Студентський науковий гурток «Сучасні методи аналізу даних» 

Студентський науковий гурток «Сучасні методи аналізу даних»

Науковий керівник

к.е.н., доцент Мельников Олег Станіславович

Члени гуртка

Мета гуртка

Вивчення і поглиблення знань студентів у сфері методології, методів та алгоритмів аналізу даних; залучення студентів до наукової роботи;  написання та публікація наукових робіт; підготовка до виконання дипломних робіт, пов’язаних з аналізом даних; розробка конкретних проектів та програмних застосунків для оптимізації процесів та систем на базі статистичних методів.

Тематика наукових досліджень

 1. Вдосконалення методів та алгоритмів аналізу даних.
 2. Розробка систем підтримки прийняття рішень на базі аналізу даних.
 3. Оптимізація бізнес-процесів на базі застосування статистичних методів.
 4. Застосування методів інтелектуального аналізу даних в інтернет-технологіях, торгівлі, банківській справі, страховому бізнесі, публічному управлінні.
 5. Прогнозування випадкових процесів.
 6. Дослідження ринку та планування маркетингової діяльності.
 7. Математичні моделі та алгоритми управління ризиками.
 8. Розробка програмного забезпечення для автоматизованих систем управління.

Досягнення

2023 рік

 • Дипломна робота Єфимової А. С. “Розробка автоматизованої системи управління виторгом підприємства на основі динамічного ціноутворення”. Спрямована для участі в конкурсі кращих дипломних робіт магістрів, захищених в 2023 р. Презентація роботи.
 • Єфімова А. С. Оптимізація управління виторгом підприємства на основі динамічного ціноутворення [Електронний ресурс] / А. С. Єфімова, О. С. Мельников // Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених : зб. тез доп. 17-ї Міжнар. наук.-практ. конф. магістрантів та аспірантів, 28-30 листопада 2023 р. / гол. Є. І. Сокол ; оргком.: Р. П. Мигущенко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т” [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – С. 116. https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/73108
 • Презентація дослідницької теми “Моделі і методи динамічного ціноутворення в умовах неповної інформації”