Історія інституту

Історія інституту. Від початку до сьогодення

Історія кожного інституту – це історія його кафедр, які поєднують в собі наукові школи, специфіку освітньої роботи, студентську активність. Джерелом, з якого почався інститут комп’ютерних наук, була кафедра автоматичного управління рухом. Кафедру було відкрито в 1964 р. проф. Арегом Дабагяном. В подальшому, на базі цієї кафедри формувались нові підрозділи.

Кафедрою автоматичного управління рухом було підготовлено більше 120 кандидатів та докторів наук. Серед них докторами наук стали провідні фахівці НТУ «ХПІ» Ю.Т. Костенко, В.Я. Заруба, О.С. Мазманішвілі, М.Д. Годлевський, Л.М. Любчик, В.П. Северин, Л.Г. Раскін та ін.

В 1982 р. було створено кафедру технічної кібернетики (пізніше, кафедра системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій) та кафедру автоматизованих систем управління (згодом, кафедра програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління).

У 2000 р. почала працювати кафедра стратегічного управління, у 2002 р. кафедра комп’ютерної математики і математичного моделювання (пізніше, кафедра комп’ютерної математики та аналізу даних). Кафедру стратегічного управління очолив доктор техн. наук Ігор Кононенко. Разом з ним до першого складу кафедри увійшли кандидати техн. наук В.Г. Борисов, М.П. Грінченко та ін. Кафедра компютерної математики і математичного моделювання була очолена докт. техн. наук Л.М. Любчиком. Співробітниками кафедри стали проф. О.Л. Піротті, Н.М. Ясницька, О.Б. Ахієзер, Ю.І. Зайцев.

Оптимізація роботи НТУ «ХПІ» в 2018 р. дозволила приєднати до кафедру інформатики та інтелектуальної власності, засновану у 1999 р. Створення кафедри базувалось на багаторічному досвіді підготовки фахівців для сфери інтелектуальної власності в НТУ «ХПІ». Кафедру очолив проф. М. М. Солощук. Разом з ним працювали доценти О.С. Дерев’янко та О.Г. Старусєв, М.С. Косіло, О.С. Сомхієва, проф. Н.О. Артамонова. Після реструктуризації наприкінці 2021 року кафедру інформатики та інтелектуальної власності булу об’єднано з кафедрою системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій.

Зараз професорсько-викладацький склад інституту включає 17 докторів і більш ніж 60 кандидатів наук. В інституті навчається близько 2500 студентів.

Кафедра програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління

Засади навчальної роботи в інституті відповідають тим завданням, які ставить перед собою та чи інша кафедра. Так, на кафедрі програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління студенти навчаються за такими спеціальностями, як інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи і технології. Підготовка фахівців на кожній кафедрі від початку відрізнялась оригінальністю. Так, кафедра автоматичного управління рухом А. Дабагяна вперше в країні запровадила роботу студентів з комп’ютерами з першого семестру. Розвіваючи ці славні традиції, на кафедрі програмної інженерії та інформаційних технологій управління, яку з 1990 р. очолює д.т.н, проф. М.Д. Годлевський, з першої половини 2000-х рр. ведеться підготовка студентів англійською мовою. Навчання магістрів відбувається на дуальній основі, поєднуючи теоретичну підготовку та практичну роботу, що дозволяє скоротити період адаптації випускника на ринку праці.

Кафедра системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій

Освітня концепція кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій орієнтована на широку інтегральну підготовку фахівців, в основу якої покладено прикладні методи системного аналізу та аналізу даних. Другою складовою є фахова комп’ютерна підготовка, яка відповідає найвищим міжнародним стандартам. Такий підхід дозволяє успішно навчати здобувачів освіти за спеціальностями «Комп’ютерні науки», «Системний аналіз», «Видавництво та поліграфія». Високий професіоналізм викладачів кафедри (професорів Куценко О.С., Северина В.П., Безменова М.І., Малько М.М., Коваленко С.В. та ін.) дозволив з 2005 р. кафедрі стати базовою для проведення другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Інформатика” (в подальшому “Комп’ютерні науки”).

Студенти кафедри були неодноразовими переможцями та призерами різних олімпіад. Серед випускників, які досягли професійних успіхів, є співробітниця компанії Microsoft Ольга Кудінова, компанії EPAM Каріна Тарасенко та Наталія Фіщукова, компанії Cloud Works Ольга Безменова та Олена Самарська, компанії CodeIT Олександр Герасімов, компанії DataArt Наталія Ульянко та Христина Годлевська, компанії В.Braun SE Станіслав Чулков, професори кафедри Тетяна Александрова та Максим Малько, завідувач кафедри Юрій Дорофєєв та багато інших.

