Пугачов Роман Володимирович

Пугачов Роман Володимирович


Посада: Доцент

Cтупінь: к.т.н.

Звання: Доцент

Контакти: Roman.Puhachov@khpi.edu.ua, Навчальний корпус №2, к. 511

Професійний та академічний досвід

 • 2023 р. – теперішній час – доцент кафедри системного аналізу та інформаціно-аналітичних технологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
 • 2011 – 2023 р.р. –  доцент кафедри інформатики та інтелектуальної власності Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
 • 2020 – теперішній час – research&engagement manager, IT-solutions adviser в міжнародній IT компанії
 • 2001 – 2011 р.р. – провідний науковий співробітник, заступник начальника науково-дослідного відділу у науковому центрі Повітряних Сил Харківського університету повітряних сил
 • 1999 – 2001 р.р. – викладач, старший викладач кафедри в Харківському військовому університеті

Навчання

 • Сертифікат про участь у програмі курсу підвищення кваліфікації НАТО SPS G.5613 у 2019 році в Міжнародному Університеті УНІВЕРСІАПОЛІС, Агадір, Марокко
 • Сертифікат про закінчення курсу Візуалізація даних на українській платформі онлайн-освіти Prometheus у 2017 році
 • Сертифікат про закінчення курсів з вивчення мови програмування JavaScript в ІТ-академії ТОВ «ІНСАРТ» у 2016 році
 • Кандидат технічних наук зі спеціальності 20.02.14 – Озброєння і військова техніка – 1999 р., Харківський військовий університет
 • Інженер-балістик зі спеціальності балістика – 1995 р., Харківський військовий університет

Наукові інтереси

 • Геоінформаційні та супутникові навігаційні системи
 • Комп’ютерна графіка, обробка зображень

Викладання навчальних дисциплін

Професійні досягнення та членство

 • Ментор та суддя iTalent всеукраїнський конкурс з IT та кіберспорту 2018-2022
 • Ментор Kids2IT by Kharkiv IT Cluster 2019-2022

Опубліковані праці

Підручники, навчальні посібники, монографії

 • Основи програмування на С/С++ в прикладах: навч.-метод. посібник. Ч. 1 / Пугачов Р.В. [та ін.] ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків, 2021. – 113 с. – URI:  http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54410
 • Основи програмування на С/С++ в прикладах : навч.-метод. посібник. Ч. 2 / Пугачов Р.В. [та ін.] ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків, 2022. – 200 с. – URI:  http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57740
 • Пугачов Р. В. Системи контролю версіями : навч.-метод. посібник / Р. В. Пугачов, Н. Ю. Любченко, М. О. Соболь ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків, 2019. – 130 с. – URI:  http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54660

Статті

 • Natalia Barannik, Оksana Stetsenko, Oleg Kulitsa, Tomasz Ganczarczyk, Gulmira Shangytbayeva, Patryk Zajac, Roman Puhachov. Building a conceptual model of a video stream intensity con-trol method based on a multiagent system – Processing, transmission and security of infor-mation – 2019 vol. 2. – Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2019.
 • Кашаєв І.О., Кашаєв Є.І., Пугачов Р.В. Шуба І.В. Оцінка можливості використання супутникової навігаційної системи Beidou для потреб України – Системи обробки інформації. – Харків: Харк. ун-т Повітр. Сил ім. І.Кожедуба, 2014. – Вип. 4(120).
 • Кашаєв І.О., Пугачов Р.В. Впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес. – Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України.– Харків: МО України, 2014. №2(15).
 • Кашаєв І.О., Пугачов Р.В., Смик С.І. Вимоги до каналу передавання контрольно-коригувальної інформації в інтегрованій радіонавігаційній системі. – Системи управління, навігації та зв’язку. – К.: Центральний науково-дослідний інститут навігації та управління, 2012. – Вип.1 (21) -Т.2.
 • Кашаєв І.О., Дяченко Д.В. Шляхи удосконалення системи навігаційного забезпечення Збройних Сил України. – Системи управління, навігації та зв’язку. – К.: Центральний науково-дослідний інститут навігації та управління, 2011. – Вип.3 (19).