Історія інституту

Історія кожного інституту – це історія його кафедр, які поєднують в собі наукові школи, специфіку освітньої роботи, студентську активність. Джерелом, з якого почався інститут комп’ютерних наук, була кафедра автоматичного управління рухом. Кафедру було відкрито в 1964 р. проф. Арегом Дабагяном. В подальшому, на базі цієї кафедри формувались нові підрозділи.

Кафедрою автоматичного управління рухом було підготовлено більше 120 кандидатів та докторів наук. Серед них докторами наук стали провідні фахівці НТУ «ХПІ» Ю.Т. Костенко, В.Я. Заруба, О.С. Мазманішвілі, М.Д. Годлевський, Л.М. Любчик, В.П. Северин, Л.Г. Раскін та ін.

В 1982 р. виникла кафедра технічної кібернетики (пізніше, кафедра системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій) та було створено кафедру автоматизованих систем управління (згодом, кафедра програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління).

У 2000 р. почала працювати кафедра стратегічного управління, у 2002 р. кафедра комп’ютерної математики і математичного моделювання (пізніше, кафедра комп’ютерної математики та аналізу даних). Кафедру стратегічного управління очолив доктор техн. наук Ігор Кононенко. Разом з ним до першого складу кафедри увійшли кандидати техн. наук В.Г. Борисов, М.П. Грінченко та ін. Кафедра компютерної математики і математичного моделювання була очолена докт. техн. наук Л.М. Любчиком. Співробітниками кафедри стали проф. О.Л. Піротті, Н.М. Ясницька, О.Б. Ахієзер, Ю.І. Зайцев.

Оптимізація роботи НТУ «ХПІ» в 2018 р. дозволила приєднати до кафедру інформатики та інтелектуальної власності, засновану у 1999 р. Створення кафедри базувалось на багаторічному досвіді підготовки фахівців для сфери інтелектуальної власності в НТУ «ХПІ». Кафедру очолив проф. М. М. Солощук. Разом з ним працювали доценти О.С. Дерев’янко та О.Г. Старусєв, М.С. Косіло, О.С. Сомхієва, проф. Н.О. Артамонова.

Зараз професорсько-викладацький склад інституту включає 17 докторів і більш ніж 60 кандидатів наук. В інституті навчається близько 2500 студентів.

Засади навчальної роботи в інституті відповідають тим завданням, які ставить перед собою та чи інша кафедра. Так, на кафедрі програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління студенти навчаються за такими спеціальностями, як інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи і технології. Підготовка фахівців на кожній кафедрі від початку відрізнялась оригінальністю. Так, кафедра автоматичного управління рухом А. Дабагяна вперше в країні запровадила роботу студентів з комп’ютерами з першого семестру. Розвіваючи ці славні традиції, на кафедрі програмної інженерії та інформаційних технологій управління, яку з 1990 р. очолює д.т.н, проф. М.Д. Годлевський, з першої половини 2000-х рр. ведеться підготовка студентів англійською мовою. Навчання магістрів відбувається на дуальній основі, поєднуючи теоретичну підготовку та практичну роботу, що дозволяє скоротити період адаптації випускника на ринку праці.

Освітня концепція кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій передбачає відхід від підготовки вузькопрофільних спеціалістів на користь широкої інтеграції наукових галузей. З 1996 р. кафедру очолює проф., д.т.н. Куценко О.С . В поєднанні з комп’ютерною підготовкою підхід сприяв відкриттю таких спеціальностей, як прикладна математика, інформаційні системи в менеджменті, системний аналіз і управління, інформатика, соціальна інформатика, видавництво та поліграфія. З 2016 р. кафедра проводить підготовку за спеціальностями комп’ютерні науки, системний аналіз, видавництво і поліграфія. Високий професіоналізм викладачів кафедри (професорів Безменова М.І., Кащеєва Л.Б., доцентів Коваленко С.В., Марченко І.І. та ін.) дозволив з 2005 р. кафедрі бути базовою для проведення другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Інформатика” (в подальшому “Комп’ютерні науки”). Студенти кафедри були неодноразовими переможцями та призерами різних олімпіад.

На кафедрі стратегічного управління з 2003 р. випускались спеціалісти за фахом проєктний менеджмент та управління проектами. З 2016 р. кафедра проводить підготовку за спеціальністю комп’ютерні науки і спеціалізацією управління проєктами у сфері інформаційних технологій. За весь період кафедрою було підготовлено біля 700 бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Викладачі та студенти кафедри стратегічного управління беруть активну участь у конкурсах бізнес-планів підприємницької діяльності на регіональному та державному рівні.

Кафедра комп’ютерної математики та аналізу даних забезпечує загальну і спеціальну математичну підготовку студентів. Відкриття на кафедрі спеціальності прикладна математика зробило її першою випускаючою математичною кафедрою університету. Концепція підготовки спеціалістів кафедри поєднує методи прикладної математики та навички розробки програмних систем. Розробляються нові курси – з математичного моделювання, теорії керування, теорії прийняття рішень. Новою спеціалізацією стала актуарна і фінансова математика, розвитком якої опікувався доцент А. Д. Мац. Студенти кафедри тричі ставали фіналістами Чемпіонату світу з програмування International Collegiate Programming Contest ACM-ICPC.

Кафедра інформатики та інтелектуальної власності готує студентів за концепцією інтегрованої підготовки на стику галузей знань та життєдіяльності людини. Випускники кафедри отримують інтегровану кваліфікацію інженер-системний аналітик, фахівець з інтелектуальної власності. Консолідована інформація та інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії є іншими спеціалізаціями, за якими навчаються студенти на кафедрі. За час своєї роботи кафедра підготувала біля 600 студентів. Випускники кафедри мають можливість продовжити навчання як PhD студенти і отримують робочі місця в індустрії інформаційних технологій. Серед випускників, які зробили вдалу кар’єру Анна Рябоконь, Олексій Кулагін, Михайло Бродський, Юлія Мішеньова, Андрій Марьін.