Азаренков Володимир Ілліч

Азаренков Володимир Ілліч


Посада: Доцент

Cтупінь: к.т.н.

Звання: Доцент

Контакти: volodymyr.azarenkov@khpi.edu.ua, Навчальний корпус №2, к. 509

Професійний та академічний досвід

 • 2016 – теперішній час – доцент кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
 • 2012 – 2016 р.р – старший викладач кафедри системного аналізу та управління Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут
 • 2010 – 2012 р.р. – генеральний директор ТОВ «Українське хімічне агентство»
 • 2009 – 2010 р.р. – директор ТОВ «Маіса»
 • 2000 – 2009 р.р. – старший викладач кафедри інженерної та комп’ютерної графіки Харківського державного технічного університету радіоелектроніки міністерства вищої освіти і науки України
 • 1990 – 2000 р.р. – асистент кафедри конструювання електронно-обчислювальних машин та кафедри проектування та експлуатації електронної апаратури Харківського державного технічного університету радіоелектроніки міністерства освіти і науки України
 • 1985 – 1990 р.р. – старший науковий співробітник НІСа Харківського інституту радіоелектроніки міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР
 • 1983 – 1985 р.р. – молодший науковий співробітник НІСа Харківського інституту радіоелектроніки міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР1979 – 1983 р.р. – асистент кафедри конструювання радіоапаратури Харківського інституту радіоелектроніки міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР

Навчання

 • Підвищення кваліфікації – SoftServe IT Academy (Сертифікат Series Series RI №9388/2022 від 12.08.2022 р.). Тема: TEACHER’S DEVOPS COURSE (онлайн). Кредитів ЄКТС 3.5 / Годин 108. Наказ НТУ «ХПІ» № 198 С від 13.02.2023  р.
 • Кандидат технічних наук зі спеціальності 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. 2015 р. Харківський політехнічний інститут
 • Інженер-конструктор-технолог радіоапаратури. 1976 р. Харківський інститут радіоелектроніки міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР

Викладання навчальних дисциплін

Наукові інтереси

 • Математичне моделювання температурних полів
 • Теплофізичне конструювання радіоапаратури
 • Управління кольором
 • Сучасні технології у видавничій справі та медіаіндустрії

Професійні досягнення та членство

 • Опублікував понад 100 наукових та навчально-методичних праць
 • Практичної роботи (2010-2023 р.р.) в поліграфічному ТОВ науково-виробничому підприємстві “Ресурс-93” (довідка № 30-03/01 від 30 березня 2021 р) і виробничо-поліграфічної організації ТОВ “Новасофт” (2010-2023 р.р.) (довідка від 22 жовтня 2020 р) з профільної спеціальності кафедри
 • Член професійного громадського об’єднання “Українське науково-освітнє ІТ-товариство” (Сертифікат № 21-00050 FS від 16.06.2021 р.)

Опубліковані праці

Підручники, навчальні посібники, монографії

 • Азаренков В.І. Додрукарська обробка інформації. Частина Проєктування книги : навч. посіб. – Харків : НТУ «ХПІ», 2023. – 268 с.
 • Азаренков В.І., Ольховська О.В. Презентація. Дизайн. Виступ : навч. посіб. – Полтава : ПУЕТ, 2023. – 107 с.
 • Azarenkov V.I. Automating the development of iterative tests and exam tickets in LATEX : сollective monograph / Modern teaching methods in pedagogy and philology. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2023. P. 21–36. Available at : DOI – 10.46299/ISG.2023. MONO.PED.1.
 • Азаренков В.І. Кирилиця в LATEX. Проблеми. Успіхи. Практика : кол. мон. / Поліграфічні, мультимедійні та web-технології. Сучасний стан. – Харків: ТОВ «Друкарня Мадрид», 2023. С. 68–99.
 • Азаренков В.І., Прокопенков В. П.. Презентація. Технологія підготовки публічних виступів : навчальний посібник. – Дніпро : Видавець  Біла К.О., 2021. – 112 с.

Статті

 • Азаренков В.І., Федоріщева В.О. Дослідження можливостей автоматизації розробки шаблонів документів в середовищі LATEX. Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава : ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2021. – Вип. 1 (63). – С.71–73.
 • Azarenkov V.I., Volchanskaya V. Development of abstract template candidate dissertation in the LATEX system / Information technology: science, engineering, technology, education, healthcare: Abstracts of the XXVII International Scientific and Practical Conference MicroCAD – 219, P III. – Kharkiv: NTU “KhPI”, 2019. Р. 112.
 • Азаренков В.І. Моделювання динамічних випробувань конструкцій складних об’єктів / Тези дев’ятнадцятої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатики та моделювання (ПІМ-2019). – Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. С. 23–25.
 • Азаренков В.І., Федоріщева В. О. Використання LATEX для автоматизації розробки та генерації дидактичних матеріалів / Матеріали XXIV Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті». Збірник матеріалів форуму. Том 7/9/10 : конференція «Управління знаннями та конкурентна розвідка». – Харків : ХНУРЭ, 2020. С. 167–170.
 • Азаренков В.І., Каліба Т. Г. Використання LATEX для розробки дидактичних матеріалів з нотною партитурою / Матеріали XXIV Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті». Збірник матеріалів форуму. Том 7/9/10 : конференція «Управління знаннями та конкурентна розвідка». – Харків : ХНУРЭ, 2020. С 193–195.
 • Azarenkov V.I. Non-standard approach to the design of radio electronic equipment / Science and education: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2021. Р. 24–27.
 • Azarenkov V.I., Fedorishcheva V.O. Development of a model of the paint application process inkjet printers / Actual trends of modern scientific research. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Munich, Germany. 2021. Р. 36–39.
 • Azarenkov V.I., Fedorishcheva V.O. Designing a logo and corporate identity based on the golden ratio / The 3 rd International scientific and practical conference “Eurasian scientific discussions” (April 10-12, 2022) Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2022. Р. 42–49.
 • Azarenkov V.I., Smolianiuk K.R. ОPTIMIZATION OF PULSE SIGNALS TRANSMISSION / The 1st International scientific and practical conference “Topical aspects of modern scientific research” (September 28-30, 2023) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. P. 71–75.
 • Azarenkov V.I., Ugrimova K.S. ON THE ISSUE OF INTERPRETATION OF COLOR THEORY / The 2nd International scientific and practical conference “Global science: prospects and innovations” (October 5-7, 2023) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2023. P. 217–224.