola.bezmenov@khpi.edu.ua, Навчальний корпус №2, к. 512

Професійний та академічний досвід

 • 2006 – теперішній час – професор кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
 • 1991 – 2006 р.р. – доцент кафедри системного аналізу і управління Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
 • 1981 – 1991 р.р. – старший викладач кафедри технічної кібернетики Харківського політехнічного інституту.
 • 1980 – 1981 р.р. – асистент кафедри автоматизованих систем управління Харківського політехнічного інституту
 • 1977 – 1980 р.р. – молодший науковий співробітник кафедри автоматизованих систем управління Харківського політехнічного інституту
 • 1977 р. – Інженер кафедри автоматизованих систем управління Харківського політехнічного інституту

Навчання

 • Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.13.07 – Автоматизація технологічних процесів і виробництв в промисловості – 1989 р. Харківський політехнічний інститут
 • Інженер-системотехнік за спеціальністю автоматизовані системи управління – 1977 р. Харківський політехнічний інститут

Викладання навчальних дисциплін

Наукові інтереси

 • Математичне моделювання складних систем
 • Аналіз бізнес-систем
 • Управління бізнес-процесами

Професійні досягнення та членство

 • Опублікував понад 120 наукових та навчально-методичних праць

Опубліковані праці

Підручники, навчальні посібники, монографії

 • Безменов М. І. Турбо Паскаль 7.0 : навч. посіб. Харків: НТУ «ХПІ»; Парус™, 2005. 240 с. – Гриф МОН України.
 • Безменов Н. И. Turbo Pascal 7.0. Руководство программиста. Москва: Эксмо, 2006. 160 с.
 • Безменов М. І. Основи програмування в середовищі Delphi : навч. посіб. Харків: НТУ «ХПІ», 2010. 608 с. – Гриф МОН України.
 • Безменов М. І. Вступ до інформатики : навч. посіб. Харків: НТУ «ХПІ», 2014. 168 с. – Гриф МОН України.
 • Безменов М. І. Збірник задач із програмування : збірник. Харків: НТУ «ХПІ», 2014. 304 с. – Гриф МОН України.
 • Безменов М. І., Безменова О. М., Калінін Д. В. Лабораторний практикум із програмування : навч посіб. Харків: НТУ «ХПІ», 2015. 368 с. – Гриф Вченої ради НТУ «ХПІ»
 • Безменов М. І., Безменова О. М. Вступ до Mathcad : навч.-метод. посіб. Харків: НТУ «ХПІ»; ТОВ «Планета-Прінт», 2019. 68 с.

Статті

 • Shevchenko S. V., Druppov D. O., Bezmenov M. I. Situational forecasting of electricity demand in the region. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків: НТУ «ХПІ», 2018. – № 21 (1297) . – С. 28–35.
 • Безменова О. Н., Гамаюн И. П., Безменов Н. И. Показатели степени связи между номинальными признаками. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2015. – №58(1167). – С. 18–24.
 • Bezmenov M. I., Potapenko Y. O., Dvornik K. O. A Unity 3D engine plugin for creating static ecosystem in game environments. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – № 58 (1167). – С. 67–71.