Publications

Головне

З публікаціями співробітників кафедри можна ознайомитися на персональних сторінках кожного окремого викладача (за посиланням), а також у репозиторії науково-технійної бібліотеки НТУ “ХПІ” (за посиланням).

Вісник НТУ “ХПІ”

На кафедрі системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій функціонує редакційна колегія фахового видання «Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”», серія “Системний аналіз, управління та інформаційні технології”, який індексується в міжнародних наукометричних базах даних.

Більш детальна інформація за посиланням.

Публікації здобувачів освіти

Кожного року студенти-магістри та аспіранти беруть активну участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції магістрантів та аспірантів “Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених” (Секція 1. Комп’ютерні та інформаційні технології, автоматика і керування).

Більш детальна інформація за посиланням.