Science

Наукова діяльність

Головне

Основним науковим напрямком кафедри є розробка математичних моделей, методів, алгоритмів та інформаційних технологій системного аналізу і управління складними техніко-економічними та соціальними системами.

Серед різноманіття об’єктів дослідження особливе місце займають об’єкти енергетики, які є одним з основних елементів інфраструктури України. Аспірантурою та докторантурою кафедри підготовлено і захищено 4 докторських і більше 10 кандидатських дисертацій у галузі автоматизації процесів управління в різних елементах енергоустановок.

На кафедрі також посилено розвивається науковий напрямок, пов’язаний з аналізом, оптимізацією та обґрунтуванням різних варіантів адміністративно-територіальної реформи Харківської області.

Наукові напрямки

Студентські наукові гуртки

Сучасна підготовка у технічному вищому навчальному закладі вимагає від студента освоєння великого блоку теоретичних знань та практичних навичок.

Підвищення якості освіти багато в чому залежить від мотивації студента та використання в освіті інноваційних форм навчання. Студентські наукові гуртки дозволяють студентам не тільки підвищити якість професійних знань, а й вибрати подальшу спеціалізацію, сприяють освоєнню навичок науково-дослідної роботи, підвищують активність та почуття відповідальності студентів, дають їм досвід організаційної та публікаційної діяльності. Учасники наукових студентських гуртків надалі можуть зупинити свій вибір на професії вченого чи викладача, що сприяє підтримці кадрового складу вищих навчальних закладів.

Зі списком студентських наукових гуртків та їх тематикою можна ознайомитися за посиланням.

Спеціалізована вчена рада

Кафедра є базовою для спеціалізованої вченої ради Д 050.60.07 по захистам дисертацій за спеціальностями:

  • 05.13.06 – Інформаційні технології;
  • 05.13.07 – Автоматизація процесів управління.