126 Інформаційні системи та технології

Cпеціальність 126 «Інформаційні системи та технології» – це система методів, процесів та способів використання обчислювальної техніки і систем зв’язку для створення, збору, передачі, пошуку, оброблення та поширення інформації з метою ефективної організації діяльності людей.

Під інформаційними технологіями розуміється переробка інформації на базі комп’ютерних обчислювальних систем.

Освітня програма

Програмне забезпечення інформаційних систем

Випускаюча кафедра

Інформаційні системи та технології

Коротка характеристика

Освітня прогама передбачає підготовку фахівців по роботі з інформаційними системами і технологіями, містить блок дисциплін blockchain та розподілених програмних систем. Навчальна програма була розроблена на основі взаємодії кафедри ІСТ з провідними європейськими вузами Франції, Італії, Німеччини, Швеції, Ліхтенштейну, Норвегії, Словенії і Литви в рамках міжнародного проекту MASTIS.

Можливості працевлаштування

У провідних ІТ-компаніях (NIX Solutions, Telesens, EPAM, SoftServe, Global Logic, Sigma Software, INSART, Academy SMART, компанії Kharkiv IT Cluster) на посадах:
• бізнес-аналітиків (Business Analyst),
• архітекторів (Architector, System Analyst),
• розробників ПЗ (Middle, Senior Developer),
• тестувальників (QA engineer),
• фахівців в галузі управління проектом по розробці ПО (Project Manager).
В інформаційно-аналітичних підрозділах підприємств і організацій в якості фахівців з впровадження, розвитку та супроводу ІТ-інфраструктури на посадах:
• інженерів-програмістів,
• керівників ІТ-підрозділів.

Вибіркові освітні компоненти (Профільні блоки). Стисла характеристика

1. Research and Development

Профільований пакет дисциплін включає освітні компоненти, які передбачають поглиблене вивчення:
• основних теоретичних і практичних положень побудови ймовірнісних моделей;
• сучасних інформаційних технологій, методологічних та практичних основ представлення знань;
• нечіткої логіки та нечітких систем для прийняття рішень в умовах невизначеності;
• теоретичних та практичних основ машинного навчання (Machine Learning);
• підходів до планування обчислювальних експериментів із застосуванням ймовірнісно-статистичних методів;
• технологій моделювання інтелектуальних систем для вирішення завдань автоматизованого управління бізнес-процесами.

2. Software Development and Startup

Профільований пакет дисциплін включає освітні компоненти, які передбачають поглиблене вивчення:
• концепцій та методології інтернет-маркетингу, особливостей віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, товарів, ціноутворення, розподілу та комунікацій в Інтернеті;
• методології моделювання бізнесу на основі керівних принципів та підходів сучасних інформаційних технологій;
• методів та інформаційних технологій збору даних з різних джерел та підготовки аналітичних звітів, необхідних для організації та діяльності бізнесу;
• методів, процедур та технологій бізнес-планування;
• прототипування програмного забезпечення, особливостей розробки сценаріїв та побудови інтерактивних прототипів для демонстрації майбутнім користувачам;
• сутності підприємництва, його видів, типів, властивостей і функцій.

3. Innovation Сampus

Профільований пакет дисциплін включає освітні компоненти, які передбачають поглиблене вивчення:
• розробки інформаційних систем для забезпечення роботи великих підприємств, корпорацій та інших бізнес-структур;
• розробки баз даних для розв’язання завдань зберігання та обробки даних у роботі великих підприємств, корпорацій та інших бізнес-структур;
• розробки архітектури програмного забезпечення для великих підприємств, корпорацій та інших бізнес-структур;
• проектування веб-застосунків у відповідності до визначених вимог із застосуванням ефективних технологій реалізації програмних систем;
• основних засад формування та розвитку команд IT-проектів.