Мельников Олег Станіславович

Мельников Олег Станіславович

.
Посада Доцент
Cтупінь к.е.н.
Звання Доцент
Контакти Oleg.Melnikov@khpi.edu.ua

Тел.: +380 (57) 70-76-103

Навчальний корпус №2, к. 520

Професійний та академічний досвід

 • 2022 р. – теперішній час – доцент кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 • 2004–2021 р.р. – доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 • 2001–2004 р.р. – доцент (assistant professor) кафедри економіки Корнельського університету (Ітака, США)
 • 1997–2000 р.р. – асистент (teaching & research assistant) кафедри економіки Йельського університету (Нью-Хейвен, США)
 • 1993–1995 р.р. – асистент кафедри технічної кібернетики Харківського державного політехнічного університету
 • 1989–1990 р.р. – стажист-дослідник кафедри технічної кібернетики Харківського політехнічного інституту

Навчання

 • Магістр філософії (M. Phil) – 1999 р. Йельській університет (Нью-Хейвен, США)
 • Кандидат технічних наук зі спеціальності 08.00.13 – економіко-математичні методи – 1994 р. Харківський інженерно-економічний інститут
 • Інженер-електромеханік зі спеціальності робототехнічні системи – 1989 р. Харківський політехнічний інститут

Викладання навчальних дисциплін

Наукові інтереси

 • Математичне моделювання складних систем
 • Теорія оптимального управління
 • Прикладна економетрика
 • Теорія галузевих ринків
 • Теорія аукціонів та публічні закупівлі

Професійні досягнення та членство

 • Опублікував понад 130 наукових та навчально-методичних праць
 • Член Європейської академії маркетингу (EMAC) з 2022 р.
 • Член Західної міжнародної економічної асоціації (WEAI) з 2013 р.

Опубліковані праці

Підручники, навчальні посібники, монографії

 • Мельников О. С. Неокейнсіанство та посткейнсіанство. Історія економіки та економічних теорій: підручник. За заг.ред. В. О. Сивоконя, Н. В. Статівки. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2019. С. 503-524.
 • Мельников О. С. Дослідження ринку як передумова організації бізнесу. Управління розвитком підприємництва в Україні: реалії та перспективи. За заг. ред. Н. В. Статівки, О. В. Жадана. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2019. С.58-65.
 • Мельников О. С. Аналітичне та чисельне прогнозування результатів проведення конкурсних торгів. Информационная экономика: этапы развития, методы управления, модели. Под ред В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой. Харьков, ВШЭМ – ХНЭУ им. С.Кузнеца, 2018. С. 331-341.

Статті

 • Melnikov, Oleg. Dynamic Pricing Strategies for Discrete Perishable Products. Proceedings of the European Marketing Academy, 50th (111831). 11p. http://proceedings.emac-online.org/pdfs/R2022-111831.pdf
 • Мельников О. С. Дискретно-контінуальна модель управління збутом у реальному масштабі часу. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. 2022. № 2(8) 2022, с. 63-69.
 • Мельников О. С. Стратегії динамічного ціноутворення при управлінні збутом дискретних товарів з обмеженим терміном реалізації. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Економічні науки. 2022. № 2, с. 38-43.
 • Мельников О. С. Стратегічне управління рекламою протягом життєвого циклу товару. Вісник НТУ ХПІ, Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. 2022. № 2(6), с. 58-63.
 • Raiko D., Podrez O., Cherepanova V. Melnikov О., Kharchenko А. Managing costs of an industrial enterprise when using secondary resources. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Control Processes. 4/3 (106), 2020, 53-65.
 • Мельников О. С. , Мельникова К. И. Удосконалення системи підготовки кадрів у сфері публічних закупівель. Теорія та практика державного управління. 2020. Вип. 2(69). С. 201-207.

Наукометричні дані

SCOPUS / Publons –  Web of Science ResearcherID: – / ORCID / Google Scholar