Азаренков Володимир Ілліч

Азаренков Володимир Ілліч

.
Посада Доцент
Cтупінь к.т.н.
Звання Доцент
Контакти volodymyr.azarenkov@khpi.edu.ua

Навчальний корпус №2, к. 509

Професійний та академічний досвід

 • 2016 – теперішній час – доцент кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
 • 2012 – 2016 р.р. – старший викладач кафедри системного аналізу та управління Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
 • 2010 – 2012 р.р. – генеральний директор ТОВ «Українське хімічне агентство»
 • 2009 – 2010 р.р. – директор ТОВ «Маіса»
 • 2000 – 2009 р.р. – старший викладач кафедри інженерної та комп’ютерної графіки Харківського державного технічного університету радіоелектроніки міністерства вищої освіти і науки України
 • 1990 – 2000 р.р. – асистент кафедри конструювання електронно-обчислювальних машин та кафедри проектування та експлуатації електронної апаратури Харківського державного технічного університету радіоелектроніки міністерства освіти і науки України
 • 1985 – 1990 р.р. – старший науковий співробітник НІСа Харківського інституту радіоелектроніки міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР
 • 1983 – 1985 р.р. – молодший науковий співробітник НІСа Харківського інституту радіоелектроніки міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР
 • 1979 – 1983 р.р. – асистент кафедри конструювання радіоапаратури Харківського інституту радіоелектроніки міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР

Навчання

 • Кандидат технічних наук зі спеціальності 01.05.02 – математичне моделювання та
  обчислювальні методи 2015 р. – Харківський політехнічний інститут
 • Інженер-конструктор-технолог радіоапаратури 1976 р. – Харківський інститут
  радіоелектроніки міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР

Викладання навчальних дисциплін

Наукові інтереси:

 • Математичне моделювання температурних полів
 • Теплофізичне конструювання радіоапаратури
 • Управління кольором
 • Сучасні технології у видавничій справі та медіаіндустрії

Професійні досягнення та членство

 • Опублікував понад 80 наукових та навчально-методичних праць
 • Дійсний член Громадської організації «Українське науково-освітнє ІТ товариство», Україна

Опубліковані праці

Підручники, навчальні посібники, монографії

 • Азаренков В.І., Прокопенков В. П.. Презентація. Технологія підготовки публічних виступів : навчальний посібник. – Харків : НТУ «ХПІ», 2021. – 120 с.

Статті

 • Азаренков В.І., Федоріщева В. О. Дослідження можливостей автоматизації розробки шаблонів документів в середовищі LATEX. Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава : ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2021. – Вип. 1 (63). – С.71–73.
 • Азаренков В.І. К вопросу оптимизации модели коррекции искажений цвета в полиграфии. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – № 45 (1217). – С. 85-90.
 • Азаренков В.І. К вопросу обеспечения надёжности радиоэлектронной аппаратуры средств вооружения и военной техники. Системи озброєння і військова техніка: науковий журнал. – Харків : Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2016. – № 1 (45). – С. 133-139

Наукометричні дані:

SCOPUS / Publons – Web of Science ResearcherID: AAH-8643-2019 / ORCID / Google Scholar