Supervisors and topics of postgraduate students

Список аспірантів та докторантів кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій

Докторанти

Спеціальність: 122 – “Комп’ютерні науки”

ПІБ Керівник Тема роботи Рік вступу
Бохан Костянтин Олександрович д.т.н., професор Паржин Юрій Володимирович Моделі, методи та технології побудови та навчання детекторно-онтологічних нейронних мереж в комп’ютерних системах штучного інтелекту 2022

Аспіранти

Спеціальність: 122 – “Комп’ютерні науки”

ПІБ Керівник Тема роботи Рік вступу
Лапін Микита Олексійович д.т.н., професор Паржин Юрій Володимирович Методи побудови та навчання структурних нейронних мереж 2023
Баканов Владислав Андрійович д.т.н., професор Александрова Тетяна Євгенівна Розробка моделі генеративного інтелектуального агента для комп’ютерної гри з недетермінованим простором взаємодії з середовищем 2023
Калінін Денис Вікторович д.т.н., професор Северин Валерій Петрович Моделі, методи та інформаційна технологія анонімізації медичних даних на основі генеративних нейронних мереж 2023
Брушковський Сергій Сергійович д.т.н., професор Паржин Юрій Володимирович Побудова симетричної криптосистеми на основі нейрокриптографічного алгоритму 2022
Зеін Вілен Дмитрович д.т.н., професор Паржин Юрій Володимирович Попередня обробка чорно-білих контурних зображень рукописних символів для їх розпізнавання штучними нейронними мережами детекторного типу 2022
Троценко Владислав Вікторович д.т.н., професор Паржин Юрій Володимирович Розробка моделей та методів розпізнавання тривимірних об’єктів з використанням детекторних нейронних мереж 2022
Коваленко Антон Сергійович д.т.н., професор Северин Валерій Петрович Моделі та методи оптимізації інтелектуальних систем комп’ютерного зору 2022
Крисов Олег Євгенович к.т.н., доцент Безменов Микола Іванович Моделі, методи та технології аналізу структури складних систем з використанням алгоритмів кластерного аналізу 2021
Іващенко Дар’я Сергіївна д.т.н., професор Куценко Олександр Сергійович Імітаційне моделювання розвитку епідемій на основі мультиагентного підходу 2020

Спеціальність: 151 – “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

ПІБ Керівник Тема роботи Рік вступу
Усик Андрій Юрійович д.т.н., професор Северин Валерій Петрович Моделі, методи і технологія оптимального синтезу інтелектуальних інформаційних управляючих систем 2022
Алфьоров Андрій Євгенійович д.т.н., професор Куценко Олександр Сергійович Синтез автоматичної системи стабілізації процесу згоряння в багаторежимному котельному агрегаті на основі квазістатичного підходу 2022
Алфьоров Михайло Євгенович д.т.н., професор Куценко Олександр Сергійович Синтез системи автоматичного керування багатоцільової дизель-генераторної енергетичної установки за багатьма критеріями якості 2022
Пеліх Даніїл Андрійович к.т.н., доцент Коваленко Сергій Володимирович Моделі та методи автоматизації управління складними системами в сфері біоінформатики 2021