Прокопенков Володимир Пилипович

Прокопенков Володимир Пилипович


Посада: Старший викладач

Cтупінь:

Звання:

Контакти: volodymyr.prokopenkov@khpi.edu.ua, Навчальний корпус №2, к. 513

Професійний та академічний досвід

 • 2018 – теперішній час – старший викладач кафедри системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології Харківського політехнічного інституту
 • 2000 – 2004 р.р. – заступник декана з учбової роботи факультету інформатики і управління Харківського політехнічного інституту
 • 1999 – 2018 р.р. – старший викладач кафедри системний аналіз і управління Харківського політехнічного інституту
 • 1994 – 1999 р.р. – старший викладач кафедри технічна кібернетика Харківського політехнічного інституту
 • 1993 – 1994 р.р. – асистент кафедри технічна кібернетика Харківського політехнічного інституту
 • 1991 – 1993 р.р. – молодший науковий співробітник кафедри технічна кібернетика Харківського політехнічного інституту
 • 1989 – 1990 р.р. – Стажист-дослідник кафедри технічна кібернетика Харківського політехнічного інституту

Навчання

 • Інженер-електромеханік за спеціальністю роботехнічні системи – 1989 р. Харківський політехнічний інститут

Викладання навчальних дисциплін

Наукові інтереси

 • Дискретна математика
 • Програмування

Професійні досягнення та членство

 • Опублікував понад 60 наукових та навчально-методичних праць
 • мав членство  (2019-2020 р.р.) в  Громадської організації «Українське науково-освітнє ІТ товариство», Україна

Опубліковані праці

Підручники, навчальні посібники, монографії

 • Азаренков В. І. , Прокопенков В.П. Презентація. Технологія підготовки публічних виступів : навчальний  посібник для студентів спеціальностей 122 – Комп’ютерні науки, 124 – Системний аналіз, 186 – Видавництво і поліграфія, Харків : НТУ «ХПІ», 2021. – 112 с.

Статті

 • Прокопенков В.Ф., Кожин Ю. Н., Малых О. Н. Определение оптимального кольцевого маршрута, проходящего через заданное множество пунктов на карте. Innovative technologies and scientific so-lutions for industries. 2019. No.1 № 7. C. 102–112. doi.org/10.30837/2522-9818.2019.7.102
 • Прокопенков В.Ф. Новый метод поиска гамильтонова цикла на графе. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. 2020. № 2, С.43-49. doi.org/10.20998/2413-3000.2020.2.6
 • Прокопенков В.Ф. Полиномиальный алгоритм поиска га-мильтонова цикла на графе. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. 2021. № 1(3), С.55-65. doi.org/10.20998/2413-3000.2021.3.8