Volodymyr Ilyich Azarenkov

Azarenkov Volodymyr Ilyich

.
Position Docent
Degree PhD
Title Associate Professor
Contact volodymyr.azarenkov@khpi.edu.ua

Education building #2, room 509

Professional and academic experience

 • 2016 – present time – associate professor of the Department of System Analysis and Information and Analytical Technologies of the National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
 • 2012 – 2016 – senior lecturer of the Department of System Analysis and Management of the National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
 • 2010 – 2012 – General Director of LLC “Ukrainian Chemical Agency”.
 • 2009 – 2010 – director of “Maisa” LLC
 • 2000 – 2009 – senior lecturer of the Department of Engineering and Computer Graphics of the Kharkiv State Technical University of Radio Electronics of the Ministry of Higher Education and Science of Ukraine
 • 1990 – 2000 – assistant of the department of design of electronic computing machines and the department of design and operation of electronic equipment of the Kharkiv State Technical University of Radio Electronics of the Ministry of Education and Science of Ukraine
 • 1985 – 1990 – senior researcher of the NIS of the Kharkiv Institute of Radio Electronics of the Ministry of Higher and Secondary Special Education of the Ukrainian SSR
 • 1983 – 1985 – junior researcher of the NIS of the Kharkiv Institute of Radio Electronics of the Ministry of Higher and Secondary Special Education of the Ukrainian SSR
 • 1979 – 1983 – assistant of the radio equipment design department of the Kharkiv Institute of Radio Electronics of the Ministry of Higher and Secondary Special Education of the Ukrainian SSR

Education

 • Candidate of technical sciences with specialty 01.05.02 – mathematical modeling and
  computational methods of 2015 – Kharkiv Polytechnic Institute
 • Engineer-designer-technologist of radio equipment, 1976 – Kharkiv Institute
  of Radio Electronics of the Ministry of Higher and Secondary Special Education of the Ukrainian SSR

Teaching academic subjects

Наукові інтереси:

 • Математичне моделювання температурних полів
 • Теплофізичне конструювання радіоапаратури
 • Управління кольором
 • Сучасні технології у видавничій справі та медіаіндустрії

Професійні досягнення та членство

 • Опублікував понад 80 наукових та навчально-методичних праць
 • Дійсний член Громадської організації «Українське науково-освітнє ІТ товариство», Україна

Опубліковані праці

Підручники, навчальні посібники, монографії

 • Азаренков В.І., Прокопенков В. П.. Презентація. Технологія підготовки публічних виступів : навчальний посібник. – Харків : НТУ «ХПІ», 2021. – 120 с.

Статті

 • Азаренков В.І., Федоріщева В. О. Дослідження можливостей автоматизації розробки шаблонів документів в середовищі LATEX. Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава : ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2021. – Вип. 1 (63). – С.71–73.
 • Азаренков В.І. К вопросу оптимизации модели коррекции искажений цвета в полиграфии. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – № 45 (1217). – С. 85-90.
 • Азаренков В.І. К вопросу обеспечения надёжности радиоэлектронной аппаратуры средств вооружения и военной техники. Системи озброєння і військова техніка: науковий журнал. – Харків : Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2016. – № 1 (45). – С. 133-139

Наукометричні дані:

SCOPUS / Publons – Web of Science ResearcherID: AAH-8643-2019 / ORCID / Google Scholar