126 Інформаційні системи та технології

Освітня програма Програмне забезпечення інформаційних систем

Cпеціальність 126 «Інформаційні системи та технології» – це система методів, процесів та способів використання обчислювальної техніки і систем зв’язку для створення, збору, передачі, пошуку, оброблення та поширення інформації з метою ефективної організації діяльності людей.

Під інформаційними технологіями розуміється переробка інформації на базі комп’ютерних обчислювальних систем.

Освітня програма Програмне забезпечення інформаційних систем

Випускаюча кафедра

Інформаційні системи та технології

Коротка характеристика

Освітня програма передбачає підготовку фахівців  з розроблення алгоритмічного, програмного забезпечення інформаційних систем, виробництво програмних систем, технології створення баз даних, сучасні методології і різні платформи, технології моделювання об’єктів, компонентів та систем, управління життєвим циклом системS.

Можливості працевлаштування

У провідних ІТ-компаніях (NIX Solutions, Telesens, EPAM, SoftServe, Global Logic, Sigma Software, INSART, Academy SMART, компанії Kharkiv IT Cluster) на посадах:
• бізнес-аналітиків (Business Analyst),
• архітекторів (Architector, System Analyst),
• розробників ПЗ (Middle, Senior Developer),
• тестувальників (QA engineer),
• фахівців в галузі управління проектом по розробці ПО (Project Manager).
В інформаційно-аналітичних підрозділах підприємств і організацій в якості фахівців з впровадження, розвитку та супроводу ІТ-інфраструктури на посадах:
• інженерів-програмістів,
• керівників ІТ-підрозділів.

Вибіркові освітні компоненти (Профільні блоки). Стисла характеристика

1. Devops

Цей напрямок поєднує в собі забезпечення стабільності розробки готового продукту, управління динамічними Cloud-рішеннями і прискорення процесів розробки.

2. Data Software Engineering

Розробка розподілених програмних рішень та побудова дата-пайплайнів, що допомагає збирати, обробляти та розміщувати великі обсяги даних у середовищі для подальшого аналізу та розробки моделей машинного навчання.

3. Innovation Сampus

Інноваційна освітня траєкторія, яка розроблена командою українських ІТ-фахівців у співпраці з викладачами кафедри ІСТ. Концепція програми – перехід від декларативної схеми навчання, основою якої є здобуття знань, до проєктної схеми, спрямованої на набуття практичних навичок створення програмних продуктів та систем.