Соболь Максим Олегович

Соболь Максим Олегович


Посада: Доцент

Cтупінь: к.т.н.

Звання: Доцент

Контакти: Maksym.Sobol@khpi.edu.ua, Навчальний корпус №2, к. 520

Професійний та академічний досвід

 • 2023 р. – теперішній час – доцент кафедри системного аналізу та інформаціно-аналітичних технологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
 • 2017  – 2023 р.р. – доцент кафедри інформатики та інтелектуальної власністі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
 • 2004 – 2017 р.р. – бізнес-аналітик, BI-аналітик, керівник проектів зі створення та реінжинірингу корпоративних інформаційних систем в IT департаментах комерційних та IT компаній України
 • 2001 – 2004 р.р. – старший науковий співробітник, заступник начальника науково-дослідного відділу, провідний науковий співробітник – заступника начальника науково-дослідного відділу у науковому центрі космічних досліджень при Харківському військовому університеті
 • 1997  – 2001 р.р. – асистент викладача, викладач, старший викладач кафедри в Харківському військовому університеті
 • 1993  –  1997 р.р. –  ад’юнкт очної ад’юнктури в Харківському військовому університеті

Навчання

 • Проходження навчального курсу за напрямком: «Основи проєктного менеджменту та бізнес-аналізу в IT сфері», з 30 січня 2024 року по 24 квітня 2024 року. Зараховано наказом НТУ “ХПІ” № 878С від 29.05.2024 р. Сертифікат ПК-446.
 • Проходження дистанційного курсу за напрямком: «Введення до програмування на PYTHON для BIG DATA ТА DATA SCIENCE», з 7 лютого 2023 року по 7 травня 2023 року. Зараховано наказом НТУ “ХПІ” № 1016С від 24.07.2023 р. Сертифікат ПК-248.
 • Зараховано як підвищення кваліфікації:
  • виступ на міжнародної конференції 2022 IEEE 3rd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), 3-7 жовтня 2022 року, DOI: 10.1109/KhPIWeek57572.2022. Сертифікат за підписом ректора НТУ «ХПІ»;
  • навчання на базі IT-компанії «EPAM Systems» за напрямом «Автоматизоване тестування на Java». Період проходження навчання: з 05.07.2022 р. по 10.10.2022 р. Сертифікат № EPAMITF221119. Наказ НТУ «ХПІ» № 1991 C  від 13.12.2022р.
 • Проходження дистанційного курсу за напрямком “Тестування ПЗ (QA)”. Зараховано наказом НТУ “ХПІ” № 2366С від 28.12.2021 р. Сертифікат ПК-061.
 • Проходження дистанційного курсу за напрямком “Бізнес-аналіз в IT”. Зараховано наказом НТУ “ХПІ” № 2041С від 01.12.2021 р. Сертифікат ПК-039.
 • Проходження навчання в системі спеціалізованої електронної освіти UiPath Academy за програмою курсів програмного забезпечення цифрового трансформування бізнес-процесів підприємств з 28 травня 2018 р. по 13 липня 2018 р. Проходження навчання підтверджуються сертифікатами, засвідченими системою UiPath Academy. Зараховано наказом НТУ “ХПІ” № 2430С від 20.11.2018 р.
 • Проходження міжнародного стажування в університеті “Вища школа менеджменту інформаційних систем” (Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA), м. Рига, Латвія) з 3 серпня 2020 р. по 25 вересня 2020р. за програмою: “Computer systems and networks in the learning process”. Зараховано наказом НТУ “ХПІ” № 1984С від 04.12.2020 р.
 • Проходження дистанційного курсу для викладачів від компанії GlobalLogic «Принципи гнучкої роботи. Agile для викладачів» у серпні – вересні 2020 року. Зараховано наказом НТУ “ХПІ” № 1984С від 04.12.2020 р.
 • Кандидат технічних наук зі спеціальності 20.02.14 – Озброєння і військова техніка – 1997 р., Харківський військовий університет
 • Інженер-балістик зі спеціальності балістика – 1993 р., Харківське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ стратегічного призначення ім. Крилова Н.І.

Викладання навчальних дисциплін

Напрямки професійних інтересів:

 • Системи цифрової трансформації бізнес-процесів підприємств
 • IT бізнес-аналіз, аналітика вимог до розробки програмного забезпечення, менеджмент розробки програмного забезпечення
 • Розробка та супровід ERP та MRP систем з планування ресурсів підприємства, виробництва і продажу, CRM та SCM систем з управління взаємовідносинами з клієнтами та ланцюгами поставок
 • Топогеодезичне та балістико-навігаційне забезпечення, геоінформаційні та супутникові навігаційні системи
 • Математичні моделі та методи управління потоковими параметрами розподіленої багатосекційної розгалуженої транспортної системи конвеєрного типу

Професійні досягнення та членство

 • Опублікував понад 50 наукових та навчально-методичних праць
 • Дійсний член професійної організації Громадська організація «Українське науково-освітнє ІТ товариство» (ГО «УНІТ») (Cертифікат № 21-00082 FS)
 • Отримання сертифікату володіння англійською мовою на рівні B2. Сертифікат №25987 від 05.01.2021 р.

Опубліковані праці

Підручники, навчальні посібники, монографії

 • Пугачов Р. В. Системи контролю версіями : навч.-метод. посібник / Р. В. Пугачов, Н. Ю. Любченко, М. О. Соболь ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків, 2019. – 130 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54660
 • Основи програмування на С/С++ в прикладах : навч.-метод. посібник. Ч. 1 / М. О. Соболь [та ін.] ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків, 2021. – 113 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54410
 • Основи програмування на С/С++ в прикладах : навч.-метод. посібник. Ч. 2 / М. О. Соболь [та ін.] ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків, 2022. – 200 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57740

Статті