Кафедра стратегічного управління

Кафедра стратегічного управління з 2003 р. випускались спеціалісти за фахом проєктний менеджмент та управління проектами. З 2016 р. кафедра проводить підготовку за спеціальністю комп’ютерні науки і спеціалізацією управління проєктами у сфері інформаційних технологій. За весь період кафедрою було підготовлено біля 700 бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Викладачі та студенти кафедри стратегічного управління беруть активну участь у конкурсах бізнес-планів підприємницької діяльності на регіональному та державному рівні.

Кафедра комп’ютерної математики і аналізу даних

Кафедра комп’ютерної математики і аналізу даних забезпечує загальну і спеціальну математичну підготовку студентів. Відкриття у 2002 році на кафедрі спеціальності «Прикладна математика» зробило її першою кафедрою університету, що випускає спеціалістів у цій галузі, які мають навички розробки програмних систем. Так утворилася науково-навчальна концепція з підготовки математиків-програмістів. Студенти кафедри рівною мірою володіють методами прикладної математики й навичками створення комп’ютерних програм.

У 2010-х роках формується новий напрям, пов’язаний з інтелектуальним аналізом даних на основі методів машинного навчання. Кафедра першою в Україні створює освітню програму в області Data Science, одним з напрямів підготовки в якій є штучний інтелект і аналіз даних.

В епоху глобалізації ринок праці все більше вимагає креативних, кваліфікованих бізнес-аналітиків, які мають системне, аналітичне мислення, знають основи проєктування програмного забезпечення, теорії систем, вміють працювати з великими обсягами даних. Тому у 2021 році на кафедрі почали викладати блок дисциплін з напряму бізнес-аналізу в ІТ галузі.

У сучасному цифровому світі постійно зростають й еволюціонують кіберзагрози, тому все більше зростає попит на аналітиків даних у галузі кібербезпеки. У зв’язку з цим 2022 року новим напрямом підготовки став аналіз даних саме у безпеці киберпростору.

Фундаментальна комп’ютерна і математична підготовка — ось що дає студентам кафедри можливість багато років поспіль бути фіналістами.

Кафедра комп’ютерної інженерії та програмування

Кафедра “Обчислювальна техніка та програмування” (ОТП) була організована в 1961 році як кафедра “Математичні та лічильно-вирішальні прилади та пристрої” (МЛВПП), потім вона носила назву “Електронні обчислювальні машини” і тільки після цього знайшла своє третє ім’я – ОТП . Кафедра МСРПУ була організована на основі кафедри “Електричні апарати”.

Велику роль у створенні нової кафедри зіграв прекрасний вчений і педагог колишній завідувач кафедрою “Електричні апарати” професор Вашура Борис Федорович, про якого відзивалися його співробітники як про дуже добру і благородну людину.

Першим завідувачем кафедри МЛВПП був професор Віктор Георгійович Васильєв (1961 – 1962 рр. І 1965 – 1974 рр.).  Другим з 1962 по 1964 рр. був Віталій Аркадійович Звєрєв, третім з 1974 по 2014 рр. був Фелікс Аркадійович Домнин, четвертим з 2014 по 2021 гг. – Сергій Геннадійович Семенов.

Перший випуск – 24 інженера, підготовлених кафедрою, відбувся в 1964 році. З тих пір кафедрою підготовлено близько 5 тисяч фахівців, в тому числі і понад 400 для 55 країн світу.

У 2021 році кафедра “Обчислювальна техніка та програмування” була перейменована на “Комп’ютерна інженерія та програмування” (КІП).

Кафедра інформаційних систем та технологій

Кафедра інформаційних систем та технологій заснована у січні 2022 року на базі кафедри програмної інженерії та інформаційних систем управління з метою підготовки спеціалістів за спеціальністю 126 – «Інформаційні системи та технології».

Кафедра проводить активну роботу щодо інтеграції навчального процесу в європейський освітній та науковий простір. Поглиблене вивчення англійської мови, залучення студентів до різних міжнародних проєктів у сфері освіти та науки, залучення до участі в міжнародних науково-практичних конференціях, вебінарах та інших наукових заходах надає студенту можливість здобувати знання щодо сучасних тенденцій розвитку інформаційних технологій у світі.