Куценко Олександр Сергійович

Куценко Олександр Сергійович


Посада: Професор

Cтупінь: д.т.н.

Звання: Професор

Контакти: oleksandr.kutsenko@khpi.edu.ua, Навчальний корпус №2, к. 522

Керівник наукового напрямку “Удосконалення автоматичних систем керування теплопостачанням будівель з індивідуальними тепловими пунктами на основі методів сучасної теорії управління та прогресивних інформаційних технологій

Професійний та академічний досвід

 • 2020 – теперішній час – професор кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
 • 1997 – 2020 р.р. – завідувач кафедри системного аналізу та інформаційно аналітичних технологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
 • 1974 – 1997 р.р. – старший науковий співробітник, вчений секретар, завідувач лабораторії Інституту проблем машинобудування НАН України
 • 1973 – 1974 р.р. – старший викладач кафедри автоматизованих систем управління Харківського політехнічного інституту

Навчання

 • Доктор технічних наук зі спеціальності 05.14.05 – Теоретична теплотехніка 1996 р., – Інститут проблем машинобудування
 • Кандидат технічних наук зі спеціальності «Автоматичне управління та регулювання» 1974 р., – Харківський політехнічний інститут
 • Інженер-дослідник за спеціальністю «Динаміка польоту та управління» 1970 р., – Харківський політехнічний інститут

Викладання навчальних дисциплін

Наукові інтереси

 • Системний аналіз та математичне моделювання складних систем
 • Теорія процесів управління складними техніко-економічними системами

Професійні досягнення та членство

 • Опублікував понад 160 наукових та навчально-методичних праць, авторських свідоцтв та патентів
 • Науковий консультант 5 дисертаційних робіт на здобуття ступеню доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування;
 • Науковий керівник 11 дисертаційних робіт на здобуття ступеню кандидата технічних наук за спеціальностями: 05.13.07 – автоматизація процесів керування, 05.13.06 – інформаційні технології, 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
 • Голова спеціалізованої вченої ради Д 64.050.07
 • Академік Академії наук вищої школи України
 • Член Національного комітету з автоматичного керування

Опубліковані праці

Підручники, навчальні посібники, монографії

 • Адміністративно-територіальний устрій та сталий розвиток регіону (концептуальні основи та методологія) : монографія / В. М. Бабаєв, Л. Л. Товажнянський, М. Д. Годлевський, О. С. Куценко, В. Л. Лисицький, О. П. Слепченко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2006. — 316 с.

Статті

 • Kutsenko O.S., Kovalenko S.V., Kovalenko S.M. An approach to quality evaluation of embryos on theirs geometrical parameters. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерна графіка та розпізнавання зображень», Вінниця, грудень 2018. – C. 51–55.
 • Kutsenko O., Kovalenko S., Tovazhnyanskyy V. Inversion of dynamic systems for certain classes of signals. CEUR Workshop Proceedings 2353, 2019, pp. 391 – 401
 • Kutsenko O.S., Kovalenko S.V. Some approaches to a quantitative measure of the stability of dynamical systems Eurasian journal of mathematical and computer applications, Volume 7, Issue 3 (2019) 56 – 69.
 • O. Kutsenko, S. Kovalenko, S. Kovalenko, L. Kashcheiev, O. Mikhnova and I. Chaly A Fuzzy Logic Based Approach to E-tourist Attractiveness Assessment *2020 IEEE 2nd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC)*, Kyiv, Ukraine, 2020, pp. 26 – 33.
 • O. Kutsenko, S. Kovalenko, V. Tovazhnyanskyy and S. Kovalenko “Synthesis of a Mathematical Model of Thermal Processes of Buildings. Systems Approach” *2020 IEEE 2nd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC)*, Kyiv, Ukraine, 2020, pp. 276 – 281.
 • Yury Megel, Alexander Kutsenko, Ivaylo Blagov, Svitlana Kovalenko, Sergii Kovalenko, Maksym Malko and Antonina Rybalka. “Information System for Automating Processes of Biological Objects Detection, Recognition, and Measurement,” 2021 XXXI International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance (MMA), 2021, Sozopol, Bulgaria, 2021, pp. 1–6.